advertentie 
 
 
  Politieke Unie
 
  speerpunt 1       speerpunt 2       speerpunt 3       speerpunt 4       speerpunt 5  
  De gemeente richt zich op maatschappelijke taken en het in stand houden van voorzieningen, projectontwikkeling kost teveel belastinggeld.       Begroting niet sluitend maken door lastenverhoging. Bezuinigen= uitgaven minderen. Zorg + extra taken jeugd en ouderen verdienen aandacht.       Door verstandige gemeentelijke regelgeving krijgt het ondernemersklimaat en de agro sector meer kansen, dat levert extra banen op.       Woningbouw en herstructurering van dorpen verdient extra inzet. Aandacht voor dorpsvisies en voorzieningen vergroot de toekomstkansen.       Provast heeft bestemmingsplan en bouwvergunning. Overleg leidt tot ontwikkeling passend bij de economische situatie op de juiste plek.  


   Kandidatenlijst
       
   

1. Wiemer Haagsma

Inzet via de P.U. voor het besturen van de gemeente heeft meer effect dan mopperen langs de lijn. Ik krijg ruimte om kansen waar te maken.

partijprogramma: partijprogramma
 
 
  Twitter      
         
 

           
  Kandidaat 2   2. Ellen van Elk

Sinds 2006 raadslid voor de P.U. de uitdaging vooral in moeilijke tijden om wensen van de burgers te vertalen in beleid ga ik graag aan.

   
Facebook   Twitter      
           
           
  Kandidaat 3   3. Theun Tuinenga

Politiek is bijzonder. Je hebt een drive nodig. Ik voel me thuis bij de P.U. De burgers van de N.O.P. hebben recht op bekwame bestuurders.

   
       
           
           
  Kandidaat 4   4. Toon van Steen

34, planner, samenwonend. Ik wil opkomen voor de belangen van mijn generatie en deelnemen aan besluitvorming mbt de toekomst van onze polder

   
Facebook        
           
           
  Kandidaat 5   5. Imke van der Kooij

Geboren en getogen in de Noordoostpolder kan ik mij niets mooiers voorstellen dan met de PU de leefbaarheid naar een hoger niveau te tillen.

   
       
           
           
  Kandidaat 6   6. Harry Engels

Inzet voor onderwerpen als Zorg (goed en eerlijk), geld maximaal naar de cliënt. Migrantenbeleid; positief voor leefbaarheid. Kans bij P.U.

   
       
           
           
  Kandidaat 7   7. Joost Lumens

Agrariër in Emmeloord. P.U. creëert kansen voor ondernemers in het buitengebied; met visie naar de toekomst en respect voor de inrichting.

   
       
           
           
  Kandidaat 8   8. Ad van de Noort

61 jaar, getrouwd, agrariër; zit bij de P.U. vanwege de opbouwende kritische politiek, ook opkomend voor de belangen van alle dorpen.

   
       
           
           
  Kandidaat 9   9. John van Slooten

Bewuste inzet voor P.U.; iedereen mag zichzelf zijn. Deze partij maakt zich sterk voor dorpen dus ook voor het dorp waarin ik woon; Espel.

   
       
           
           
  Kandidaat 10   10. Christine Merjenburgh

Ik ben sinds 1986 een  "poldermens" en wil dat nog lang blijven ! Ik wil meedenken en doen met de beste lokale partij : de Politieke Unie.

   
       
           
           
  Kandidaat 11   11. Sander Poldervaart

Praktische politiek. Denkend vanuit en in het belang van de burgers. Daarom ben ik uw kandidaat bij de P.U. ;sterk en ondernemend.

   
       
           
           
  Kandidaat 12   12. Accalyn van der Velde

Als dorpsbewoner waardeer ik de inzet van de P.U. voor de faciliteiten in wijken en dorpen. Keuzes in belang van de bewoners zonder prestige.

   
       
           
           
  Kandidaat 13   13. Marco Ritsema

Samenwonend in Emmeloord, 32 lentes jong, vader van 3 kinderen. Tijd voor iets anders. #NieuwePolitiekOntstaatOnderDeMensen

   
       
           
           
  Kandidaat 14   14. Kees Willem Groot Wassink

P.U. werkt aan vermindering van regelgeving. Dat geeft ondernemers meer kansen zonder "administratief" gedoe.

   
       
           
           
  Kandidaat 15   15. Ab Hars

66 jaar gepensioneerd onderwijzer. Gehuwd opa van 4 kleinkinderen. Vertegenwoordiger OPA beweging bij de P.U. aandacht voor ouderen.

   
       
           
           
  Kandidaat 16   16. Ina Ebbinge

Geboren en getogen in en begaan mét de polder.Ik steun de PU, want: DE NOP VERDIENT BETER!

   
       
           
           
  Kandidaat 17   17. Harry Koopman

Ik vind ik dat er inzet moet zijn voor ;Veiligheid in wonen en onderweg + zorg en aandacht voor het vrijwilligerswerk dat wordt verrichtP.U

   
       
           
           
  Kandidaat 18   18. Cees op den kelder

Dé lokale partij is de Politieke Unie. De enige partij die het geluid en de stem van bewoners in de dorpen en het buitengebied laat horen.

   
       
           
           
  Kandidaat 19   19. Tineke Smit-van Veen

Geboren en getogen in de Nop. Mijn passie: houd de Polder leefbaar, voor jong en oud. Met de PU denk/praat ik mee over een goed beleid.

   
       
           
           
  Kandidaat 20   20. Piet van Domburg

Gepensioneerd, oud raadslid, wil zich sterk maken voor ouderen. Van de wieg tot het graf in dorpen wonen dus levensloopbestendig bouwen.

   
       
           
           
  Kandidaat 21   21. Gert Dibbits

Ik ben maf van de partij. Trots op wijze van politiek bedrijven. Oppositie op stijlvolle correcte manier. Verdienen een plaats in college.

   
       
           
           
  Kandidaat 22   22. Andre kroon

Geboren in de polder 1950, getrouwd, vier kinderen, woon in Ens. Landbouwer actief in kerk en samenleving. Wil genieten van leven dus PU.

   
       
           
           
  Kandidaat 23   23. Sjoerd Blom

Dwaze plannen voor de Deel proberen omtebuigen naar iets veel mooiers zonder dat dit veel geld gaat kosten en poldertoren problemen oplossen.

   
       
           
           
  Kandidaat 24   24. Bertus Ritsema

De P.U. geeft initiatieven vanuit de samenleving een kans. Dat biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven en inwoners in Noordoostpolder.

   
       
           
 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer