advertentie 
 
 
  GroenLinks
 
  speerpunt 1       speerpunt 2       speerpunt 3       speerpunt 4       speerpunt 5  
  Groenlinks wil liever energiezuinige woningen dan kapitale villa’s       Groenlinks wil een groene economie die kans op meer banen biedt       Groenlinks wil baas over eigen zorg       Groenlinks wil in de hele stad cultuur en niet enkel op een hectare       Groenlinks wil gewoon goed onderwijs voor iedereen  


   Kandidatenlijst
       
   

1. Willy-Anne van der Heijden

Ik sta voor een duurzaam, groen Almere met een goed cultuuraanbod. Maar ook voor een bedrijfsleven waarin de vele Almeerse kleine ondernemers een plek hebben.

partijprogramma: partijprogramma
 
 

  Twitter  
 
 
         
 

           
  Kandidaat 2   2. Jessica Kips

In mijn Almere is er veel groen, is er plek voor iedereen, kun je uitkomen voor seksuele geaardheid, wordt armoede bestreden en krijgen inwoners de ruimte voor initiatieven.

   
  Twitter      
           
           
  Kandidaat 3   3. Joske Galiart

"Almere: Een groene stad. Waar gemeente, inwoners en politieke partijen samenwerken op alle gebieden. Met respect voor elkaar. DAT is mijn Almere!"

   
  Twitter      
           
           
  Kandidaat 4   4. Zoubida Bouljhaf

Bezig rond onderwijs en transities sociaal domein. Wil als GL-er ook daarbij betrokken zijn en blijven. In Almere zorgen en leven met de Almeerse burger. Ook na 2014.

   
  Twitter      
           
           
  Kandidaat 5   5. Marcel Kolder

Ik maak me sterk voor werk in een gezonde groene stad en ben enthousiast voorstander van burgerinitiatieven. Ik zal de kloof tussen gemeente en inwoners verkleinen.

   
  Twitter      
           
           
  Kandidaat 6   6. Glen Leeuwin

Ik sta voor een Almere waarin aandacht is voor de zwakste groepen in de samenleving, goed onderwijs is, jongeren kansen op werk hebben en ouderen goed kunnen wonen.

   
  Twitter      
           
           
  Kandidaat 7   7. Esther Hagelaar

Ik sta voor een Almere waar de ruimte is om sociaal met elkaar samen te leven. Tolerantie, gelijkheid en zorgen voor elkaar en de natuur.

   
  Twitter      
           
           
  Kandidaat 8   8. Indira Draijer

Ik zet me in voor een gezond Almere, waar iedereen lekker kan sporten en er ruim baan is voor fietsers en groen in de stad.

   
  Twitter      
           
           
  Kandidaat 9   9. Marlon Warner

Stem op mij als u gelooft in gelijke kansen voor een ieder, ongeacht afkomst, en van mening bent dat de gemeenteraad een afspiegeling moet zijn van de Almeerse bevolking.

   
  Twitter      
           
           
  Kandidaat 10   10. Tom van der Wal

In de Gemeenteraad hoort iemand, die complexe dossiers baas kan. Die een moeilijk probleem in zijn geheel tot zich neemt en daarover kan oordelen. Zo iemand ben ik.

   
           
           
 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer