Dossier: Landschapskunstwerken Flevoland

Flevoland 7 februari 2018
Wat koopt de provincie eigenlijk voor de 723.000 euro die Gedeputeerde Staten vraagt voor het kunstwerk ter gelegenheid van 100 jaar Zuiderzeewet? De oppositie in Provinciale Staten weet het niet en is daarom kritisch of zelfs tegen, zo bleek woensdagavond tijdens een commissievergadering. De provincie wil het jubileumjaar 2018 luister bijzetten met een permanent landschapskunstwerk, het achtste in Flevoland. Gedeputeerde Staten hebben in januari hun voorkeur uitgesproken voor een schetsontwerp van Bob Gramsma . Het monument moet komen in Dronten, nabij de Elburgerbrug tussen de Bremerbergdijk en Spijkweg. Om te zorgen dat het kunstwerk er dit jaar klaar is, moeten Provinciale Staten later deze maand een besluit nemen. Collegepartijen D66, VVD en CDA zijn positief, al erkent het CDA 'ja' te willen zeggen tegen een plan dat zij niet kent. Te vaag De oppositie vindt het plan te vaag en de kosten van ruim zeven ton te hoog. Van dit bedrag komt 423.000 euro uit een reserve voor dit soort kunstwerken, terwijl de resterende drie ton uit een andere reserve wordt gehaald. De PVV vindt het bedrag 'buitenproportioneel'. De ChristenUnie verbaast zich over de voortdurende kostenstijgingen en was er vanuit gegaan dat het jubileum 100 jaar Zuiderzeewet totaal niet meer dan een ton zou kosten. De SGP vindt niet uit te leggen dat er ruim zeven ton aan een kunstwerk wordt uitgegeven. 50Plus wil eerst zien waaraan het geld wordt besteed, al vindt de partij wel dat Dronten recht heeft op een iconisch kunstwerk. Kostenplaatje D66-gedeputeerde Michiel Rijsberman erkent dat de staten na oktober beter over het totale kostenplaatje hadden moeten worden geïnformeerd, maar stelt dat de bedragen niet nieuw zijn. Het was al lang bekend dat er 423.000 euro voor grootschalige kunstwerken beschikbaar was. Vorig voorjaar bleek dat er drie ton extra nodig was. Dat bedrag hebben de Staten in november al goedgekeurd in de begroting van 2018. Volgens Rijsberman is het totale plaatje nu helder. Niet goedkoper, niet duurder Het kunstwerk van Gramsma kan niet goedkoper, maar Rijsberman stelt dat als het duurder wordt de kunstenaar hiervoor opdraait. De provincie hoopt via fondsen extra geld te krijgen dat de eigen bijdrage omlaag kan brengen.  Als de Staten er later deze maand mee instemmen, gaat de kunstenaar in de zomer aan de slag. Gramsma heeft ongeveer twee maanden nodig.
Dronten 26 januari 2018
De Nederlands/Zwitserse kunstenaar Bob Gramsma gaat het Monument voor 100 jaar Zuiderzeewet in de gemeente Dronten maken. Dat heeft de provincie besloten in samenwerking met de gemeente Dronten en Staatsbosbeheer. Het landschapskunstwerk moet na de zomer worden aangelegd tussen de Spijkweg en de Bremerbergdijk . Gramsma heeft een stuk nieuw land bedacht. Het kunstwerk dat ontstaat zal 'als een opgegraven archeologische vondst herinneren aan de bodem'. Volgens de provincie refereert het ontwerp aan zowel heden als verleden. De kosten worden geschat op 723.000 euro. In februari besluiten Provinciale Staten over de financiering, die uit de Reserve Grootschalige Kunst moet komen. De grond wordt uiteindelijk van Staatsbosbeheer, de gemeente Dronten gaat het kunstwerk onderhouden.
Dronten 21 januari 2018
Het provinciebestuur van Flevoland heeft vijf gerenommeerde, internationale kunstenaars uitgenodigd een schetsontwerp te maken voor het achtste landschapskunstwerk, dat eind 2018 in het meest noordelijke stuk van het gebied hoek Spijkweg-Bremerbergdijk in Dronten moet komen. Oostkant Dronten Het college van burgemeester en wethouders in Dronten besloot eerder wat de beste locatie is voor het kunstwerk, dat het een monument voor 100 Jaar Zuiderzeewet moet zijn en 600.000 euro mag kosten. Het landschapskunstwerk wordt betrokken bij het project Oostkant Dronten, dat als onderdeel van het programma Nieuwe Natuur wordt uitgewerkt. De provincie is bedenker, opdrachtgever en financier van de realisatie van het kunstwerk. Het dagelijks bestuur neemt binnenkort een besluit over de kunstenaar en het schetsontwerp.
Biddinghuizen 6 december 2017
De gemeente Dronten heeft de kruising van de Spijkweg met de Bremerbergdijk aangewezen als de plek voor het nieuwe landschapskunstwerk van Flevoland. Het gaat om een stuk land vlakbij Beachclub NU. Hoe het kunstwerk eruit komt te zien is nog niet bekend. Wel het budget: 600.000 euro. De exacte plek van het kunstwerk, hangt af van het ontwerp. Er is ook gekeken naar andere locaties, maar die vielen af omdat ze bijvoorbeeld te dicht bij de Hanzelijn lagen. De grond waar het kunstwerk moet komen heeft volgens de gemeente nu nog een agrarische bestemming. Staatsbosbeheer wordt de nieuwe eigenaar. De provincie Flevoland beslist welk kunstwerk er gaat komen. Er is wel haast bij, want in 2018 is de herdenking van 100 jaar Zuiderzeewet. Dat is de reden voor de provincie om dit landschapskunstwerk aan te leggen. Nog voor de jaarwisseling wordt er een ontwerp gekozen en eind 2018 hoopt de provincie het kunstwerk op te leveren. De gemeente Dronten noemt het als één van de risico's van dit project. Want de kunstenaar heeft weinig tijd en een tegenslag kan al roet in het eten gooien.  Flevoland is de provincie met de meeste landschapskunstwerken per vierkante kilometer. In 1977 werd het Observatorium van Robert Morris onthuld en in oktober vorig jaar was de onthulling van het meest recente, zevende landschapskunstwerk Pier+Horizon bij Kraggenburg. Het kunstwerk in Dronten wordt nummer acht. De gemeente heeft, net als Urk, nog geen landschapskunstwerk
Flevoland 3 september 2017
Gedeputeerde Michiel Rijsberman wil meer landschapskunstwerken in de provincie. Dat zei hij zondagmiddag bij de opening van de tentoonstelling LandArt Flevoland in de Kunstlinie in Almere. Op dit moment telt Flevoland zeven landschapskunstwerken en is de achtste in de maak. Plannen voor meer zijn er niet, maar de ambitie van het provinciebestuur is er wel degelijk, zegt Rijsberman. In Provinciale Staten is begin dit jaar een stevige discussie gevoerd over de komst van het achtste kunstwerk. De partijen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en de PVV zijn tegen omdat er veel geld gemoeid is met landschapskunst. In sommige gevallen gaat het om bijna 1 miljoen euro. Uiteindelijk hebben PS ingestemd met een onderzoek naar het achtste kunstwerk, dat in Dronten komt. Deze gemeente heeft er nog geen, net als Urk. Flevoland is de provincie met de meeste landschapskunstwerken per vierkante kilometer. In 1977 werd het Observatorium van Robert Morris onthuld en in oktober vorig jaar was de onthulling van het meest recente, zevende landschapskunstwerk Pier+Horizon van Paul de Kort.
Flevoland 23 juni 2017
Flevoland heeft een bijzondere geschiedenis, daar kun je over lezen, maar die kun je ook beleven door een landschapskunstwerk te bezoeken. Pier+Horizon is één van de zeven landschapskunstwerken in onze provincie gebaseerd op onze ontstaansgeschiedenis. Kunstliefhebber Jord den Hollander stapt in de kano en vaart over het Zwartemeer bij Kraggenburg naar een plek die land en water met elkaar verbinden.
Dronten 10 april 2017
Bestuurders van de provincie Flevoland en de gemeente Dronten willen een monument voor 100 Jaar Zuiderzeewet in Dronten realiseren. Dat is dan het achtste landschapskunstwerk in Flevoland. Dit staat in een brief die het dagelijks bestuur van de provincie aan het Dronter college heeft gestuurd. Het idee is spontaan ontstaan in een gesprek tussen gedeputeerde Michiel Rijsberman en wethouder Ton van Amerongen. Het landschapskunstwerk moet een monument worden voor 100 Jaar Zuiderzeewet in juni 2018. De Zuiderzeewet is op 14 juni 1918 van kracht geworden en is de basis voor het ontstaan van de provincie Flevoland. Dronten heeft nog geen landschapskunstwerk en wilde er wel graag eentje, zegt gedeputeerde Rijsberman.  "Parijs heeft de Eiffeltoren" Rijsberman over het kunstwerk: "Het moet een iconisch werk worden dat gezichtsbepalend is voor Dronten. Zo heeft Parijs de Eiffeltoren, Lelystad de Hurkende man en dit moet dus het gezicht van Dronten worden." Al eerder besloten Gedeputeerde Staten van Flevoland tot een onderzoek naar de komst van een achtste landschapskunstwerk in de provincie. Met dit plan komen de ontwikkelingen in een stroomversnelling.  De provincie Flevoland is verantwoordelijk voor de realisatie en de kosten van het kunstwerk. Meer details over het kunstwerk, de kunstenaar en de kosten zijn nog niet bekend. Volgende maand moet er meer duidelijk zijn. Rijsberman laat weten dat er in ieder geval wordt gezocht naar een kunstenaar die het werk volgend jaar zomer klaar kan hebben.
Flevoland 11 januari 2017
Een meerderheid in Provinciale Staten wil dat er een onderzoek komt naar een achtste landschapskunstwerk. De ChristenUnie stelde voor om van een nieuw kunstwerk af te zien. Dat voorstel kon alleen rekenen op steun van de SGP, 50PLUS en de PVV. Eerst moeten de huidige zaken op orde zijn, zo zegt fractievoorzitter van de ChristenUnie Harold Hofstra. Zo moet er meer aandacht besteed worden aan het bekendmaken en het ontsluiten van de bestaande landschapskunstwerken, voordat onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden voor een nieuw kunstwerk. Meeste landschapskunstwerken per vierkante kilometer Flevoland is de provincie met de meeste landschapskunstwerken per vierkante kilometer. In 1977 werd het Observatorium van Robert Morris onthuld en in oktober vorig jaar was de onthulling van het meest recente, zevende landschapskunstwerk Pier+Horizon van Paul de Kort.  Hoge kosten Met de realisatie van landschapskunstwerken zijn hoge kosten gemoeid. In sommige gevallen ging het om bijna 1 miljoen euro. In een peiling van 'DeStemVan' uit 2015 bleek dat een meerderheid van de Flevolanders tegen de komst van een nieuw landschapskunstwerk is. Zij willen geen provinciaal geld uitgeven aan een achtste landschapskunstwerk. Het amendement van de ChristenUnie kan rekenen op steun van de SGP, 50PLUS en de PVV.
Kraggenburg 28 juli 2016
Kraggenburg heeft donderdag kletsnat kennisgemaakt met het kunstwerk Pier+Horizon . De belangstellenden trotseerden regen en onweer om de eerste contouren van het landschapskunstwerk te bekijken. Pier+Horizon wordt momenteel aangelegd in het Zwarte Meer. Het kunstwerk van Paul de Kort bestaat uit een pier met daaromheen kraggen, palen die begroeid zijn met riet. De kunstenaar was aanwezig om met de omwonenden te praten.  Het landschapskunstwerk is een initiatief van de provincie Flevoland. Er zijn al zes landschapskunstwerken in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.
Flevoland 18 mei 2016
Het plan van Gedeputeerde Staten om 40.000 euro uit te trekken voor de feestelijke onthulling van het zevende landschapskunstwerk is slecht gevallen bij 50Plus en Senioren+Flevoland. De partijen vragen zich af waarom de onthulling zoveel geld moet kosten, en of dat wel past in een tijd waarin er door velen bezuinigd moet worden. Volgens gedeputeerde Rijsberman gaat het niet alleen om de onthulling maar ook om meerdere activiteiten waarmee landschapskunstwerken in Flevoland onder de aandacht worden gebracht. Het zevende landschapskunstwerk Pier+ Horizon komt in het Zwarte Meer bij Kraggenburg en wordt eind september onthuld.
Kraggenburg 21 oktober 2015
De gemeente Noordoostpolder is het niet eens met een vergunning die de provincie nodig acht voor het landschapskunstwerk Pier + Horizon. Dat kunstwerk komt te liggen in het Zwarte Meer bij Kraggenburg. In de vergunning wil de provincie regelen dat Noordoostpolder zorgt dat er geen boten aanleggen bij het kunstwerk en dat er 's nachts geen mensen op de pier wandelen. De gemeente vindt dit niet haar taak - omdat de pier niet op haar grondgebied ligt - en tekent daarom bezwaar aan. Omdat het een gezamenlijk project is verwacht Noordoostpolder er wel uit te komen met de provincie. Tot op heden is dat echter nog niet gelukt.
Noordoostpolder 8 september 2015
Kunstenaar Paul de Kort werkt hard aan een nieuw landschapskunstwerk dat moet komen op het Zwarte Meer bij Noordoostpolder. Het gaat Pier+Horizon heten. Het kunstwerk zal bestaan uit drijvende vlotten van hout die zijn begroeid met riet. De matten verwijzen naar de tijd toen de Noordoostpolder nog niet was drooggelegd. Een zes kilometer lange strekdam verbond toen het Zwarte Water met het voormalige lichthuis Oud Kraggenburg. In het Waterloopbos ligt sinds juli een modelproefopstelling met vier matten. In het landschapskunstwerk op het Zwarte Meer worden in totaal 180 matten verwerkt. Over een jaar moet het kunstwerk klaar zijn. Onder meer de provincie, de gemeente Noordoostpolder en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben subsidie gegeven.
Kraggenburg 25 juni 2015
Een visserijbedrijf uit Genemuiden krijgt 6500 euro schadevergoeding van de provincie Flevoland. Het bedrijf heeft visrechten in het water bij Kraggenburg waar het landschapskunstwerk Pier+Horizon komt te staan. Omdat de visser straks minder vis kan vangen, had de provincie hem een schadevergoeding aangeboden. De visser ging daar niet mee akkoord omdat zijn verlies groter dan het geboden bedrag zou zijn. De provincie gaat daar nu in mee en betaalt het hogere bedrag. De provincie gaat ook extra geld reserveren voor toekomstige compensaties. Pier+Horizon is ontworpen door de Utrechtse beeldend kunstenaar Paul de Kort. Het wordt het zevende Landschapskunstwerk in Flevoland en komt te staan tussen de Kadoelerweg en het Zwarte Meer bij Kraggenburg.
Noordoostpolder 7 mei 2015
Woensdagavond is in het gemeentehuis van Noordoostpolder in Emmeloord een reizende tentoonstelling geopend over het nieuwste landschapskunstwerk. De expositie blikt vooruit op de aanleg van het zevende landschapskunstwerk van Flevoland. Het kunstwerk heet 'Pier+Horizon' en is bedacht door kunstenaar Paul de Kort. Het bestaat uit matten van wilgentenen die begroeid moeten raken met riet. Het wordt aangelegd in het Zwarte Meer bij Kraggenburg. De Kort liet zich inspireren door de geschiedenis, de verhoudingen en de vorm van de Noordoostpolder. De rondreizende tentoonstelling is nog zes weken in het gemeentehuis te zien. Daarna gaat de expositie verder langs meerdere plaatsen in Flevoland.
Emmeloord 6 mei 2015
In het gemeentehuis van Noordoostpolder in Emmeloord wordt woensdagmiddag een tentoonstelling geopend die vooruitblikt op de aanleg van het zevende landschapskunstwerk van Flevoland. Dat zevende landschapskunstwerk wordt aangelegd in het Zwarte Meer bij Kraggenburg. Het heet 'Pier+Horizon' en is bedacht door kunstenaar Paul de Kort. Hij won eerder dit jaar een wedstrijd. Het werk bestaat uit matten van wilgentenen die begroeid moeten raken met riet. In het najaar van 2016 moet het klaar zijn. De tentoonstelling laat zien waardoor De Kort is geïnspireerd. Na Emmeloord is de expositie ook te zien in Marknesse, Lelystad en Almere.
Kraggenburg 19 maart 2015
De provincie wil drie beroepsvissers uit Genemuiden met 10.000 euro compenseren omdat ze straks niet meer kunnen vissen op hun vaste plek in het Zwarte Meer bij Kraggenburg. Daar wordt namelijk het landschapskunstwerk 'Pier en Horizon' gebouwd. Twee van de drie vissers dienden een bezwaar in tegen de komst van het kunstwerk. Zij vangen aal en schubvis bij de Kadoelersluis. Het landschapskunstwerk is een ontwerp van Paul de Kort. Er komt een pier in het water met aan het einde een veld van zwarte palen die gezamenlijk de vorm hebben van de Noordoostpolder.
1
allGo gaat proefrijden met elektrische bussen
Waarom niet een sneltram over de busbaan i.p.v. een elektrische bus?
ASV Dronten keihard onderuit bij WHC
Waarom mis ik altijd de uitslagen van sv Lelystad hier bij omroep flevoland?
Snel internet als compensatie voor te hoge ozb
Voor héél Lelystad gaat de OZB omhoog. Wat krijgen die mensen?
Zorggroepen willen nieuw woon-zorgcentrum bouwen
Bezingt eer gij begint. Nu al geen personeel te krijgen vanwege de werkdruk en regels die continue veranderen en het salaris is ook totaal niet meer aantrekkelijk. Op de scholen stopt de helft er ...
Vier inbrekers op heterdaad betrapt
Had 3 getinte inbrekers in mijn huis. Schade 1600 plus wat ik allemaal kwijt was zat het ronderzoek de 7500 euro. Daders gepakt, 6 uur vastgehouden en kregen per stuk 18 uur werkstraf. Totaal niet...
Groene Sluis deelt weer meer geld uit
Super. Het geeft een blij gevoel je spulletjes daarheen te brengen.
SV Urk wint knap van koploper SC Genemuiden
Volgende week nsc. Aan de ranglijst te zien lijkt het te doen. Alleen heeft nsc een scherpmes waar aanvallende ploegen allemaal inlopen een deels ook door onderschatting. Zie urk eerste wedstrijd ...
VVD wil stadsbussen allGo weer naar Gooisekant West
Knoop toch niet alles aan de Floriade. De Provincie is nml. de financier van het openbaar vervoer in Almere.
ASV Dronten keihard onderuit bij WHC
Wat een inspiratieloos ASVD. Wat een afgang.
Koploper Waterwijk wint Almeerse derby
Wat een slap commentaar van de Buitenboys trainer, te weinig scoren is de oorzaak, waar zijn de spitsen dan. Van een derby was totaal geen sprake, een ambitieus waterrijk tegen een zwak Buitenboys....
© omroep flevolandsitemap | disclaimer