Vogelbeschermers vechten tellingen provincie aan

FLEVOLAND
Drie vogelbeschermingsorganisaties zijn naar de Raad van State gestapt, omdat ze het niet eens zijn met de vogeltellingen van de provincie Flevoland. Het gaat om tellingen in het Wolderwijd en in het Veluwemeer.

De provincie heeft geteld hoeveel beschermde tafeleenden en brilduikers er in dat gebied zitten. Daarmee wil de provincie aantonen dat deze vogels er weinig van zullen merken wanneer er diepere vaargeulen voor boten worden aangelegd.

Maar volgens de vogelbeschermingsorganisaties klopt de telmethode niet en komen de tafeleend en de brilduiker door de plannen wel degelijk in gevaar. De Raad van State heeft Stichting advisering bestuursrechtspraak gevraagd om de gevolgen van de verdieping te onderzoeken. De Raad van State zal zich vervolgens over de kwestie uitspreken.

reacties (9)

 • jip

   

  Als vogelbescherming moet je zorgen dat je surrogaat baan in stand blijft. Ze zorgen wel dat hun vorstelijk salaris niet in gevaar komt. Je verzint gewoon een smoes. Je zet gewoon een vraagteken bij de vorige uitkomsten en dient een klacht in bij de Raad van State en zo sukkelen we verder met behoud van ons vorstelijke inkomen

  reageer
 • adv

   

  way heeft een eend met het uitdiepen van een vaargeul te maken? moeten wij alles dan maar dicht laten slippen en dicht laten groeien met waterplanten.

  reageer
 • Hans Keuper

   

  Zeer geachte lezers / Zeer geachte "Zeewoldenaar", Goed om te horen, dat Natuurmonumenten niet 1 van de 3 klagers is. Mijn conclusie - de 8 dames op een kantoortje in Zeist (Vogelbescherming) wel. En inderdaad, geachte "Zeewoldenaar", van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland heb ik geen hoge pet op. Kom en aanschouw de vernielingen door deze vereniging aangericht in onze buurt. 23 Hectare bloem- en kruidenrijk authentiek NOP-weidevogelbroedgebied verwoest in het zin- en doelloze kader van 'natuurontwikkeling/herinrichting/vernatting'. Heel goed om te horen, dat mijn reputatie als fervent tegenstander van genoemde vereniging mij al vooruit is gesneld. Ook niet zo moeilijk, daar ik het niet nodig heb mij achter een 'pseudoniem' te verschuilen. Met een vriendelijke groet, HANS KEUPER

  reageer
 • R dB

   

  Ik ben het helemaal met Meneer Keuper eens.

  reageer
 • B duiker

   

  Uitdiepen anders kan ik niet meer duiken

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • .\/\/.

   

  Tja, dat krijg je natuurlijk als onderzoek door belanghebbenden wordt gedaan.

  reageer
 • Hans Keuper

   

  Wie zijn die 3 'vogelbeschermingsorganisaties'? Mocht het bij 2 van de 3 'toevallig' gaan om Vogelbescherming en Natuurmonumenten, dan lijkt de zaak mij duidelijk. In dat geval neig ik er sterk toe de tellingen van de Provincie Flevoland te geloven; Natuurmonumenten is een ondeskundige, uitsluitend op macht, geld en grond beluste club, Vogelbescherming = 8 even ondeskundige dames op een luxueus kantoor te Zeist. Iedereen een Fijne Kerst!

  reageer
 • Sjors

   

  Wat vinden de tafeleend en brilduiker er zelf van.

  reageer
 • eend

   

  deze eenden lekker op je bord leggen met de kerst .. probleem opgelost

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert