Dossier: Stadsverwarming Almere

Almere 20 februari 2018
De gemeenteraad van Almere praat donderdag op de Politieke Markt opnieuw over de tarieven van de stadsverwarming. Op verzoek van VVD, ChristenUnie en SP bespreekt de gemeenteraad de mogelijkheden om een nieuwe rechtszaak tegen energiebedrijf Nuon te voeren. Dat gebeurt achter gesloten deuren. De partijen willen bekijken of de gemeente opnieuw een procedure kan beginnen tegen de Nuon om de tarieven voor stadswarmte omlaag te krijgen. Ze stellen dat mensen met stadsverwarming nu gemiddeld 200 euro per jaar meer betalen dan mensen met bijvoorbeeld aardgas. Roelie Bosch van de ChristenUnie geeft overigens toe dat het moeilijk zal worden om zo'n procedure te winnen. In het verleden gaf de rechter Almere namelijk al eens ongelijk De bespreking is donderdag achter gesloten deuren om de strategie van een eventuele rechtszaak geheim te houden.
Flevoland 11 september 2017
Mensen die gebruik maken van stadsverwarming zijn vaak duurder uit dan mensen die hun huis verwarmen met aardgas. Het lukt vaak ook niet om van stadsverwarming af te komen als je dat zou willen. Lukt dat wel, dan brengt de warmteleverancier soms torenhoge bedragen in rekening. Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma Radar  in samenwerking met de vergelijkingssite  EasySwitch.nl . In Flevoland hebben zo'n 20.000 huishoudens stadsverwarming. De meeste aansluitingen zijn in Almere en Lelystad. Landelijk hebben zo'n 600.000 huishoudens blok- of stadsverwarming. Stadsverwarming mag niet duurder zijn Aanleiding voor het onderzoek is de herziening van de warmtewet uit 2014. Die moet regelen dat mensen met stadsverwarming in principe niet meer betalen dan mensen die een gasaansluiting hebben. Volgens het onderzoek klopt dat niet. Er zijn voorbeelden bekend van huishoudens die ruim 350 euro per jaar meer betalen. Juridische aanpak NUON mislukt De gemeente Almere heeft lange tijd geprobeerd de NUON met juridische procedures te dwingen de prijzen van stadsverwarming te verlagen, maar dat is niet gelukt . De verwachting is dat de warmtewet in 2018 wordt herzien. De problemen die zich onder meer voordoen in Almere zouden dan opgelost moeten zijn.
Almere 21 februari 2017
Zo'n duizend huizen in Almere Poort hebben dinsdagmorgen enkele uren zonder warmte en warm water gezeten. Dat kwam omdat de stadsverwarming was uitgevallen. De storing was rond 10.30 uur verholpen.
Almere 19 juni 2016
De kans is groot dat Almere in 2050 verwarmd wordt door aardwarmtebronnen die kilometers diep onder de grond liggen. Onderzoeksinstituut TNO onderzoekt nu op welke drie plekken in Almere geboord kan worden naar aardwarmte.  Over 35 jaar is het Nederlandse aardgas op. De zoektocht naar alternatieve en schonere energiebronnen is in volle gang. In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken zoekt TNO in Almere en Barendrecht naar aardwarmtebronnen.  Miljarden voor alternatief Grote energiebedrijven tonen interesse in het aanboren van nieuwe energiebronnen. Het Nederlandse gasnet is binnen nu en 25 jaar toe aan onderhoud en vervanging. Deze investeringen worden geraamd op 5 tot 10 miljard euro. Het liefst investeren de bedrijven de miljarden in een alternatief voor gastoevoer naar huizen. Stadsverwarming ruim aanwezig Omdat zeventig procent van de Almeerders aangesloten is op stadsverwarming is het relatief makkelijk om Almere te verwarmen met aardwarmte. Daarom betaalt Almere zes ton mee aan het onderzoek. Het geld komt uit het Fonds Verstedelijking Almere, waar zo'n 150 miljoen euro in zit. Geld terug bij succes Mochten de onderzoekers in Almere op een aardwarmtebron stuiten dan kan daarmee vijftig jaar lang worden verwarmd. Almere krijgt dan haar geïnvesteerde geld weer terug.
Lelystad 29 september 2015
Lelystad gaat kijken of de kosten voor stadsverwarming omlaag kunnen. Dat antwoordde het college van burgemeester en wethouders dinsdagavond op vragen van de PvdA in Lelystad. De gemeente volgt daarmee Almere, waar een meerderheid van de gemeenteraad denkt dat inwoners met stadsverwarming per jaar 200 tot 300 euro te veel betalen. SP, ChristenUnie en de VVD in Almere willen daarom energiebedrijf Nuon opnieuw voor de rechter slepen. Almere verloor eerder een jarenlang durend juridisch gevecht met Nuon. Omdat de Warmtewet in 2014 is veranderd, denkt die gemeente nu wel een kans te maken.
Almere 25 september 2015
Een meerderheid van de gemeenteraad in Almere wil energiebedrijf NUON weer voor de rechter slepen. Een motie van de SP, ChristenUnie en de VVD kan op veel bijval rekenen. De partijen denken dat Almeerders die zijn aangesloten op stadsverwarming per jaar 200-300 euro te veel betalen in vergelijking met inwoners die een eigen CV-ketel hebben. De gemeente verloor eerder een jarenlang durend juridisch gevecht tegen NUON. Omdat de warmtewet in 2014 is veranderd denkt de gemeente nu wel een kans te maken. De nieuwe wet zou veel duidelijker zijn dan de oude. Volgende week wordt de motie tijdens de politieke markt in stemming gebracht.
Almere 27 augustus 2015
De gemeente Almere procedeert niet verder tegen energiemaatschappij NUON over de tarieven van de stadsverwarming. Dat heeft wethouder Mark Pol gezegd na overleg met de gemeenteraad. Dat vond achter gesloten deuren plaats. Al sinds 2008 was Almere verwikkeld in een juridische strijd over de warmtetarieven die volgens de gemeente te hoog zouden zijn. In juli dit jaar sprak het gerechtshof in Arnhem in hoger beroep uit dat niet kan worden aangetoond dat de tarieven te hoog zijn. Tegen die uitspraak kon Almere tot 7 oktober in cassatie gaan. Maar de gemeente heeft nu besloten dat niet te doen. Wel wil de gemeente nog onderzoeken of de huidige tarieven voor stadsverwarming stroken met de nieuwe warmtewet die sinds 2014 van kracht is.
Almere 24 augustus 2015
De Almeerse gemeenteraad mag zich uitspreken over de vraag of de gemeente Almere opnieuw naar de rechter moet gaan voor een zaak tegen NUON. Het draait om de vraag of inwoners al jarenlang teveel betalen voor stadsverwarming. Begin juli oordeelde het gerechtshof dat dit niet het geval is. Daarmee pakte een jarenlange juridische strijd in het nadeel van de gemeente uit. Almere was van mening dat NUON de tarieven onterecht had verhoogd. Het college van burgemeester en wethouders kan nog tegen de uitspraak in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Daar is juridisch advies over ingewonnen maar het college wil ook de gemeenteraad bij de beslissing betrekken. Over de zaak wordt donderdag gesproken op de politieke markt. Dat zal deels in beslotenheid gebeuren omdat het juridisch advies door het college als geheim is bestempeld.
Almere 7 juli 2015
De tarieven voor de stadverwarming van NUON in Almere zijn niet te hoog. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald in een langlopend conflict tussen NUON en de gemeente Almere. Niet hoger dan aardgas In 2006 besloot de gemeente voor het eerst naar de rechter te stappen omdat duizenden huishoudens jarenlang zo'n 150 euro teveel zouden hebben betaald voor hun verwarming. Eind jaren '80 werd afgesproken dat de kosten van stadsverwarming niet hoger mochten zijn dan die van aardgas. Volgens de gemeente heeft NUON zich daar niet aan gehouden. Niet hard te maken In 2009 wees de rechtbank de bezwaren van de gemeente Almere al af. De rechtbank vond dat de gemeente niet hard kon maken dat de tarieven te hoog zijn. Tegen die uitspraak ging de gemeente in beroep. Geen gelijk van het hof Volgens de gemeente heeft NUON in 1993 de overeenkomst met de gemeente geschonden door over te stappen op andere tariefadviezen. Bovendien vindt de gemeente dat de energiemaatschappij die adviezen niet goed heeft toegepast. De gemeente Almere krijgt op beide punten van het gerechtshof ongelijk. Gemeente bestudeert uitspraak De gemeente Almere kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Het is nog niet duidelijk of ze dat doet. Volgens wethouder Henk Mulder gaat de gemeente de uitspraak eerst bestuderen.
Flevoland 14 november 2014
De gemeente Almere krijgt steun in de strijd tegen de te hoge tarieven voor stadsverwarming van drie landelijke consumentenorganisaties. De Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en de Woonbond vinden dat huishoudens met stadsverwarming gemiddeld 300 euro per jaar te veel betalen. Ze vragen de Tweede Kamer om een hoorzitting waarin experts een oplossing kunnen bieden voor de problemen met de stadsverwarming. Het probleem volgens de drie organisaties zit in de afhandeling van een bepaalde belasting. De prijs voor stadsverwarming is gebaseerd op de aardgasprijs, maar over aardgas wordt energiebelasting geheven, terwijl stadsverwarming daarvan is vrijgesteld. De gebruikers betalen daardoor teveel. In Almere, Lelystad en Zeewolde zijn ruim 55.000 huishoudens aangesloten op stadsverwarming. In heel Nederland gaat het om 600.000 huishoudens die stadsverwarming hebben. De gemeente Almere is al meer dan zes jaar verwikkeld in een rechtszaak met energiebedrijf Nuon over de tarieven van stadsverwarming.
Almere 3 april 2014
De gemeente Almere moet dit jaar 80.000 euro uittrekken voor juridische expertise in de slepende rechtszaak tegen Nuon over de stadsverwarming. De gemeente wil al zes jaar dat Nuon de tarieven voor stadsverwarming in Almere Stad verlaagt, omdat het duurder zou zijn dan gas. De energiemaatschappij bestrijdt dit. Het Gerechtshof in Arnhem stelde de twee partijen begin dit jaar voor om een analyse te maken tussen een groep gasafnemers en een groep met stadsverwarming. In de volgende rechtbankzitting wordt de opzet van dit onderzoek besproken. De gemeente Almere verwacht dat dit nog voor de zomer plaatsvindt.
Almere 7 augustus 2013
Het overleg tussen de gemeente Almere en Nuon over de tarieven voor de stadsverwarming is op niets uitgelopen. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente. Beide partijen leggen hun visies nu voor aan de rechter, die een einde aan het langslepende conflict moet maken. Ze moesten van het Gerechtshof in Arnhem om de tafel, om tot een vergelijk te komen. De gemeente wil dat de energiemaatschappij de tarieven verlaagt in Almere Stad. Daar hebben alle ruim 20.000 huishoudens stadsverwarming en de afspraak was dat zij nooit een hoger bedrag zouden betalen dan bewoners van gas-verwarmde huizen. Volgens de gemeente heeft Nuon die afspraak geschonden, iets wat de energiemaatschappij ontkent.
Almere 16 december 2009
Energiebedrijf Nuon neemt de warmtekrachtcentrale in Almere Stad over van Electrabel. Deze centrale wordt gestookt op aardgas en levert de stadsverwarming voor 43.000 woningen in Almere.
Almere 16 oktober 2009
De gemeente Almere gaat in hoger beroep in de zaak tegen energiebedrijf Nuon. Almere werd eerder door de rechtbank in het ongelijk gesteld.
Almere 19 augustus 2009
De gemeente Almere is door de rechtbank in Arnhem in het ongelijk gesteld in een zaak tegen energiebedrijf Nuon.
Almere 15 januari 2009
Energieleverancier Nuon laat dertien huishoudens in Almere voorlopig gebruik maken van stadsverwarming en elektra. Dat zegt een woordvoerder van het energiebedrijf.
Almere 9 januari 2009
Dertien families in Almere die waren afgesloten van stadsverwarming worden weer aangesloten. Dat zegt een woordvoerder van energiemaatschappij Nuon.
Almere 14 augustus 2008
De gemeente Almere sleept energieleverancier Nuon voor de rechter, omdat die zich niet houdt aan gemaakte afspraken over de hoogte van de warmtetarieven. Dat laat wethouder Martine Visser weten.
25 april 2007
Bewoners van nieuwe, goed geïsoleerde huizen betalen waarschijnlijk teveel voor de stadsverwarming. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Ook is de tariefstelling "ondoorzichtig". Dinsdag werd het rapport over de stadsverwarmingstarieven aangeboden aan de Tweede Kamer.
10 april 2007
De gemeente Almere wil alsnog juridische stappen ondernemen tegen energiebedrijf Nuon over de tarieven van de stadsverwarming.
Antifascisten in het geweer tegen Zeeheldenbuurt
Als mensen zich liever bezig houden met de voetbalcompetitie of sportvissen, moeten ze dat vooral doen. Maar wordt dan niet boos op geschiedkundigen die na uitgebreide studie nationalistische myth...
Meer en minder overlast door Airport
Wat de bestaande continuïteit betreft, "als men er toch niet uit kan komen;" kan er nog heel wat scenario's op worden losgelaten; Bijvoorbeeld om van het gebied één gro...
ANWB: Fietsers voelen zich veilig in Almere en Lelystad
De kruisingen bij het station zijn inderdaad een ramp. Mijn advies als fietser: Gewoon doorrijden. De fietsers kunnen op tijd stoppen, maar ze lijken niet te stoppen door de veel te smalle vluchthe...
Demonstranten gooien hooi over hek Oostvaardersplassen
Lekker vrij zoals op De Veluwe en lekker voeren. Vervolgens schieten we op De Veluwe 90% (negentig!) van de wilde zwijnen af en ook nog een groot percentage herten.
Meer en minder overlast door Airport
Natuurlijk blijft men beweren dat het vertrouwen niet hersteld is. Geen verrassende conclusie. Hopelijk betekent uitstel geen afstel.
Twee ontwerpen voor plein Esplanade
Zijn ze er nu pas achter dat dit gewoon een kaal lelijk plein is?
Boswachter Oostvaardersplassen bedreigd
Rijsberman snapt er dus geen hol van. Hoezo van het padje af? Hoor je die dieren bij het afschieten ook roepen dat wij mensen van het padje zijn? Bijvoeren die hap!
Twee ontwerpen voor plein Esplanade
En het volgende ontwerp is met een uiteenlopende promenade naar een aangelegd Kasteelpark; met velen culturele mogelijkheden voor alle generaties wat men maar kan bedenken..! Dan is die woonwijk na...
Meer en minder overlast door Airport
Heeft die bewonersdelegatie nu echt niets anders te doen??? Ik neem aan dat zij ook niet meer aan stofzuigen doen!
Hond zakt door het ijs, duiker schiet te hulp
Toppertje die Arno!!
© omroep flevolandsitemap | disclaimer