Programmabeleidbepalend orgaan

      Mediaraad

 

Omroep Flevoland heeft volgens de eisen van de Mediawet een Mediaraad (voorheen PBO genoemd). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de  uitvoering hiervan te toetsen. 

De Mediaraad wil haar beleid herkennen in de invulling van de programma’s via alle middelen die Omroep Flevoland ter beschikking heeft: televisie, radio en internet. De content moet aansluiten bij de ontwikkelingen die zich voordoen in de Flevolandse samenleving waarbij de focus dient te liggen op transparantie en verbinding.
De Mediaraad zal alle programma’s beoordelen op de kenmerken: ‘Omroep Flevoland leeft mee, is modern, is warm, is kritisch en straalt autoriteit uit!’
In een tijd waarin sprake is van globalisering, individualisering, zelfredzaamheid en digitalisering groeit de behoefte aan aandacht voor regionale en lokale uitingen waarbij mensen zich geborgen voelen en waarin sociale cohesie zichtbaar wordt.

Verbinding sluit daarom uitstekend aan bij de missie van Omroep Flevoland: Omroep Flevoland wil een bindmiddel zijn voor alle Flevolanders.

De Mediaraad verwacht van Omroep Flevoland dat de programma’s gericht zijn op (ver)binding tussen mensen in Flevoland in al haar facetten.
De samenstelling van de Mediaraad moet representatief zijn voor en affiniteit hebben met de belangrijkste in de provincie Flevoland voorkomende maatschappelijke sectoren en doelgroepen. De leden van de Mediaraad vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren: kunst en cultuur, gezondheidszorg, jongeren, landbouw, natuur, onderwijs, ouderen, sport, toerisme en recreatie, godsdienstige en geestelijke stromingen, welzijn, minderheden, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Verder is het streven een evenwichtige samenstelling van leeftijd en geografische spreiding over de provincie Flevoland te hebben.
De leden van de Mediaraad oefenen hun stem zonder last of ruggespraak uit, maar houden rekening met relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Heeft u een vraag of opmerking voor de Mediaraad, dan kunt u deze mailen naar: secretariaat@omroepflevoland.nl


De leden van de Mediaraad van Omroep Flevoland zijn:

 • Sonja Zimmerman
 • Joekie Post-Brouwer
 • Pieter Jan Hilbers
 • Hester Kuper
 • Willemien Verbeek
 • Genia Soudain
 • Rinus Beuk
 • Gerrit Kramer De Mediaraad komt tenminste vier maal per jaar bijeen: 

1e kwartaal 

 • Bespreking van maatschappelijke trends op lang termijn media-aanbodbeleid.


2e kwartaal 

 • Evaluatie programmering.
 • Bespreking jaarverslag Mediaraad


3e kwartaal

 • Onderzoek naar het media-aanbodbeleid door het houden van brainstorm- of klankbordsessies.
 • Onderzoek eigen functioneren.


4e kwartaal 

 • Vaststelling van het media-aanbod(beleid) komend seizoen.
 • Bespreking van het jaarplan Mediaraad.
 • Bereikbaarheid

 

Heeft u als inwoner van Flevoland suggesties, op- en aanmerkingen voor de Mediaraad, dan kunt u deze mailen naar:secretariaat@omroepflevoland.nl.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer