Bewoners laten archeologisch onderzoek doen

ALMERE
De toekomstige bewoners van de woonwijk Oosterwold in Almere hebben archeologisch bodemonderzoek laten doen aan de Tureluurweg.

De pioniers bouwen daar hun eigen huis en zijn ook verantwoordelijk voor de aanleg van de wegen, de riolering en alle buizen voor elektra en gas. Archeologisch onderzoek is onderdeel van hun verplichtingen. Als daarbij vondsten worden gedaan moeten de plannen voor de bouw worden aangepast.

De grondboringen van afgelopen weekeinde tonen vooralsnog geen sporen die duiden op een archeologische vindplaats, tot grote blijdschap van de bewoners.

reacties (2)

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert