Samenstelling Raad van Toezicht Omroep Flevoland

Voorzitter Joh.C. Westmaas (Jan), Meppel

Werkzaamheden:

DGA mr. Joh.C. Westmaas BV, eigenaar Westmaas Consultancy & Advies (adviseur Overheden en Bedrijven), adviseur en juridisch consultant bij advocatenkantoor Helmantel en Bügel

overige functies:
- plv. voorzitter Landelijke Klachtencommissie PC Onderwijs
- voorzitter stichting SOEF (organisator motorsport evenementen in Flevoland))
- voorzitter RvT UMCG Ambulancezorg
- voorzitter Commissie Beroep Examens Aeres Groep (hogescholen agrarisch onderwijs)
- regio-ambassadeur Energiezaken PEC Zwolle United
- ambassadeur VNG inzake Dienstverlening & Informatiebeleid (Agenda 2020 en Samen Organiseren)


Lid De heer drs. H. Dijksma (Harry), Almere

Werkzaamheden: adviseur en toezichthouder publieke en private organisaties

Toezichtfuncties:
- Lid van de Raad van Toezicht Stichting Het Flevo-landschap (onbezoldigd);

Bestuursfuncties:
- Vicevoorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland (onbezoldigd)
- Secretaris van het bestuur van De12Landschappen (onbezoldigd)
- Lid van RvT Landschappen.NL (onbezoldigd)
- Voorzitter Corrosia! Expo en Theater, Almere (onbezoldigd)
- Lid comité van aanbeveling Almeers Jeugd Symfonie Orkest (onbezoldigd)


Lid De heer C.P. Maas (Kees), Biddinghuizen

Functie:
- DGA/bestuurder van: DCA-Groep B.V., DCA Finance B.V, DCA Multimedia B.V. en Maasvlakte B.V.
- eigenaar landbouwbedrijf Maasvlakte Agri vof

Overige functies:
- Lid Raad van Commissarissen, lid Audit commissie van de Countus Groep


Lid De heer mr. A.G.P. van der Baan (Ton), Lelystad

Functie: advocaat-partner bij Tanger Advocaten N.V. te Haarlem

Overige functies:

- Rechter-plv. bij de rechtbank te Amsterdam
- Lid Commissie van Beroep Tuchtzaken KNVB te Zeist (onbezoldigd)
- Lid werkveld Adviescommissie HBO-Rechten Hogeschool Windesheim te Almere (onbezoldigd)


Lid De heer S. Laarveld (Swen), Dronten

Functie: Manager arbeidsverhoudingen Randstad Groep Nederland

Overige functies:
- voorzitter RvT Stichting Ante, met talent vooruit! (bezoldigd)
- lid verantwoordingsorgaan Randstad pensioenfonds Flexsecurity (onbezoldigd)