Hiaten in milieurapport Lelystad Airport

LELYSTAD
De gevolgen voor de natuur en omwonenden door de uitbreiding van Lelystad Airport zijn onvoldoende onderzocht. Dat stelt de Commissie voor de Milieueffectrapportage (mer) in een vrijdag uitgebracht advies.

De commissie vindt niet helder welke gevolgen het vliegverkeer heeft op kwetsbare natuur, zoals de Oostvaardersplassen en Veluwe. Ook is het aantal mensen dat last krijgt van geluidshinder onvoldoende onderzocht. De commissie vindt het niet juist dat deze effecten op een later moment worden onderzocht, zoals de mer in opdracht van het vliegveld stelt.

De commissie adviseert staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu het besluit over Lelystad Airport uit te stellen, totdat de aanvullende informatie gereed is.

Het ministerie laat weten dat de aanvullingen klaar zijn voordat er een besluit wordt genomen. Volgens een woordvoerder is er bewust voor gekozen de effecten van de vliegroutes op de natuur en woongebieden in een nader onderzoek uit te werken. De resultaten neemt Mansveld mee in haar definitieve Luchthavenbesluit. Dat wordt op zijn vroegst in november verwacht.

reacties (64)

 • Hendrik

   

  Ik begrijp uw reactie, echter klopt uw observatie alsnog niet. Ik vergelijk de regionale overlast met de regionale banenwinst (meten met één maat). Daarnaast (let op: dit is een aparte vergelijking, puur omdat overlast lastig te kwantificeren is) maak ik de de vergelijking tussen de overlast binnen de regio Lelystad, en de overlast binnen andere regio's (ook meten met één maat). Dat bent u met me eens denk ik?

  reageer
 • Hendrik (de enige echte)

   

  Door te spreken over beperkte overlast ten opzichte van andere luchthavens en de duizenden banen bruto werkgelegenheid meet u zelf met twee maten Bart, Frits, Hendrik of hoe u ook heet. Net als de gemeente Lelystad overigens.

  reageer
 • Hendrik

   

  Lieve Tom, nee helaas heeft de "echte Hendrik" gewoon met twee maten proberen te meten. Regionale "overlast"afzetten tegen landelijke banenwinst. De regionale "overlast" tegenover de regionale banenwinst plaatsen schetst een veel duidelijker beeld van de motivatie binnen de regio. Overlast schrijf ik tussen aanhalingstekens omdat dit bij Lelystad Airport voor veel minder bewoners zal gelden dan bij andere Nederlandse vliegvelden. Die beperkte regionale overlast kan dus geplaatst worden tegenover de 10.350 banen dat het zal opleveren in de regio. Bij een gemiddeld bruto jaarsalaris van 27.000 euro (conservatieve schatting) is dat 280 miljoen euro aan jaarlijks loon! Stel dat 1000 van deze banen (conservatieve schatting) vervult wordt door mensen die anders een bijstandsuitkering hadden ontvangen (betalingen, begeleiding en controles kost samen conservatief geschat jaarlijks 15.000 euro per persoon) dan bespaart dat nog eens 15 miljoen euro (1000 keer 15.000). Voor de belastingbetaler dus simpelweg zeer positief!

  reageer
 • Tom

   

  malle jongen ;) Dus de echte HEndrik heeft gewoon gelijk: ergens na 2043 levert het netto maximaal 250 banen op. En daarvoor nemen we al deze overlast en MET NAME al deze investeringen (want het meeste wordt gewoon door de belastingbetaler betaald) ?

  reageer
 • Hendrik

   

  Dan is het voor mij toch niet duidelijk of u die "netto" banengroei verkeerd begrepen heeft, of dat u ondanks uw ontkenning toch de zaken nog aan het verdraaien bent. Het is toch relatief simpel allemaal, Lelystad Airport zal naar verwachting 2025 banen (fte) op het vliegveld zelf opleveren. In de regio Amsterdam-Almere-Lelystad (waar ik Schiphol hier ook toe reken) zullen er daarnaast naar verwachting 8325 banen (fte) bijkomen. In totaal dus 10350 banen (fte) voor de regio. De "netto" banengroei gaat over Nederland in zijn geheel, waarbij de keuze voor uitbreiding van Lelystad Airport ten koste gaat van mogelijke banen in andere regio's. Dan blijft bij uitbreiding naar 45.000 vliegbewegingen een banengroei van 259 fte voor Nederland in zijn geheel over. Voor Lelystad zelf (en voor aansluitende gemeenten) is het van groot belang dat er meer banen in de regio bijkomen dus zijn die 10.350 banen van harte welkom. Dan kunt u het de gemeente toch moeilijk kwalijk nemen dat zij zich hier graag voor inzet?

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Hendrik (de echte)

   

  Nogmaals, er is in de Tweede Kamer bevestigd dat de uitbreiding van Lelystad Airport netto maximaal 50-200 banen oplevert in 2043. Dat de gemeente Lelystad dit graag anders ziet en communiceert is tot daar aan toe, maar beweert u nu alstublieft niet dat ik informatie verdraai want dat is pertinent onjuist. De communicatie van de gemeente over dit onderwerp is overigens interessant materiaal voor een nieuwe case over schiphol en de misleiding.

  reageer
 • Hendrik

   

  Helaas bent u mensen op het verkeerde been aan het zetten (of staat u zelf echt op uw verkeerde been?). De banengroei zal bij zowel Lelystad Airport als op Schiphol 2025 banen zijn, samen 4050. Indirecte luchthavengerelateerde werkgelegenheid zal de regio Amsterdam-Almere-Lelystad nog eens 6300 extra banen opleveren. Samen 10.350 banen dus. Dan mag daar bij opgeteld worden dat de regio ook voor niet luchthavengerelateerde bedrijven aantrekkelijker wordt, wat voor banengroei dit nog op zal leveren is helaas lastiger in te schatten en daar waagt men zich niet aan (helaas want het zal zeker noemenswaardig zijn). Voor de duidelijkheid: deze informatie komt allemaal uit het rapport waar u eerder zelf uw (verdraaide) informatie vandaan haalde.

  reageer
 • Bart

   

  Bedankt Tom, maar u kent mij een te grote eer toe. Het betreft geenszins mijn model. In de berekeningen waar de absolute banengroei bekeken wordt gaat men uit van een verschuiving van activiteiten van de ene regio naar de andere. Zo ook de desbetreffende vluchten en de daarbij behorende overlast. Per vlucht van en naar Schiphol bestaat het tienvoudige aan overlast voor bewoners (vanwege de hogere bevolkingsdichtheid), dan het geval zou zijn bij Lelystad Airport. Per vlucht die men verschuift naar Lelystad Airport verkleint men de landelijke overlast voor bewoners dus met een factor tien. Hendrik maakte het net slechts een beetje verwarrend door met twee maten te meten (landelijk en regionaal in één).

  reageer
 • Hendrik

   

  Uit de maatschappelijke kosten baten analyse blijkt dat uitbreiding van schiphol maatschappelijk gezien gunstiger is dan uitbreiding van Lelystad Airport. Daarbij is rekening gehouden met overlast verdisconteerd in woningwaarde. Uitbreiding van Lelystad Airport zorgt dus niet alleen voor erg weinig banengroei maar blijkt ook maatschappelijk ongunstiger. Daarbij is nog niet eens gerekend met verlies aan natuurwaarde, die in Flevoland natuurlijk veel groter is dan rond schiphol. Deze conclusies worden helaas stelselmatig genegeerd omdat het voorstanders niet zo goed uitkomt.

  reageer
 • Tom

   

  leuk bedacht, Bart. In jouw model is er dus geen sprake van toename van geluidsoverlast door uitbreiding van het aantal vluchten. Dan is uitbreiding van Lelystad Airport toch ook niet nodig?

  reageer
 • Bart

   

  Ah, netto voor Nederland in het geheel bedoelt u. Dan mag hier ook even gesteld worden dat de netto overlast voor de bewoners van Nederland flink omlaag zal gaan, gezien de locatie van Lelystad Airport. Dus netto banengroei, en een netto daling van de overlast, mooi toch.

  reageer
 • Hendrik

   

  De netto werkgelegenheid van 50-200 banen houdt rekening met opleidingsniveau en samenstelling van banen. Dat zijn dus mensen die door Lelystad Airport een baan kunnen krijgen. Airlines zullen vooral hun bestaande personeel meenemen. De verwachting dat een groot deel van het personeelsbestand uit Lelystad en omgeving zal komen en daarmee de werkloosheid in Lelystad oplost is onjuist en daarmee worden helaas veel mensen op het verkeerde been gezet.

  reageer
 • T'isGoedInDronten

   

  Ondanks dat ik van harte hoop dat het vliegveld er niet komt ben ik het hier wel heel erg mee eens. Ik wil graag een keer ervaren wat nu de daadwerkelijke overlast is. Laat een keer 5 toestellen binnen een uur een proeflanding doen. Ze hoeven dan niet eens daadwerkelijk te landen maar we hebben dan wel ervaren wat de eventuele overlast is. Op allerlei plekken meetapparatuur neerzetten en op basis daarvan de discussie aangaan en besluiten of en op welke wijze Lelystad kan uitbreiden t'is uiteindelijk vaag wat het daadwerkelijke effect is.

  reageer
 • frits

   

  Moeras en veengebied waar geen mensen woonden. Een deel was daarvoor ook al water, namelijk de oer-Eem en de Vlie. Later het Flevomeer. Wat wil je met je vragen suggereren? Het verhaal dat hier geen menselijke activiteiten waren, blijft kloppen. Alleen rondom Swifterbant waren menselijke activiteiten lang voordat de Zuiderzee ontstond. Maar in de Romeinse tijd was dit ook al onbewoonbaar gebied geworden.

  reageer
 • frits

   

  Wat een onzin. Nooit worden al dit soort onderzoeken tegelijk gedaan. dat heet faseren en plannen. Wat jij doet met termen als "bewust steken laten vallen" en "wanbeleid" getuigt pas van manipulatie van de waarheid.

  reageer
 • frits

   

  Er is een verschil tussen netto werkgelegenheid op landelijk niveau, en de extra werkgelegenheid die er in Lelystad bijkomt. Het levert Lelystad wel degelijk een paar duizend banen op. Dat is niet allemaal nieuwe werkgelegenheid, maar voor een deel ook verplaatsing. Maakt ons dat in Flevoland uit? Nee, natuurlijk niet, elke arbeidsplaats hier is welkom. En dat er dan misschien wat minder werkgelegenheid op Schiphol en in Eindhoven komt, maakt ook niet uit, want daar is meer werkgelegenheid dan dat er mensen wonen. Kortom: de arbeidsmarkt als geheel verbetert door de komst van het grote vliegveld Lelystad. Doen dus!

  reageer
 • Ben

   

  precies Henk. die paar tegenstanders hebben niks meer in de melk te brokkelen!

  reageer
 • Ben

   

  dit gaat het niveau weer van de tegenstanders. Kom op gauw uitbreiden. eindelijk meer werk

  reageer
 • voorstander

   

  man man man, ongelovelijk. tal van belastingen doordrukken lukt ze wel, maar een simpel extra strookje asfalt niet... ze moeten gewoon wat 737's laten landen, zul je zien dat het gross het niet eens door heeft. compleet doorgeslagen met alle milieu/geluids regels, valt me nog mee dat er geen zeldzaam dier is gevonden...

  reageer
 • Eagle

   

  Lijkt mij opzet om de belangen van omwonenden in omliggende gemeenten en de natuur pas op het eind van de MER in beeld te brengen onder druk van Lelystad (airport), eigenaar Schiphol alsmede door den Haag. Kan het geheel makkelijker, onder "tijdsdruk" er doorheen gejast worden. Fraai staaltje van politiek bedrijven!

  reageer
 • Tom

   

  ik geloof het..... want het is een feit en geen leugen.

  reageer
 • Hendrik

   

  Het is helaas de harde waarheid. Vraag het aan de aanwezigen bij de hoorzitting op 25 juni in de Tweede Kamer en lees er de maatschappelijke kosten baten analyse op na. Lelystad Airport levert netto niet meer dan 50-200 banen op. En daarvoor wordt de halve polder van geluidshinder voorzien.

  reageer
 • Hendrik

   

  Het is helaas de harde waarheid. Vraag het aan de aanwezigen bij de hoorzitting op 25 juni in de Tweede Kamer en lees er de maatschappelijke kosten baten analyse op na. Lelystad Airport levert netto niet meer dan 50-200 banen op. En daarvoor wordt de halve polder van geluidshinder voorzien.

  reageer
 • Bart

   

  Hou toch op met dit soort leugens, niemand geloofd ze en ze dienen geen enkel nut.

  reageer
 • T'isGoedInDronten

   

  Jammer dat er steeds zo weinig reacties zijn. Ik hoop van harte dat het niet door gaat. Hoe meer je er over leest hoe meer vraagtekens je krijgt. Lelystad uitbreiden is echt een bizar slecht initiatief.

  reageer
 • Tom

   

  laat de uitbreiding zo snel mogelijk afgeblazen worden, zijn we van al het gezeur af :)

  reageer
 • Erik

   

  Laat het vliegveld er zo snel mogelijk komen, zijn wel van al het gezeur af.

  reageer
 • lelystedeling

   

  de gemeente Zeewolde wist dat het vliegveld uitgebreid zou worden nog voordat Zeewolde bestond. Dus waar je moet klagen is bij je gemeenteraad die toch ging bouwen op de vermoedelijke vliegroute. veel plezier verder

  reageer
 • Peter

   

  Helemaal gelijk maar vergeet Zeewolde ook niet!

  reageer
 • Hendrik

   

  De gemeente Lelystad heeft deze illusie op haar website staan. Gebaseerd op een onderzoek in opdracht van de gemeente Lelystad. Het geschatte aantal extra banen (netto werkgelegenheid) is echter slechts 50-200 in 2043. Dit is ook bevestigd in de Tweede Kamer.

  reageer
 • Mark

   

  Ik vraag mij echt af waar men de illusie vandaan haalt dat er een paar duizend banen vrij zullen komen.

  reageer
 • Bart

   

  Slachtoffers???

  reageer
 • Joepie

   

  Mooi, dit plan kan de prullenbak in. En kan Zeewolde weer rustig slapen.

  reageer
 • Ben

   

  Ja hoor de tegenstanders hebben weer wat gevonden

  reageer
 • Drontenaar

   

  Ook de belangen van de slachtoffers in de omliggende dorpen moeten goed in beeld komen!

  reageer
 • Larix

   

  Wat mij betreft niet!!!

  reageer
 • Henk

   

  Kom op met dat Luchtvaartbesluit! Werk voor een paar duizend mensen en relatief gezien is Lelystad de meest gunstige plek om luchtverkeer van Schiphol over te nemen. Als je problemen hebt met deze uitbreiding zal je je biezen moeten pakken. Want het gaat sowieso door.... En de infrastructuur tussen adam en lstad is al in volle gang..... Dit vliegveld gaat er gewoon komen. Er is voor de tegenstanders helaas geen weg terug.

  reageer
 • Joop

   

  Ja waarschijnlijk in Delft bij de makers van het vorige prutswerk. Het hele rapport was al achterhaald toen het uit moest komen omdat schiphol ineens met 3 fasen kwam. Kan het bureau ook niks aan doen, ligt eerder aan regie. Alles was veel te laat klaar, dan is het logisch dat er fouten worden gemaakt.

  reageer
 • Okko

   

  Vliegen doe je maar boven de Oostvaardersplassen en niet boven Lelystad, Dronten, Almere, Biddinghuizen, Swifterbant e.d. !!!!

  reageer
 • piloot

   

  De zoveelste blunder in dit omvangrijke dossier en krijgt het bestemmingsplan ook goedkeuring of krijgen weer allerlei bezwaren en procedures en info-avonden. Een volk dat leeft werkt aan zijn toekomst.

  reageer
 • wim

   

  In tijden van een minder goede economie is het altijd goed schermen met cijfers over de voordelen voor de werkgelegenheid en economische voordelen. Dan zal er veel mensen ineens voorstander. Objectief denken is dan plots ver te zoeken. De voorstanders zijn dan altijd de mensen die er zelf voordeel mee denken te hebben of zelf geen directe last zullen ondervinden.

  reageer
 • Jaap

   

  Daar wordt op een af ander onderzoeksbureau een flesje op opengetrokken.

  reageer
 • aNDREE

   

  Gevoelige natuur? Er lopen wege en snelwegen doorheen en het gaat hartstikke goed. Een vliegveld maakt het echt niet slechter.

  reageer
 • wim

   

  Ook hier zal straks weer geld bij moeten, vanuit de provincie of Den Haag. Andere regionale vliegvelden worden ook zwaar gesubsidieerd of zijn gesloten.

  reageer
 • wim

   

  Wat een kulreden. Gelijk maar volbouwen met industrie, alles voor de economie en werkgelegenheid?

  reageer
 • Onbegrepene

   

  Een vraagje, wat was het nu drooggevallen land voordat het zee geworden was? Jaha, betweter, zeg op.

  reageer
 • hotel lelystad airport

   

  Ik ga volgende week in gesprek met mijn advocaat om te kijken waar er schadevergoeding te halen is voor dit zooooveelste prutswerk.

  reageer
 • Jos '56

   

  Helemaal mee eens !!

  reageer
 • Jos '56

   

  Welke kilomeers natuur zijn er dan verwoest volgens jou??

  reageer
 • Poldervrede

   

  Laat de herrie op Schiphol en de vrede in de Flevolandnatuur blijven!!!

  reageer
 • Sander

   

  Dat er nog steeds mensen zijn die tegen de uitbreiding zijn is onbegrijpelijk... We zijn allemaal zo pro natuur toch maar wonen wel allemaal in Flevoland een stuk land waar eerst water voor drooggelegd moest worden. En daar is niks mis mee zeker? Mensen moeten niet zo zeuren. Uitbreiding heeft alleen maar voordelen voor de economie en de werkgelegenheid. Een boom meer of minder maakt dan toch niet uit.. Want we zijn allemaal toch zo hypocriet om in Flevoland te gaan wonen waar kilometers natuur zijn verwoest om jou huis te kunnen neerzetten.

  reageer
 • Hendrik

   

  Bijzonder dat het Ministerie aangeeft dat ze er bewust voor hebben gekozen om onderzoek later te doen. Dan hebben ze dus bewust steken laten vallen en is dus sprake van wanbeleid. Met alle manipulaties over groeiprognoses en werkgelegenheid moet dit dossier eens goed tegen het licht gehouden worden. Een klein onderzoekje volstaat niet, dus neem gelijk schiphol en eindhoven erbij.

  reageer
 • Joris goedbloed

   

  Hoe lang gaat dit nog door ?? De hele economie van Flevoland stagneert hier door Het lijkt wel een etterend gezwel

  reageer
 • Me

   

  Volgens mij bepaal jij het nu voor ons allemaal. Vergeet niet....zonder natuur geen leven voor de mens!

  reageer
 • jan bakker

   

  Hoezo minder overlast?? Behalve dan als je precies halverwege Schiphol en Lelystad woont, dan krijg je voortaan de overlast van twee kanten en dagelijks, want bij iedere windrichting....

  reageer
 • Bart

   

  Wanneer is iets voldoende, en wanneer is iets onvoldoende onderzocht? En wat zijn de exacte grenzen wat betreft die overlast dan? Iedereen die op google earth kijkt ziet binnen een paar minuten waarom Lelystad Airport minder overlast voor bewoners zou veroorzaken dan de alternatieven die Nederland heeft (Schiphol, Rotterdam airport, Eindhoven Airport). Dit klinkt voor mij als een politiek spelletje, waarbij men meer tijd wil hebben om binnen te slepen wat er binnen te slepen valt.

  reageer
 • Juist

   

  Dit is de spijker op zijn kop. De lelystadse politiek ken veel, veel van dit soort voorbeelden... Dit noemen ze dan weer een "tegenslagje"....

  reageer
 • johan

   

  we hadden er een soap van moeten maken. wat een gezeur en wat een geldverspilling.

  reageer
 • Henry

   

  Ben geen voorstander van uitbreiding vliegveld. Maar niet iedere last is OVERLAST......

  reageer
 • wim

   

  De effecten later onderzoeken.... Eerst dit prestige object er door drukken dmv het manipuleren van feiten en cijfers en daarna gaan kijken wat de daadwerkelijke schade en gevolgen zijn voor mens en natuur. Dan kun je het vliegveld in ieder geval niet meer terug draaien en hebben diverse betrokkenen hun bonus al lang ontvangen.

  reageer
 • fred

   

  houdt dit dan nooit op??

  reageer
 • Mariam de Jong

   

  Dit mag zeker wel eerst grondig worden onderzocht, voordat .... !!!Nogmaals, ik heb een heel hard hoofd erin voor wat betreft de gevolgen van de uitbreidingen. De Veluwe is een prachtig natuurgebied en dat mag niet ten koste gaan van de forse toename van voorgenomen vluchten op die route.

  reageer
 • Okko

   

  Overigens: wat is last? Een eufemisme voor OVERLAST!

  reageer
 • J'accuse

   

  Laten we vooraf vaststellen wat belangrijk is: kwetsbare mensen of kwetsbare natuur. Dat moet natuurlijk uitvallen in het voordeel van de meest kwetsbaren: DE MENSEN, dus u en ik.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert