Samenstelling Raad van Toezicht Omroep Flevoland

Voorzitter Mevrouw W.J.H. Lodders (Helma), Zeewolde

Functie: Lid Tweede Kamer der Staten Generaal VVD fractie woordvoerder Pensioenen   Landbouw en voorzitter Vaste Kamercommissie Volksgezondheid Welzijn en Sport


Nevenfuncties:
- Lid Comité van  Aanbeveling (ambassadeur) van de Vereniging Flevoboulevard (vanaf 23 april  2013-heden)
- Lid Comité van  Aanbeveling bij Stichting Wierde te Breda 
(vanaf 19 september  2011-heden)
- Lid Comité van  Aanbeveling Toon Hermans huis Zeewolde 
(vanaf 13 mei  2011-heden)
 
(allen onbezoldigd)


Lid De heer drs. H. Dijksma (Harry), Almere

Werkzaamheden: adviseur en toezichthouder publieke en private organisaties

Toezichtfuncties:
- Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Afvalzorg NV te Nauerna, Assendelft en lid auditcommissie (tot mei 2015); 
- Voorzitter van de Raad van Toezicht Regiocollege, Zaandam;
- Voorzitter Raad van Commissarissen Beheer Flevoland Participaties BV voor MKB  en Technofonds Fonds   Flevoland;
- Lid Raad van Toezicht OMALA (Ontwikkelingsmaatschappij Almere Lelystad Airport) en lid auditcommissie;
- Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen Medrie te Zwolle;
- Vice Chairman of the Board of the Supervisory Council of the Foundation Wetlands International (honorary/onbezoldigd);
- Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Het Flevo-landschap (onbezoldigd);

Bestuursfuncties:
- Vicevoorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland (onbezoldigd)
- Secretaris van het bestuur van De12Landschappen (onbezoldigd)
- Lid van het koepelbestuur Landschappen.NL (onbezoldigd)
- Treasurer Association Wetlands International (onbezoldigd)
- Penningmeester Stichting RDIJ-award, Almere (onbezoldigd)
- Voorzitter Corrosia! Expo en Theater, Almere (onbezoldigd)
- Vicevoorzitter VVD Kamercentrale Flevoland (onbezoldig

- Lid comité van aanbeveling Almeers Jeugd Symfonie Orkest (onbezoldigd)


Lid De heer C.P. Maas (Kees), Biddinghuizen

Functie:
- DGA/bestuurder van: DCA-Groep B.V., DCA Finance B.V, DCA Multimedia B.V. en Maasvlakte B.V. 
- eigenaar landbouwbedrijf Maasvlakte Agri vof

Overige functies:
- Lid Raad van Commissarissen, lid Audit commissie van de Countus Groep
- Bestuurslid van de Windvereniging Oostelijk Flevoland


Lid De heer mr. A.G.P. van der Baan (Ton), Lelystad

 

Functie: advocaat-partner bij De Haan Advocaten & Notarissen te Almere

 

Overige functies:

-Lid Commissie van Beroep Tuchtzaken KNVB

-Lid Adviescommissie HRM en HBO-Rechten Hogeschool Windesheim Flevoland

 

Lid vacature