De toekomst van water

Omroep Flevoland zendt dit weekend de documentaire ‘De toekomst van water’ uit. De uitzending is te zien op zaterdag 19 en zondag 20 september, ieder half uur tussen 8 en 17 uur.

Nederland is een waterland. Van oudsher is het watermanagement in Nederland gericht op het houden van ‘droge voeten’. Er zijn dijken die ons beschermen tegen overstroming en een Deltaplan om de zee buiten de deur te houden. Het water is in het laaggelegen Nederland een gevaar en was vaak een last. Van oudsher zijn we gewend om ons overtollige water zo snel mogelijk af te voeren naar de zee.

Maar het klimaat verandert en er lijkt vaker spraken van extreme weersomstandigheden. Langere periodes van droogte en korte periodes waarin relatief veel regen valt. Gedurende die droge periodes is er veel vraag naar sproeiwater voor de landbouw en verdroogt de natuur. Maar ook de drinkwatervoorziening staat onder druk. Is er een manier om duurzamer met ons ‘zoete’ water om te gaan? Zodat in de toekomst de natuur niet verdroogt, de landbouw over voldoende water kan beschikken en er voldoende drinkwater is voor iedereen?

En wat kunnen we zelf doen als grootgebruikers van ‘zoet’ water? De gemiddelde Nederlander gebruikt ongeveer 120 liter schoon leidingwater per dag. Maar voor de productie van onze voeding en kleding is heel veel meer water nodig. De optelsom komt op 5500 liter zoet water per persoon per dag.

In ‘De toekomst van water’ vertelt een deskundige: Er valt 800mm regen per jaar in Nederland. Een derde daarvan stroom direct weg. Is er een manier om dat water te bergen voor droge periodes waarin we het hard nodig hebben?

Deze uitzending is tot stand gekomen in samenwerking met RTV Utrecht.