Bonifatiusspeld voor Wil Bekkering van CAH Vilentum

ALMERE
Wil Bekkering van de Christelijke Agrarische Hogeschool Vilentum heeft vrijdagavond in de schouwburg van Almere de Bonifatiusspeld 2014 gekregen uit handen van burgemeester Annemarie Jorritsma. De speld wordt sinds 1983 op de Nieuwjaarsreceptie uitgereikt aan een inwoner van de stad of een organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de lokale samenleving.

Bekkering heeft als directielid van de school projecten en opleidingen aangedragen die aansluiten bij de ambitie om van Almere een 'Growing Green City' te maken.

Bekkering voorziet de gemeente gevraagd en ongevraagd van allerlei adviezen en stelt belangeloos haar internationale netwerk ter beschikking. Mede daardoor maakten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven meerdere internationale reizen en werden belangrijke contacten gelegd.

Voor zover bekend is Wil Bekkering de eerste ontvanger van de Bonifatiusspeld die niet in Almere woont. Ze komt uit Harderwijk.reacties (3)

 • Freek_B

   

  Uitermate goed onderbouwde reactie van @Kritisch maar oprecht hieronder. Vorig jaar is deze uitgereikt aan harry van Dorenmalen, directeur IBM Nederland. Hoe groot acht u de kans dat die is voorgedragen door de inwoners van Almere..? Doet U eens een gokje.. Inderdaad, zowat nul. Ook hier kwam het initiatief van de gemeente (lees: Jorritsma zelf..) En welke belangloze inzet heeft Harry voor Almere gedaan dat hem deze eer te beurt viel? Harry is lid van de EDBA. Het Economic Development Board Almere. Het faalproject van burgemeester Jorritsma en oud-wethouder Scholten om al die duizenden niet-bestaande banen naar Almere te brengen. En wat zegt Harry: "..Ik ben persoonlijk uitgenodigd door Annemarie. En dan zeg je natuurlijk geen nee.." En als dank voor dat geheel belangeloos (alsof Harry's IBM er niet beter van wordt..) cachet geven aan Annemarie's hobbyprojectje kreeg Harry er ook nog een speldje voor. Nou poeh poeh hoor... Volgens mij kan men beter spreken van de Nepotismespeld van Almere. Want met belangloos, komend uit Almere, en extra inzet voor Almeerse samenleving heeft het geen flikker meer te maken. Het is onder burgemeester Jorritsma afgegleden tot ordinaire vriendjespolitiek, een afkooptrofee voor gedane hand- en spandiensten. En dan vindt mevrouw het raar dat er zoveel kritiek is op de gemeente en haar beleid. Zoals de waard is, vertrouwt zij haar gasten... Misschien moeten er maar eens schriftelijke vragen gesteld worden door de gemeenteraad over dit soort nepotisme binnen het gemeentehuis...

  reageer
 • Kritisch maar oprecht

   

  Even alles op een rijtje, dit is wat er op de website van de gemeente staat: Kent u iemand die een Bonifatiusspeld verdient? De gemeente Almere reikt sinds 1983, tijdens de nieuwjaarsreceptie, de Bonifatiusspeld uit aan een inwoner of organisatie die op een zeer bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Almeerse samenleving. "volgens mij is mevrouw Bekkering niet woonachtig in Almere en kan ze dus de speld niet worden overhandigd als persoon, hoogstens als CAH en dan krijgt de CAH de speld." Het ene jaar wordt deze onderscheiding uitgereikt aan iemand uit de 'zachte' sector, het jaar daarop aan iemand uit de economische sector. De speld is een ontwerp uit 1978 van de Amsterdamse edelsmid Paul Derrez. Dit is de hoogste Almeerse onderscheiding. De zilveren speld beeldt Bonifatius uit als bisschop met een in goud uitgevoerd evangelieboek boven zijn hoofd. Volgens de overlevering trachtte hij met dit boek de zwaardstoten van de heidense Friezen af te weren. Wanneer kan iemand een in aanmerking komen voor Bonifatiusspeld? De criteria voor een Bonifatiusspeld zijn: • belangeloze inzet voor de samenleving van Almere, zonder dat dit min of meer voortvloeit uit normale / betaalde werkzaamheden; "ook in dit geval kan de speld niet worden toegekend aan mevrouw Bekkering daar zij als directeur van het CAH een gewone betaalde baan heeft en haar werk dus direct voortvloeir uit haar functie" • voorkeur voor structurele inzet boven incidentele; " als haar werk niet structureel is in haar functie wordt ze ontslagen" • nieuwe initiatieven die structureel leiden tot verbetering van de samenleving worden hoog gewaardeerd; "aan de Floriade heeft mevrouw Bekkering weinig toegevoegd behalve dat het CAH graag wil meeliften door zich op kosten van de samenleving op het Floriade terrein te willen vestigen iets wat nog helemaal niet zeker is dat de CAH dit financieel rond gaat krijgen" • extra waardering voor inzet ten behoeve van meerdere facetten van de Almeerse samenleving; "Helaas ken ik niet de extra inzet die zij heeft gepleegd en dit is niet te controleren daar deze volgens de Burgemeester zijn gedaan tijdens de buitenlandse reizen die ze met de gemeente samen heeft gemaakt" • in de even jaren wordt de onderscheiding uitgereikt aan iemand uit de ‘zachte’ sector en in de oneven jaren aan iemand uit de economische sector; • kan slechts 1 maal uitgereikt worden aan zelfde persoon / organisatie; • kandidaat dient van onbesproken gedrag te zijn. De uitreiking van de Bonifatiusspeld, inclusief een bijbehorende oorkonde, vindt plaats tijdens de Nieuwjaarsreceptie voor inwoners Almere. De Bonifatiusspeld wordt overhandigd door de burgemeester of locoburgemeester. Hoe moet u iemand voordragen voor een Bonifatiuisspeld? Een voorstel kan zowel door de gemeente, als door inwoner(s), instellingen, organisaties en bedrijven (binnen of buiten Almere) worden gedaan. "het is niet bekend wie mevrouw Bekkering heeft voorgedragen" De goed gemotiveerde voordrachten dienen voor de tweede week oktober, bij voorkeur digitaal ingediend, te worden bij afdeling Kabinet/representatie: "de motivering is niet bekend" info@almere.nl of per post naar:gemeente Almere, afdeling Kabinet/representatie, :" Lees hier kantoor van de burgemeester" postbus 200, 1300 AE Almere. Dames en heren van de pres, waarom stelt u geen kritische vragen want zoals ik het zie voldoet mevrouw Bekkering niet aan de eisen voor toekenning van de Bonifatius speld.

  reageer
 • Freek_B

   

  Ach, het jaarlijkse bobo inteeltfeestje van de gemeente Almere heeft weer een nieuwe bovenonsgestelde verblijd met een bestuurlijk voor-wat-hoort-wat speldje. Wat een schertsvertoning! "..De speld wordt sinds 1983 op de Nieuwjaarsreceptie uitgereikt aan een inwoner van de stad die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de lokale samenleving.." Dat is dan toch wel bijzonder aangezien mevr Bekkering helemaal NIET in Almere woont, maar in Harderwijk! In een stad met bijna 200.000 inwoners was er dus helemaal niemand waardig genoeg om het speldje te geven dat men tot Harderwijk moest zoeken voor een begunstigde?? En wat heeft mevr Bekkering dan wel gedaan dat zo verdienstelijk is voor de lokale bevolking? Daarvoor moeten we even lezen in de Harderwijker Courant, want Almeerse media hebben helaas niet zo'n kritische onderzoeksjournalistieke mentaliteit: "..Wil Bekkering is directielid van de van oorsprong in Dronten gevestigde Hogeschool CAH Vilentum..De opleiding was ook de troef van Almere om de Floriade van 2022 te mogen organiseren.." "..Ze maakt gebruik van de stedenbanden van Almere om buitenlandse universiteiten en studenten voor Almere te interesseren en ze weet veel partijen te bewegen om aan de Floriade te gaan deelnemen.." Kijk, daar komt de aap uit de mouw! Mevrouw Bekkering is dus de vooruitgeschoven post van de gemeente Almere om via allerlei gesubsidieerde kanalen (lees: de Almeerse stedenbanden) andere duurzaamheidszeloten te ronselen voor de bloemetjesshow in 2022. Ze mag dus op kosten van de Almeerse belastingbetaler haar eigen schooltje overal internationaal uitventen, als ze maar tegelijk ook de Floriade verkoopt. En als zoethoudertje heeft ze daar nu ook de Bonifatiusspeld voor gekregen. Dus dat is die verdienste voor de lokale bevolking!! Chapeau, wat een prestatie!!

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert