Dossier: Voormalig werkeiland Lelystad

Lelystad 21 december 2017
Op het Werkeiland in Lelystad-Haven zijn de eerste gemeentelijke monumenten aangewezen. Het gaat om de woningen van het zogeheten ‘stenen kamp’, de houten woningen aan de sluis, het sluizencomplex met het gemaal Wortman en de dienstwoningen ten noordoosten van het gemaal. Ook enkele delen van het terrein vallen hieronder. Voor enkele delen die nog niet als monumenten worden aangewezen, wordt nog nader onderzoek gedaan. De panden die gebouwd zijn na 1967 zijn buiten beschouwing gelaten; die zijn nog te jong.  Lelystad had nog geen gemeentelijke monumenten. De provinciehoofdstad bestaat dit jaar 50 jaar. Dit was aanleiding voor de gemeente om de eerste monumenten aan te wijzen.
Lelystad 26 juli 2017
Een deel van het werkeiland in Lelystad moet worden aangewezen als gemeentelijk monument. Dat is het voornemen van het college van burgemeester en wethouders van de stad.  Het werkeiland was het eerste bewoonde deel van het toen nog niet ingepolderde Oostelijk Flevoland. Hier woonden de dijk- en polderwerkers in barakken. Het college wil vanwege het cultuurhistorisch belang een aantal panden en terreinen van het gebied aanwijzen als gemeentelijk monument. Ook het feit dat de gemeente dit jaar viert dat 50 jaar geleden de eerste inwoners in Lelystad kwamen te wonen, speelt mee in de afweging. Vier kenmerkende gebieden Het is de bedoeling dat vier gebieden van het werkeiland worden aangewezen als gemeentelijk monument. Het gaat om de gebieden het Houten Kamp, het Stenen Kamp, het sluizencomplex met het gemaal Wortman en de historische woningen ten noordoosten van het gemaal.  Het Houten Kamp is het gebied waarin in 1951 de eerste houten barakken werden geplaatst. Die dienden als huisvesting voor de eerste arbeiders. Ze stonden op de plek waar nu de jachthaven van Lelystad Haven ligt. In 1952 kwamen er stenen gebouwen, die samen het Stenen Kamp vormden. Die gebouwen staan er nog steeds.  Gemaal Wortman werd in november 1956 in gebruik gesteld. Het is één van de drie gemalen die werden gebruikt bij het droogmaken van Oostelijk Flevoland. De andere twee zijn het gemaal Lovink bij Harderhaven en het gemaal Colijn bij Ketelhaven. Het gemaal Wortman is een dieselgemaal, de twee andere zijn elektrisch. De huizen ten oosten van het gemaal werden vooral bewoond door werknemers die het gemaal bouwden.  Definitief besluit  Als de status 'gemeentelijk monument' definitief wordt is het volgens de gemeente de eerste plek in Lelystad die deze titel krijgt. Voordat het college een definitief besluit neemt, wordt advies gevraagd aan de gemeentelijke Erfgoedcommissie. Op basis van het advies van de Erfgoedcommissie, mogelijk aanvullend onderzoek en de reacties van belanghebbenden, neemt het college in het najaar een definitief besluit over de aanwijzing tot gemeentelijk monument.
Lelystad 5 januari 2017
In het televisieprogramma Blik op Toen aandacht voor het 50-jarig bestaan van Lelystad. De geschiedenis van de provinciehoofdstad begon eigenlijk al 65 jaar geleden, op Werkeiland Lelystad. De enige verbinding met de vaste wal was een boot. Blik op Toen wordt donderdagavond meerdere malen herhaald en is nu al online te zien.
Lelystad 15 november 2016
De gemeenteraad van Lelystad trekt 17.500 euro uit voor informatieborden op het werkeiland in Lelystad-Haven. Alle politieke partijen vinden het een goede zaak dat toeristen en inwoners uitgebreid geïnformeerd worden over de bijzondere geschiedenis. Het werkeiland was het eerste bewoonde deel van het toen nog niet ingepolderde Oostelijk Flevoland. Hier woonden de dijk- en polderwerkers in barakken. Initiatiefnemer Lia van Vliet wil dat op de borden de belangrijkste facetten van het dagelijks leven komen te staan. Vrijetijdseconomie Het plaatsen van de informatieborden past in het gemeentelijk beleid om geld vrij te maken voor vrijetijdseconomie aan de kust. Daarbinnen past ook het initiatief voor een zogeheten Waterwandelweg langs de dijk.
Lelystad 15 november 2016
Op het voormalige werkeiland in Lelystad-Haven moeten meer informatieborden komen. Dat vindt Lia van Vliet, die geregeld rondleidingen geeft over de geschiedenis van Lelystad. Het werkeiland was het eerste bewoonde deel van het toen nog niet ingepolderde Oostelijk Flevoland. Hier woonden de dijk- en polderwerkers in barakken.  Nu is er één informatiebord over geestelijk vader Cornelis Lely en zijn masterplan. Van Vliet wil er zes borden bij die meer vertellen over de geschiedenis en de eerste bewoners van het werkeiland. De kosten komen op ongeveer 20.000 euro. Dinsdagavond vergadert de gemeenteraad van Lelystad over het plan.
Lelystad 30 juli 2016
Er is grote interesse voor het te bouwen complex 'De Cornelis'  op het voormalige werkeiland in Lelystad-Haven. Voor de 22 appartementen hebben 300 geïnteresseerden zich gemeld, zegt wethouder Jop Fackeldey. Oud initiatief Het betreft een oud initiatief dat in de crisistijd niet van de grond kwam. Maar de interesse voor de 22 luxe etagewoningen - beschikbaar vanaf 174.000 euro - bleek tijdens een informatieavond de verwachtingen te overtreffen. Omdat de technische details van de plannen al bij de gemeente bekend zijn, verwacht Fackeldey geen problemen bij de aanvraag van de benodigde omgevingsvergunning. Start bouw voorjaar 2017 Bouwbedrijf MJ de Nijs die bij het project betrokken is, gaat ervan uit dat de verkoop in het najaar van start gaat. Gelet op de enorme belangstelling verwacht men dat in het voorjaar van 2017 de eerste paal de historische grond ingaat. Het vastgoedbedrijf benadrukt dat de nieuwbouw op de kop van het werkeiland - pal tegenover de jachthaven - goed aansluit bij de bestaande bebouwing. Die bestaat uit gerenoveerde arbeiderswoningen uit de periode van de inpoldering en Hotel De Lange Jammer. Nieuwbouw is primeur Al met al lijkt de komst van 'De Cornelis' dus een kwestie van tijd. Nieuwbouw op het oudste stukje Lelystad is een primeur; alle initiatieven op het zogeheten middenterrein van het werkeiland werden nooit gerealiseerd. Dat had vooral te maken met het verzet van de bewoners, die vonden dat de exclusieve woningen het cultuurhistorische karakter zou aantasten. Ook ging een ontwikkelaar failliet. Drie jaar geleden besloot het college van burgemeester en wethouders in de grondexploitatie geen rekening te houden met nieuwbouw. Wethouder Fackeldey rekent erop dat die situatie gaat veranderen.
Lelystad 22 februari 2016
Er zijn plannen voor een appartementencomplex op het voormalig werkeiland in Lelystad. De 22 appartementen en een parkeergarage zouden op de hoek bij de jachthaven moeten komen. Volgens de ontwikkelaar gaan de appartementen in het najaar in de verkoop, mits tijdens een informatieavond blijkt dat er voldoende belangstelling voor het project is. Bouwplannen voor het werkeiland liggen gevoelig, omdat een deel van de omwonenden en voormalig bewoners vinden dat het in strijd is met de historische waarde van de locatie. Eerdere plannen voor hoogbouw stuitten op verzet. Op het werkeiland woonden en werkten in de jaren vijftig de arbeiders die betrokken waren bij de inpoldering van Oostelijk Flevoland. Zij waren de eerste bewoners van wat uiteindelijk Lelystad werd.
Lelystad 7 augustus 2014
Projectontwikkelaar T.J. Willemsen Beheer bv uit Lelystad is failliet verklaard. Dat wordt bevestigd door curator Peter Bos. Willemsen wil op het voormalige werkeiland in Lelystad-Haven op een braakliggend stuk grond dure appartementen bouwen. Op 26 augustus dient in hoger beroep een rechtszaak, waarin het bedrijf probeert het faillissement ongedaan te maken. De plannen liggen er al jaren om op het middenterrein van het voormalige werkeiland exclusieve hoogbouw te realiseren. Maar het gebied naast de gerenoveerde arbeiderswoningen ligt er nog steeds verwaarloosd bij. Dit tot ergernis van de gemeente Lelystad en omwonenden. Voor appartementen in de prijsklasse vanaf drie ton is geen interesse. Vorig jaar zei wethouder Jop Fackeldey dat bebouwing van het middenterrein de komende jaren niet aan de orde is. Wat er met de grond gaat gebeuren bij een definitief faillissement van het bedrijf is op dit moment nog onduidelijk. De curator wil voor de rechtszaak geen inhoudelijke mededelingen doen.
Lelystad 9 april 2013
Het middengebied op het voormalige werkeiland Lelystad-Haven zal de komende jaren niet worden bebouwd. De gemeente Lelystad heeft de bouwplannen geschrapt. In 2008 ontstond er veel verzet tegen het plan van projectontwikkelaar Waterfront om op het oudste stukje van Lelystad 34 appartementen en kubuswoningen neer te zetten. Critici vonden dat dit het historische karakter van het gebied geweld aan deed. Door de recessie zijn de bouwplannen achterhaald. Het college van burgemeester en wethouders houdt in de nieuwste grondexploitatie voor de kust niet langer rekening met het project. Wethouder Fackeldey zei dinsdagavond dat het gebied open blijft.
Lelystad 8 juni 2012
Levago Vastgoed gaat proberen 34 appartementen en horecavoorzieningen op het voormalige werkeiland in Lelystad-Haven aan de man te brengen. Het betreft een oud plan dat nieuw leven wordt ingeblazen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is in overleg met de gemeente hiertoe besloten, ook al is momenteel sprake van een moeilijke markt. Een groot deel van het gebied aan de noordkant van het terrein ligt al tijden braak. Een appartement met uitzicht op de haven kost 300.000 euro.
Lelystad 10 september 2011
De kantine van het voormalige werkeiland in Lelystad Haven heeft een tweede leven gekregen even verderop naast het museum Nieuw Land. Het betreft een replica van één van de oudste gebouwen van Lelystad. Dat deed tijdens de inpoldering dienst als eetgelegenheid voor de arbeiders, die betrokken waren bij de bouw van de dijk voor Oostelijk Flevoland. Café-restaurant De Cantine werd vrijdag officieel geopend door wethouder Jop Fackeldey en is zaterdag tijdens de Open Monumentendag voor het eerst open voor publiek.
Flevoland 28 september 2010
Het Nationaal Historisch Museum heeft drie plaatsen in Flevoland opgenomen op de lijst "plaatsen van herinnering".
Lelystad 21 september 2010
Uitstel van bebouwing van het middenterrein van het voormalige werkeiland in Lelystad-Haven is bespreekbaar. Dat laat een woordvoerder van projectontwikkelaar Waterfront weten.
Lelystad 20 september 2010
Lelystad wil bebouwing van het voormalige werkeiland in Lelystad Haven vier jaar uitstellen. Daarvoor gaat de gemeente in overleg met projectontwikkelaar Waterfront. Die wil in het middengebied huizen bouwen.
Lelystad 23 augustus 2010
Het is uiterst onzeker of het oude werkeiland Lelystad-Haven onbebouwd kan blijven. Dat zegt Rob Nijhof, die namens de gemeente als fondsenwerver geld heeft gezocht. Een projectontwikkelaar wil op het werkeiland huizen bouwen, tenzij hij kan worden uitgekocht.
Lelystad 27 april 2010
Rob Nijhof geeft zichzelf twee maanden om zo'n 250.000 euro bijeen te brengen, om het middenterrein van het werkeiland in Lelystad-Haven onbebouwd te laten.
Lelystad 25 april 2010
De Lelystadse wethouder Jop Fackeldey denkt dit jaar 400.000 euro bijeen te kunnen brengen, om het middenterrein van het werkeiland in Lelystad-Haven onbebouwd te laten.
Lelystad 19 januari 2010
Het is onduidelijk of er een ander parkeerbeleid komt op het Werkeiland Lelystad-Haven. Dat bleek dinsdagavond tijdens het Opinieplein.
Lelystad 21 december 2009
De Lelystadse wethouder Jop Fackeldey en directeur Arjan Agema van museum Nieuw Land hebben maandag een overeenkomst ondertekend voor de herbouw van de voormalige kantine van het Werkeiland. De gemeente leent Nieuw Land ruim 591.000 euro om de kantine opnieuw te bouwen bij het museum.
Lelystad 16 december 2009
De gemeente Lelystad neemt tot volgend jaar juni de tijd om te beslissen over de toekomst van het voormalige werkeiland Lelystad-Haven.
Gedeputeerde blijft, college wankelt
Een coalitie met CU/en SGP lijkt mij voor de toekomst van Flevoland niet de juiste, want de CU/SGP zijn tegen uitbreiding van Lelystad Airport.
Gedeputeerde blijft, college wankelt
Provincie Flevoland is al jaren ongeloofwaardig en nutteloos.
Gedeputeerde blijft, college wankelt
Nee hoor, je hebt geen meerderheid nodig om ZELF uit het college/ coalitie te stappen. Dat bepaal je als partij ZELF. Vergelijk het met de VVD/Lodders ooit in Lelystad. Met dat verschil dat dan nu ...
Station Almere Centrum krijgt opknapbeurt
Zal mij benieuwen wat van van deze puinhoop weten te maken.
Leefbaar Zeewolde vindt aanpassen vliegroutes 'onacceptabel'
Vliegveld Berlin Brandenburg is door wanprestaties nog steeds niet operationeel! Hoeveel participanten zijn daar de dupe van geworden! Gelukkig hebben ze nog hun oude vliegveld, waar ze de continu&...
Leefbaar Zeewolde vindt aanpassen vliegroutes 'onacceptabel'
"Vliegen hoort bij het leven en leven geeft soms overlast." - bij jouw leven misschien, zeker niet bij het mijne.
Inwoners uiten ongenoegen over nieuwe afvalinzameling
Ik was gisteravond in de bijeenkomst in de Voorstraat. HVC en de gemeente Lelystad gaven verschillenden antwoorden op vragen. Jammer.679521
Gemeente kapt duizenden zieke essen
dan stel ik voor dat u met een handzaagje het karwei gaat klaren.
Gedeputeerde blijft, college wankelt
Zet Meijer en anti-democraat Verbeek buiten de deur en het komt allemaal goed met dit provinciebestuur.
Leefbaar Zeewolde vindt aanpassen vliegroutes 'onacceptabel'
Extra gas geven boven Zeewolde is ook extra veel uitstoot van fijnstof en verbrandingsresten boven Zeewolde. Vergelijk het met een diesel die te snel wegtrekt bij het stoplicht, gevolg: een zwarte ...
© omroep flevolandsitemap | disclaimer