Voetballers Swift'64 zelfstandig verder

SWIFTERBANT
De voetballers van Swift'64 in Swifterbant willen een zelfstandige vereniging oprichten. Tijdens een ledenvergadering maandagavond steunde een grote meerderheid van de leden het voorstel van het bestuur om uit de omnivereniging te stappen.

De voetbalafdeling is de grootste van de omnivereniging, waarbij in totaal zeven sporten zijn aangesloten. Het voetbalbestuur gaat nu op korte termijn praten met het algemeen bestuur over de wens om zelfstandig verder te gaan.

Het streven is om per 1 juni 2015 een zelfstandige voetbalclub te hebben in Swifterbant.

reacties (11)

 • Henk

   

  Dat is ook niet het doel van de omni vereniging. Elke afdeling heeft zijn eigen begroting en is af te rekenen op haar resultaat. Maar door samen te werken is er wel veel voordeel te behalen. Het belangrijkste is dat er een breed aanbod van sporten is en dat deze betaalbaar zijn. En vooral voor de jeugd.

  reageer
 • piet

   

  swift voetbal heeft zich nog nooit druk gemaakt om korfbal

  reageer
 • Harry

   

  Heel goed. Iedere vereniging een eigen bestuur, eigen leden en eigen zorgen.... Het moet niet zo zijn dat je voetbal het korfbal in leven houd of omgekeerd....

  reageer
 • 4x4

   

  het bestuur van de voetbal heeft aan haar leden gevraagd of zij mogen onderzoeken om als zelfstandige vereniging verder te gaan. Dit is door de aanwezige leden gehonoreerd. op een volgende ledenvergadering zal bekend gemaakt worden hoe men dit voor ogen ziet, wat de kosten/opbrengsten zijn en wanneer. berichtgeving loopt er voor op de feiten.

  reageer
 • inger

   

  Weet ik niet of er voldoende seniorenleden waren. Wel weet ik dat ze ook leden jonger dan 18 jaar hebben laten stemmen.....

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • opregte swifterbanter

   

  De statuten schrijven voor dat tenminste de helft van de leden van de afdeling aanwezig zouden moeten zijn. Stemgerechtigde leden zijn leden van 18 jaar en ouder die contributie betalen. Een vrijwilliger/leider die geen contributie betaald is dus niet stemgerechtigd. Stel het aantal seniorleden van voetbal op 160, dan hadden er voor een rechtsgeldige vergadering dus 80 van deze senior leden aanwezig moeten zijn! waren deze er? Zo niet, dan heeft het voetbal bestuur geen opdracht van de leden.

  reageer
 • Hans

   

  Ach, in Biddinghuizen is de omni vereniging twee jaar gelden al opgeheven. En alle sporten zijn er nog steeds. Dus voor Swifterbant zal het ook allemaal wel loslopen.

  reageer
 • inger

   

  Ik denk dat dat nog wel eens mee zal kunnen vallen Johan. Die blijven samen in de omni en hebben ieder voor zich een sluitend financiele begroting. Denk dat de grote problemen bij de voetbal zelf komen, die realiseren (of willen zich dat niet realiseren) zich niet wat voor extra kosten en problemen een afsplitsing met zich mee gaat brengen.

  reageer
 • inger

   

  Jammer dat de doorgedraaide grote ego's van het bestuur het winnen van het gezonde verstand. Zoek het goed uit bij de voetbal, maar laat niet de leden de dupe worden door hogere contributies en kom ook niet meer aan bij de omni als de voetbal het toch niet zo makkelijk redt. Overigens is het correcter om te zeggen dat een groot deel van de AANWEZIGE leden voor stemt, ik denk dat nog geen kwart van de leden aanwezig was gisteravond. Je zou af kunnen vragen wat het draagvlak dan is.... Een referendum is toch ook alleen geldig als een bepaald percentage op komt dagen?

  reageer
 • Anita c

   

  Erg jammer. Je hebt met zijn allen een verantwoordelijkheid om de voorzieningen binnen een dorp te behouden. Door apart verder te gaan loop je het risico dat onderdelen van de omnivereniging het niet redden en daardoor verdwijnen. Jammer want nu is er voor elk wat wils iets te doen. Misschien de statuten van de omnivereniging aanpassen dat vertegenwoordiging naar rato gaat. Maar begrijp aan de ene kant ook wel als ze dat niet willen. Want als de meerderheid bestuur uit voetbal bestaat dan weet je ook wel dat de voetbal er goed uit gaat springen. Goed overdenken allemaal

  reageer
 • Johan

   

  Zeer egoïstisch, dit gaat problemen brengen voor de andere sportverenigingen.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert