Dossier: Werkdruk leraren

Flevoland 1 februari 2018
Op woensdag 14 maart gaan de Flevolandse basisscholen weer dicht vanwege een nieuwe lerarenstaking. De noordelijke provincies staken op 14 februari, een maand later geven zij het stokje door aan de scholen Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Dat heeft het PO-front bekendgemaakt. Dat is de actiegroep die strijdt voor hogere salarissen en minder werkdruk voor basisschoolleraren. PO-front is een samenwerkingsverband van zeven onderwijsbonden en werkgevers. Het is ontstaan vanuit een Facebook-pagina, waar inmiddels bijna 45.000 leraren zich bij hebben aangesloten.  Derde stakingsdag Eerder waren er al landelijke stakingen in oktober en december . Daarbij deden bijna alle scholen in Flevoland mee. De leraren willen dat hun vak aantrekkelijk wordt gemaakt. Er dreigt een groot lerarentekort in het basisonderwijs. De voorspelling van het Rijk is dat er in 2025 al 10.000 leraren te weinig zijn. Website Ook heeft het PO-front een site in het leven geroepen om te laten zien hoe nijpend het tekort aan leraren nu al is. Op de site is te zien hoe vaak een school geen leerkracht voor een klas heeft kunnen vinden. Er wordt bijgehouden of een klas naar huis is gestuurd, verdeeld of bijvoorbeeld een combinatie. Uit de gegevens van de website blijkt dat deze week al negen keer een klas van een Flevolandse school naar huis is gestuurd. Twaalf keer werd een klas verdeeld en nog eens twaalf keer werd een combinatie van deze opties toegepast.  Meer geld In totaal willen de leraren 1,4 miljard euro. Een half miljard om de werkdruk te verminderen en 900 miljoen voor een beter salaris. Minister van Onderwijs Arie Slob heeft eerder al laten weten dat hij dit geld niet heeft.
Flevoland 8 december 2017
Bijna alle basisschoolleraren in Flevoland leggen aanstaande dinsdag het werk neer, omdat zij een beter salaris en minder werkdruk willen. Maar twaalf van de 194 basisscholen in Flevoland zijn open. Het is al de derde staking dit jaar. Toch was de actiebereidheid nog niet eerder zo groot.  Derde staking In oktober legden de leraren een dag lang het werk neer en in juni ging het om een prikactie waarbij scholen een uur later open gingen. Er is dit keer geen grote landelijke manifestatie georganiseerd. In oktober kwamen bij de landelijke manifestatie tienduizenden leraren samen in het Haagse Zuiderpark.  Wat doen de Flevolandse leraren? Op veel scholen wordt gesproken over de werkdruk. Wat kunnen de leerkrachten er zelf aan doen? Vanuit de overheid blijft het nog stil vinden veel scholen. Ook op scholen die wel open zijn is er steun voor de actie, maar vinden zij het middel niet altijd juist. Zo doet geen enkele Reformatorische school mee aan de staking. Welke scholen zijn wel open? - GBS De Waterspiegel - Almere - De Driemaster - Almere (wel bijzonder programma) - De Zevensprong - Dronten (deel personeel staakt, maar wordt vervangen) - Aan Boord - Dronten (lessen, maar ook kleine acties) - OBS De Finnjol - Lelystad - Reformatorische school Timotheüs - Lelystad - Johannes Calvijn - Urk - Koningin Wilhelminaschool - Urk - Groen van Prinstererschool - Urk - Ds. E. du Marchie van Voorthuysenschool - Urk - Dr. Maarten Lutherschool - Urk - Petrus Dathenusschool - Urk PO in actie wil meer Actiegroep PO in Actie eist dat het kabinet 1,4 miljard euro vrijmaakt voor het basisonderwijs. 900 miljoen euro voor een hoger salaris en 500 miljoen om de werkdruk te verlagen. Alleen op die manier is er volgens de actiegroep iets te doen aan het hoge ziekteverzuim, de uitval van leerkrachten en het aankomende lerarentekort. Toch heeft Minister van Onderwijs Arie Slob al aangegeven dat hij niet op deze eisen in wil gaan. Beide partijen staan lijnrecht tegenover elkaar en nieuwe acties lijken een kwestie van tijd. Het kabinet heeft 270 miljoen euro vrijgemaakt om de salarissen van de basisschoolleraren te verhogen. Ook is er geld gereserveerd om de werkdruk te verlagen. In totaal wordt er de komende jaren 700 miljoen euro in het onderwijs geïnvesteerd, maar volgens de actiegroep is dat te weinig en gaat het te traag. In 2018 gaat het slechts om 10 miljoen euro die wordt ingezet om de werkdruk te verminderen. Leerkrachten komen op voor hun beroep PO in actie maakte donderdag bekend dat zij verder gaat als vakbond. Alleen op die manier kunnen zij meepraten bij de onderhandelingen. De actiegroep op Facebook groeide uit tot een platform van bijna 45.000 leerkrachten die willen dat hun vak aantrekkelijker wordt. Dat is nodig omdat er een groot tekort aan leerkrachten aan komt. Over drie jaar verwacht men in Nederland een tekort van 4.000 leraren en dat loopt op tot 10.000 leerkrachten over 8 jaar.  Tekort in Flevoland Ook in Flevoland hebben veel scholen nu al moeite om leerkrachten te vinden. Dat probleem doet zich vooral voor bij ziekte. Dan lukt het vaak niet om een invaller te vinden en moeten klassen verdeeld worden of naar huis gestuurd. Dat is niet goed voor het onderwijs en geeft leerkrachten druk, omdat ze eigenlijk niet ziek kunnen zijn. In Flevoland zijn op dit moment nog werk voor 40 FTE aan basisschoolleraren. Dat zijn veelal parttime-banen en mensen voor de invalpools.
Flevoland 1 oktober 2017
Bijna alle Flevolandse basisscholen zijn donderdag dicht vanwege de landelijke leraranstaking. Het gaat in Flevoland om ongeveer 185 scholen. Op die manier willen de leerkrachten  minder werkdruk en een eerlijker salaris afdwingen . De komende jaren wordt er een lerarentekort verwacht en om dat te voorkomen, moet volgens actiegroep  PO in actie het vak aantrekkelijker worden gemaakt. De staking wordt gehouden op de Dag van de Leraar en is een vervolg van een prikactie op 27 juni, waarbij de scholen een uur later open gingen.  Niet iedereen doet mee Bijna alle leraren in Flevoland staan achter doelstelling van de actie. Toch zijn er ook meesters en juffen die staken te ver vinden gaan. Zij geven wel les op donderdag 5 oktober. Ook zijn er scholen die in het belang van de kinderen open willen blijven. Veel reformatorische scholen vinden staken ingaan tegen hun principes. Bijzondere acties Er zijn ook bijzondere acties donderdag. Leraren gaan protesteren in Den Haag op het Malieveld. De onderwijzers van basisschool de Tamarisk in Biddinghuizen gaan helpen bij seniorencentrum De Regenboog. Om iets goeds te doen voor de ouderen gaan ze pannenkoeken bakken. Basisschool De Windwijzer in Almere is één van de scholen die op 5 oktober wel open is. Zij organiseren die dag een circus voor de kinderen. Welke scholen zijn 5 oktober wél open: - De Windwijzer - Almere (geen les, wel open) - GBS De Waterspiegel - Almere (helft leraren geeft les) - SBO de Klimop - Almere - Al Iman - Almere - OBS Flevosprong - Dronten (1 leraar staakt) - GBS De Helmstok - Lelystad - GBS de Vuurbaak - Urk - GBS de Planthof - Emmeloord - GBS De Schakel - Dronten - Ds. E. du Marchie van Voorthuysenschool - Urk - Dr. Maarten Lutherschool - Urk - Johannes Calvijnschool - Urk - Petrus Dathenusschool - Urk - AZS De Columbus - Zeewolde  Acties om kinderen op te vangen Ook zijn er meerdere instellingen die inspringen op de staking. Zo kunnen kinderen gratis een leerzame dag beleven in Veiligheidsmuseum PIT. Kinderen die op zwemles zitten, mogen gratis overdag zwemmen in het Bosbad in Emmeloord. Ouders en begeleiders betalen een gereduceerd tarief van 2 euro. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hun kinderen naar de Meerpaal in Dronten te brengen. Daar is van alles te doen zoals workshops en een bioscoopfilm. Kaarten hiervoor kosten 25 euro.
Flevoland 18 juni 2017
Negen schoolbesturen in Flevoland steunen de actie in het basisonderwijs op 27 juni. De actie wordt gehouden om de werkdruk te verlagen, de salarissen te verhogen en het oplopende tekort aan docenten tegen te gaan.  'Werkonderbreking terecht' De schoolbesturen hebben officieel aan het comité PO In Actie laten weten achter het uur werkonderbreking te staan. Het gaat om: - Almere Speciaal - De Almeerse Scholengroep - Stichting Prima Almere - de SCPO Lelystad en Noordoostpolder - Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe - Spil Basisscholen Dronten - Stichting Aves Noordoostpolder - Stichting SchOOL in Lelystad. Ouders gevraagd oplossing te vinden voor werkonderbreking De schoolbesturen hebben de ouders laten weten dat het eerste uur op 27 juni uitvalt en er geen les wordt gegeven. Ouders zullen zelf iets moeten regelen voor de opvang van de kinderen. Veel onderwijzers komen die ochtend bij elkaar om te bespreken wat zij kunnen doen om de werkdruk te verlichten. De overige zaken zal politiek Den Haag moeten regelen.  Het PO-Front organiseert daarom op 27 juni een manifestatie in Den Haag. De acties krijgen veel steun. Een online petitie is inmiddels ruim 200.000 keer ondertekend Uit  onderzoek  van Omroep Flevoland, de Regionale Omroepen en de NOS in april bleek dat leerkrachten een hoge werkdruk ervaren. Vooral de administratieve werkzaamheden gaan ten koste van het onderwijs.
Flevoland 10 april 2017
Leerkrachten in het basisonderwijs ervaren veel werkdruk. Dat blijkt uit een onderzoek onder bijna 700 leerkrachten door de regionale omroepen en de NOS. De hoge werkdruk komt ook naar voren uit de reacties van Flevolandse leraren.  Veel klachten over administratieve werkdruk Het zijn in de eerste plaats niet de grote klassen of lastige kinderen die zorgen voor de grote werkdruk. Oorzaak is vooral de verplichting om alles vast te leggen en te documenteren. Uit het onderzoek blijkt dat leerkrachten, die de werkdruk hoog vinden, massaal klagen over de administratieve werklast. Volgens veel docenten gaat het allang niet meer om lesgeven aan kinderen, maar is het belangrijkste dat de boekhouding klopt. "Alles moet bijgehouden worden", aldus één van de ondervraagden. Onlangs maakte het CBS bekend dat het vak leerkracht in het basisonderwijs in de hoogste categorie zit als het gaat om hoge werkdruk, samen met koks, artsen en juristen. Een Facebook-groep waarin leerkrachten hun krachten bundelen, heeft inmiddels meer dan 33.000 leden. Ze willen meer salaris en minder werkdruk. De leraren zeggen te gaan staken als hun eisen niet worden ingewilligd in de formatiebesprekingen voor het nieuwe kabinet. Werkdruk krijgt een 8,5 We vroegen de leerkrachten de werkdruk die ze ervaren een cijfer te geven tussen de 1 en de 10, waarbij 10 staat voor een extreem hoge werkdruk. De Flevolandse leerkrachten kwamen uit op een gemiddelde van 8,5. In totaal deden 59 Flevolandse leerkrachten mee aan het onderzoek. Meerdere van hen gaven aan wel eens een burn-out te hebben gehad, sommigen zelfs meer dan eens. Anderen zijn bang om er eentje te krijgen.  Doorwerken bij ziekte Bijna alle leerkrachten zijn wel eens gaan werken terwijl ze eigenlijk ziek waren. "Want een invaller in je groep is ook niet altijd wenselijk", aldus meester Douwe uit Lelystad. "Invallers geven onrust en dan heb je na afloop weer extra werk, omdat je de rotzooi moet opruimen."  Als er geen vervanging is, wat ook regelmatig voorkomt, wordt een vrije collega gevraagd om te komen werken of worden de kinderen verdeeld over de klassen. Met dat gegeven in het achterhoofd komen veel leerkrachten toch naar school. Anders zadelen ze hun collega's met een probleem op. En als ze zich dan toch ziek melden, geven meerdere leerkrachten aan dat de schooldirectie druk oplegt door direct te vragen wanneer ze weer komen. "Hierdoor heb je het gevoel dat je niet ziek mag zijn," aldus een Almeerse juf van de Flierefluiter. Onderwijsinspectie De oorzaak van het vele administratieve werk is vaak een combinatie van factoren. De leerkracht wordt aangestuurd door de schooldirectie en daar zit nog een bestuur boven. Al deze lagen worden in de gaten gehouden door de Inspectie op het Onderwijs. Die kijkt, naast de kwaliteit van de lessen, ook of alles goed wordt bijgehouden, of er niet te veel kinderen blijven zitten en of de cito-scores aan het einde van groep 8 wel hoog genoeg zijn.  "Soms is het beter dat een kind blijft zitten, maar dat mag niet van schooldirectie. We gaan dan boven het percentage dat volgens de inspectie daadwerkelijk mag blijven zitten", aldus een juf van een school in Lelystad. Volgens haar moet voor leerlingen die toch overgaan een plan worden opgesteld. "Dat betekent: plan opstellen, gesprekken voeren, administratie etcetera." Tien oplossingen voor minder werkdruk volgens de leraren - Minder administratie - Meer vertrouwen in de leerkracht - 'Passend onderwijs' terugdraaien - Kleinere klassen - Meer ondersteunend personeel - Minder strenge jaarurennorm - Minder invloed onderwijsinspectie en CITO - Meer salaris - Minder vergaderen - Geen lerarenregister Vakbond wil vooral kleinere klassen De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft eerder een eigen onderzoek gedaan naar werkdruk. Volgens de vakbond is het belangrijkste dat de klassen kleiner worden. Met minder leerlingen is er immers ook minder te administreren. Ook 'meer handen in de klas' kan helpen: een onderwijsassistent kan een deel van de administratie op zich nemen. Tenslotte zouden schoolbesturen meer vertrouwen moeten geven aan hun personeel. Het gaat om hbo- of academisch opgeleide docenten die weten hoe je les moet geven. Het is onnodig om dat voortdurend tot achter de komma te controleren, aldus de bond. Vertrouwen en waardering Door de druk om alles bij te houden, missen de leerkrachten het vertrouwen in eigen kunnen. Dat staatssecretaris Dekker een register wil invoeren om bij te houden of de leraren wel goed geschoold zijn, zet de relatie met Den Haag nog verder onder druk. Waardering in salaris ontbreekt ook. Leraren in het basisonderwijs verdienen structureel veel minder dan docenten op middelbare scholen, terwijl zij allebei een hbo-diploma hebben. Ook wordt er bij maatschappelijke problemen snel gezegd dat deze onderwerpen meer aandacht moeten krijgen in de klas. "Kinderen eten niet meer gezond, hup programma in de basisschool, te weinig technisch opgeleide mensen, hup basisschool moet technieklessen gaan doen", aldus een juf uit Lelystad. Conciërges worden gemist Veel conciërges en onderwijsassistenten zijn de afgelopen jaren uit de school verdwenen. Dat werk komt terug bij de groepsleerkrachten, die nu pleiten voor een terugkeer van ondersteunend personeel. Ook om beginnende leerkrachten te helpen is weinig tijd en aandacht. Een beginnende juf uit Almere zegt daar het volgende over: "Ik word in het diepe gegooid en ik moet maar zien te zwemmen. Volgend schooljaar ga ik minder werken, omdat ik het fulltime niet volhoud voor de klas." Fulltime vs parttime Minder werken is niet altijd de oplossing. Veel leerkrachten geven aan hun vrije dagen te gebruiken om werk in te halen. Ook is het voor leerkrachten die parttime werken soms onduidelijk wanneer je wel of niet naar school moet komen. Van het hele team wordt vaak verwacht dat ze meedoen aan studiedagen, ook al is het op je vrije dag. Het is ook vaak onduidelijk of je extra moet komen voor vergaderingen, schoolreisjes of vieringen zoals kerst en sinterklaas. Werkstress lijkt weinig te maken te hebben met de leeftijd en ervaring die leerkrachten hebben. Mensen die meer dan dertig jaar in dienst zijn, ervaren de werkdruk en de administratieve belasting even zwaar als mensen die pas begonnen zijn. Ook zijn er geen regionale verschillen te zien.  Toewijding Uit het feit dat docenten bij ziekte blijven doorwerken, valt af te leiden dat ze veel verantwoordelijkheid voelen voor hun groep.​ Om de lessen leuk te maken gaan ze op zoek naar bijzonder materiaal buiten de school. Dit wordt dan vaak in de vrij tijd gekocht en opgehaald. Ondanks alle druk die de baan met zich meebrengt, halen de leerkrachten ook veel plezier uit hun werk. Volgens juf Ilse van de Klimboom in Dronten is dat passie. "Liefde voor het vak. Want juf zijn is het leukste dat er is!"
Flevoland 13 februari 2017
Volle klassen, een eindeloze administratie en een stapel nakijkwerk die 's avonds na werktijd op je wacht.  Werk jij in het basisonderwijs en herken je dit beeld? Of wordt de werkdruk juist overdreven? Dan zijn we op zoek naar jou! Omroep Flevoland wil graag weten hoe het zit met de werkdruk van leerkrachten op de basisschool. Meld je aan via dit formulier  voor een onderzoek dat wij samen met andere regionale omroepen en de NOS uitvoeren.
1
Flevolanders betalen 'gemiddeld' bedrag aan waterschap
Een paar jaar geleden was er een zeer forse verhoging. Men komt er gewoon mee weg.
Wiebes: Windmolens zitten vliegtuigen niet in de weg
Zo redeneren meer mensen maar misschien ook eens rekening houden met de importantie van die redenen? Luchtvaart is 100% fossiel. Een goede reden om er een punt achter te zetten.
Burgemeester Van der Werff stopt
Stoppen waarom iedereen moet toch doorwerken tot aow leeftijd
Gegarandeerd zwemdiploma voor kinderen uit arme gezinnen
Gewoon weer onderdeel van het onderwijs maken door er wat managementlagen uit te bonjouren. Waar een wil is, is een weg.
Partijen overwegen nieuwe rechtszaak over tarieven stadsverwarming
Puur voor de bühne om wat meer stemmen te krijgen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Erg doorzichtig.
Partijen overwegen nieuwe rechtszaak over tarieven stadsverwarming
Op de site van Nuon stond ooit dat je met stadsverwarming 50% minder CO2-uitstoot had. Dat argument is nooit gebruikt om subsidie voor gebruikers van stadsverwarming aan te vragen. Wel subsidie voo...
Schokkerhoek wordt heldenwijk
Dit zouden veel meer gemeentes moeten gaan doen. We hebben geen boodschap aan de grachtengordel dwazen.
Flevolanders betalen 'gemiddeld' bedrag aan waterschap
Totdat je huis overstroomt of het riool niet meer afvoert naar de zuivering.
CDA: verkiezing vrijwilliger van het jaar
Buma, de fractieleider van het CDA heeft, al voordat er überhaupt sprake was een referendum over de sleepwet, ons allen heel duidelijk medegedeeld dat het CDA een negatieve uitslag zal negeren...
Flevolanders betalen 'gemiddeld' bedrag aan waterschap
Ja, want dan betaal je niets natuurlijk.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer