LTO vreest schade voor boeren door plan Waterschap

NOORDOOSTPOLDER • Do 15 januari 2015 | 6:25 • Donderdag 15 januari 2015 | 6:25
Land- en Tuinbouw Organisatie Noord is bang dat een groep boeren in de Noordoostpolder de dupe wordt van plannen van Waterschap Zuiderzeeland.

Het Waterschap is van plan om op landbouwgrond in het gebied Noord-West Schokland geen maatregelen meer te nemen tegen wateroverlast. De kosten zouden niet meer opwegen tegen eventuele waterschade aan gewassen.

LTO-Noord snapt die afweging, maar verwacht wel dat de gedupeerde boeren door de provincie schadeloos worden gesteld. De provincie moet nog een besluit nemen over het voorstel van Waterschap Zuiderzeeland.

Deel artikel

reacties (7)

 • Piet

    Do 15 januari 2015 Donderdag 15 januari 2015

  Hans Keuper, heb je nog een beargumenteerd stemadvies voor provincie of waterschap in plaats van alleen BOE roepen?

  reageer
 • Hans Keuper

    Do 15 januari 2015 Donderdag 15 januari 2015

  Citaat: "Deze kwestie maakt duidelijk dat er voor de Flevolanders wat te kiezen valt op 18 maart a.s. zowel voor de Provinciale Staten als voor het Waterschapsbestuur." Inderdaad, dat maakt deze kwestie HEEL DUIDELIJK. Stem dus op 18 maart ZEKER NIET op Water, Wonen & Natuur! Hans Keuper ( iemand die zich niet hoeft te verschuilen achter een 'partijnaam' of een pseudoniem. ;-)

  reageer
 • ikke

    Do 15 januari 2015 Donderdag 15 januari 2015

  Spijker op de kop. Flevoland is al lang niet meer puur een landbouwpolder, maar als je kijkt naar de samenstelling van het waterschapsbestuur en Provinciale Staten zou je dat niet zeggen.

  reageer
 • veeboer

    Do 15 januari 2015 Donderdag 15 januari 2015

  wat een knap staaltje duimzuigerij verhaal maak je er van haha, als je graag boeren in kwaad daglicht wilt zetten doe dit dan wel eerlijk! geniet met zulke malle praat!

  reageer
 • HM

    Do 15 januari 2015 Donderdag 15 januari 2015

  Verstandige woorden!

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Water, Wonen en Natuur (in uw waterschapsbestuur)

    Wo 14 januari 2015 Woensdag 14 januari 2015

  Deze kwestie maakt duidelijk dat er voor de Flevolanders wat te kiezen valt op 18 maart a.s. zowel voor de Provinciale Staten als voor het Waterschapsbestuur. Wat is het geval: in Flevoland vindt nog steeds bodemdaling plaats en 1 van de gevolgen daarvan is dat op bepaalde plaatsen in onze provincie niet langer elke vorm van (hoog)waardige landbouw waterhuishoudkundig optimaal bediend kan worden. Blijf je het waterpeil tegen steeds hogere kosten voortdurend verlagen voor de landbouw, of maak je de afweging dat er op een gegeven moment een grens bereikt is om dat niet langer te doen. Voeg daarbij dat het grootste deel van de waterschapsheffingen door het stedelijk gebied worden opgebracht, dan is het logisch dat het faciliteren van de landbouw op sommige plaatsen in onze provincie haar grenzen kent. Naarmate de bodemdaling doorzet zal dit zich op steeds meer plaatsen voor gaan doen. Door nu duidelijkheid te verschaffen kunnen landbouwers tijdig inspelen op de veranderende omstandigheden. En daar hoeft niet per se direct de portemonnee voor schadevergoeding getrokken te worden. In dit verband is het goed om ook te vermelden dat de steeds sterkere ontwatering voor de landbouw rond Schokland ook negatieve effecten heeft. Bijvoorbeeld voor het beschermen van de cultuurhistorische en archeologische waarden van dit Werelderfgoed van Unesco. Ook de belangrijke kwaliteiten van natuur en landschap, die rond Schokland juist mede afhankelijk zijn van de aanwezigheid van voldoende water, pleiten voor zorgvuldige afweging van inzet van financiële middelen.

  reageer
 • Theo

    Wo 14 januari 2015 Woensdag 14 januari 2015

  Als de grond eigendom is van de boeren heet dat "bedrijfs risico" en draai je zelf op voor de kosten, verzekering o.i.d. Maar ja, boren geven liever een ander de schuld en willen dan alleen maar hun hand ophouden. Als de boeren de grond pachten is het een ander verhaal, dan is het waterschap verantwoordelijk.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert