Staten zeggen weer 'nee' tegen schaliegas

FLEVOLAND
Provinciale Staten hebben gisteravond nogmaals duidelijk gemaakt dat proefboringen en de winning van schaliegas in Flevoland ongewenst zijn.

De Staten hebben daarvoor een verordening met 13 voorwaarden aangenomen. Volgens gedeputeerde Lodders moet het kabinet daar serieus rekening mee houden als er over boringen wordt besloten. Wel erkent hij dat het Rijk bevoegd is om zonder instemming van de provincie een besluit te nemen.

Ondanks de voorwaarden zijn diverse fracties er niet gerust op dat minister Kamp naar de provincie en gemeenten luistert, zeker gezien zijn optreden in de discussie over aardgas. Het CDA wil daarom dat Flevoland zich maximaal inzet om vroegtijdig zeggenschap te krijgen over schaliegasbesluiten.

GroenLinks vindt de voorwaarden niet ver genoeg gaan en is als enige partij volledig tegen schaliegas.

reacties (1)

  • Miske

     

    Deze berichtgeving klopt niet. Met de aanpassing van de Verordening is het boren naar schaliegas toegestaan als wordt voldaan aan de voorwaarden (het ja mits principe). De voorwaarden zijn zo vaag omschreven dat het voor minister Kamp er makkelijk is om daar aan te voldoen. Alleen GroenLinks was principieel tegen het boren naar schaliegas.

    reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert