Collegepartijen verdeeld over toekomst Flevokust

LELYSTAD
Het voorstel om de ontwikkeling van industrieterrein Flevokust eventueel over te dragen aan de provincie roept wisselende reacties op binnen de gemeenteraad van Lelystad. De meeste partijen zijn vooral verbaasd dat wethouder Ed Rentenaar dat in overweging wil nemen.

Coalitiepartijen SP en VVD geven aan zelf de regie in handen te willen houden. Ze willen het bijbehorende financiële risico van 3,5 miljoen euro best voor hun rekening nemen aangezien het project ook voor de verre toekomst nog veel op kan leveren.

Maar coalitiegenoot Inwonerspartij stelt dat het geld simpelweg op is en dat de gemeente geen risico moet lopen. De partij wil wel dat de provincie rekening houdt met de wensen van de gemeente bij de invulling van het bedrijventerrein. In de komende maanden neemt de gemeenteraad een besluit over de verschillende scenario's.

reacties (8)

 • robin

   

  Goed dat deFlevokust naar de Provincie gaat. Provincie heeft meer geld in kas. Geld van gemeente kan beter naar eWelzijn, schoolzwemmen, sportbedrijf etc.

  reageer
 • BigBubble

   

  En wat vinden de coalitiepartners Christen Unie en Pvda? Door 1 PvdA stem werd het kustplan afgestemd.

  reageer
 • iwan

   

  Een project doorzetten dat door de gemeenteraad was weggestemd, toch doordrukken en op de koop toe een duivels dilemma. Stop het geld maar in de ontwikkeling van het stadshart, cultuur en welzijn. Daar houden we straks namelijk helemaal niets meer van over.

  reageer
 • havenmeester

   

  Ook die vraag heb ik gesteld m.b.t. Almere-Pampus/Urk en Kampen Harlingen,Lemmer etc. Hierop geen duidelijk antwoord.

  reageer
 • havenmeester

   

  Als inspreker/indiener van zienswijze weet ik natuurlijk dat het industrietterrein voor rekening van de gemeente is en de golfbreker (dijk) voor de haven voor rekening van de provincie.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • KC

   

  Je hebt helemaal gelijk, maar je moet ook de vraag stellen of er wel behoefte aan is. Er zijn op diverse plekken in Nederland capaciteit over in havens.

  reageer
 • Rinus

   

  De golfbreker is kosten provincie. De ontwikkeling bedrijventerrein is gemeente. Regie over de te vestigen bedrijven is de kwestie.

  reageer
 • havenmeester

   

  Tijdens de laatste voorlichtingsbijeenkomst werd reeds de vraag gesteld: Is er genoeg geld aanwezig bij de gemeente gezien het voornemen een lening te sluiten bij de provincie ad. 5.000.000,--. Daar werd NIET op gereageerd. Tevens de vraag: Hoe zit het met de aanleg van de golvenbreker (dijk) voor de haven daar die is gepland in zeer diep water en wat zijn de kosten van aanleg Ook hier kon geen antwoord op worden gegeven. Bezint eer gij eraan begint, College van B&W.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert