Bewoners krijgen meer te zeggen over buurt

LELYSTAD
Lelystedelingen die zich organiseren in bewonersgroepen, krijgen in de toekomst meer zeggenschap over hun buurt. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met een burgerinitiatief, dat het college van b en w opdraagt om een uitgewerkt plan te maken.

Een groep bewoners maakte zich sterk voor meer buurtrechten naar Engels voorbeeld. Daarbij nemen burgers taken en verantwoordelijkheden over die eerst bij de gemeente lagen.

Op aandringen van de gemeenteraad is een voorstel geschrapt om bewoners tot eigenaar van gebouwen te maken. De Inwonerspartij, VVD, SP en OPA Plus stemden tegen het burgerinitiatief.

reacties (9)

 • Barbara

   

  Ik mis de werkelijke filosofie achter dit in eerste instantie prettig lijkende voorstel. Je kan wel willen loslaten, en misschien moet dat ook wel, maar als de beer los is zal er ruimte moeten zijn om die beer fatsoenlijk te kunnen onderhouden. Je kunt naar mijn idee geen massa mensen iets door het strotje drukken als de onderliggende reden een gemeentelijk geldgebrek is gecombineerd met het zich onttrekken aan verschillende verantwoordelijkheden. Geld als motief of een gebrek eraan bijvoorbeeld, is net alcohol, verkeerd gebruik van macht is ook alcohol, en politiek ook.. Oppassen dus voor deze dingen. Er zijn alcoholisten die niet meer zonder kunnen en elke keer weer met een ideetje de hoek om komen. Zij willen de hele dag iets doen, zij voelen zich pas okee als ze druk, druk druk doen. En als ze even niks te doen hebben weten ze zich geen raad in de raad. Eerst afkikken en het werkelijke waarom onderzoeken, dan plan maken en kijken of het houdbaar is! Zolang er in mijn buurt door eigen bewoners de nodige afval gewoon in het tegenoverliggend plantsoen word gesmeten en het fatsoen kennelijk bij hun tuinhekje afloopt zolang zal gewoon de plantsoenendienst van de gemeente haar werk moeten willen doen.

  reageer
 • H. Teerds, fractievoorzitter SP Lelystad

   

  Er gebeurt ook al veel in Lelystad op dit gebied. Kan altijd beter en meer natuurlijk. En daarvoor was het voorstel van deze groep (drie mensen waarvan er gisteren nog maar eentje over was, de anderen kon hij niet meer bereiken) niet nodig geweest, het voegde niets extra's toe aan de mogelijkheden. Wij blijven het jammer vinden dat het eerste voorstel voor iets wat wij ook graag willen, zo'n slechte kwaliteit had en niets bijdraagt aan het breed gedragen doel: meer zeggenschap voor de burger.

  reageer
 • Tom

   

  De vraag is altijd: wat wil je aan een individuele bewonersgroep(en) aan taken overdragen: onkruid verwijderen, gras maaien, snoeien van bomen en heesters, hagen, de openbare verlichting, de verharding, de riolering? En welk doel heb je voor ogen? Kostenbesparing: dan mag het dus niet meer kosten als dat de gemeente het uitvoert (soms lastig omdat schaalgrootte een rol speelt bij de aanbesteding) of gaat het omde betrokkenheid van brugers om invloed te hebben op hun eigen woonomgeving? Dan zijn kostenbesparingen van ondergeschikt belang. Kijk ook eens even naar Almere: daar heeft een woonwijk die bewust de keuze bij aanschaf van de woning gemaakt heeft voor zelfbeheer nu onlangs de gemeente verzocht dit beheer weer terug te nemen: de verharding was beschadigd en er was (blijkbaar) niet voldoende gespaard om de kosten van herstel te dragen. Ondanks alle mitsen en maren is de taakstelling om bewoners meer invloed te geven op hun directe woonomgeving prijzenswaardig.

  reageer
 • H. Teerds, fractievoorzitter SP Lelystad

   

  De SP is ook niet tegen meer zeggenschap voor de burger, dat willen we juist erg graag! Maar wij zijn tegen dit voorstel omdat het erg slecht is, er geen duidelijk plan mee werd nagestreefd, het draagvlak erg beperkt is, het erg ondoordacht is en de kosten en risico's nog niet te schatten zijn. Dat willen we eerst uitgezocht hebben. En dat staat ook al in het collegeakkoord. Dit voorstel voegde daar helemaal niets aan toe maar vergrootte wel de risico's voor de stad. En was dus overbodig met te veel onzekere en mogelijk kostbare gevolgen voor de stad. Daarom dus tegen, maar we hadden voor de stad graag een beter en beter doordacht voorstel gezien. Jammer dit.

  reageer
 • Jake

   

  Ben eigenlijk wel benieuwd waarom je als VVD en zelfs een SP hier op tegen bent. Is toch prima als mensen zelf ergens de verantwoordelijkheid voor durven nemen?

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Mieppie

   

  Lijkt me niet zo goed plan om meerdere mensen eigenaar te laten worden van 1 gebouw. Dat komt herrie van, want ze willen dan allemaal de baas spelen. Wat wel gedaan zou kunnen worden, meer samenwerking tussen het volk en de gemeente. De gemeente mag dan best werken met een beloningssysteem, dat werkt veel beter.

  reageer
 • dre

   

  gaan de belastingen dan ook omlaag?

  reageer
 • jade

   

  Gaat de gemeente belasting dan ook omlaag door taken van hun over te nemen?

  reageer
 • Sjaak Kruis (fractievoorzitter GroenLinks Lelystad)

   

  Niet voorstel om bewoners tot eigenaar van gebouwen te maken is geschrapt (recht op maatschappelijk vastgoed zit nog steeds in besluit), maar opdracht aan college om pakket voorwaarden daarbij te formuleren. Experiment eigendom is dus niet uitgesloten in aangenomen voorstel.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert