Herten houden huis in Kotterbos

ALMERE
Edelherten van de Oostvaardersplassen hebben deze winter flink huisgehouden in het Kotterbos. De herten hebben van de essen in het Almeerse bos de schors tot anderhalve meter vanaf de grond opgegeten. Toch hoeven mensen volgens Staatsbosbeheer niet bang te zijn dat het bos hierdoor is verwoest.

De edelherten kunnen deze winter voor het eerst beschutting zoeken in het Kotterbos voorbij de natuurboulevard. Door het geknaag gaan de essen een stofje afscheiden dat de herten vies vinden. Een ander verdedigingsmechanisme van de es is dat het callusweefsel aanmaakt over de aangetaste plekken. Het bos zal er volgend jaar dan ook niet zo aangevreten uitzien, aldus Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer schat in dat zo'n twintig procent van de bomen in het Kotterbos het geknaag van de edelherten niet overleeft. Dit is niet erg omdat hierdoor het bos wordt uitgedund. Jonge bomen krijgen dan meer licht en ruimte om te groeien.

De gemeente Lelystad hoeft volgens Staatsbosbeheer niet bang te zijn voor een kaalslag in het Hollandse Hout. De gemeenteraad denkt er momenteel over na om de edelherten daar toe te laten.

reacties (20)

 • Teun

   

  Joop; Denkt u dat SBB mensen in dienst gaat nemen die weten hoe het WEL moet en niet met de stroom mee zwemmen!?

  reageer
 • Erica Hennekes

   

  Het gegeven overbegrazing = verlies bio-diversiteit wil er maar niet in bij SBB. Het SOVON broedvogelrapport 2012: de vogelrijkdom in de Oostvaardersplassen is gelijk aan die van grootschalig agrarisch landschap in de Flevopolder. In het concept-beheerplan moeten ze wel erkennen dat het niet goed gaat met de Natura-2000 soorten, maar de link met overbegrazing wil men niet leggen. Oplossingen worden gezocht in de randen van het gebied. Het Oostvaardersveld en de akkerranden van de boeren. Het Europees Diploma voor beschermde gebieden was in 2014 aan de beurt. maar is tegen de gewoonte in, niet uitgereikt. Als je door het gebied loopt, zie je alleen maar menselijke invloeden. Takkenwallen, gegraven slootjes en poelen, exclosures,(omheinde stukjes, waarbinnen wél bomen groeien) asfaltwegen, hekken en roosters; in het gebied waar "de natuur het voor het zeggen heeft". Hoe lang kun je de mensen nog bedotten dat dit schitterende natuur is, waar de dieren een geweldig fijn leven in volledige vrijheid hebben?

  reageer
 • Bezorgd

   

  De Oostvaardersplassen is een (uit de hand gelopen) hobby van een medewerker van SBB een theoreticus die z'n gelijk wil halen.

  reageer
 • R. Risseeuw

   

  Edelherten in dit bos introduceren kan zonder problemen, alleen moet je de populatiedichtheid op 2 edelherten per 100 HA houden wil je nog tot natuurlijke bosverjonging komen. Dit is trouwens de dichtheid die nota bene STAATSBOSBEHEER zelf aanhoud in bosbouwgebieden op de Veluwe waar het edelhert in voorkomt, het zogenaamde lage dichtheden gebied. Alles wat hierboven komt wordt heel simpel rigoureus afgeschoten.

  reageer
 • Jos

   

  Heel goed dat echte kenners van de Flevolandse natuur zich uitspreken. Nico Dijkshoorn en Ton van Wijlen complimenten; het is heel goed dat jullie je, als grondleggers van de Zuid-Flevolandse natuur, durven uit te spreken. De macht van STAATSbosbeheer is groot en de subsidiekraan van de Provincie naar hun staat wijd open.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Ton van Wijlen

   

  Zeker, beste J., de essen hebben het al moeilijk genoeg. Verzwakte bomen zijn bovendien een gemakkelijker prooi voor ziekten en plagen dan vitale, gezonde. En zeker, de essentaksterfte treft ook vitale bomen. Reden temeer dus om zuinig te zijn op de essen die er nog zijn en er zeker geen grote grazers op af te sturen. Overigens is het zo, dat die grote grazers het niet speciaal gemunt hebben op essen, hoor. Hongerende herten, paarden en runderen eten alles wat ze krijgen kunnen: essen, wilgen, populieren, wilde kersen, esdoorns in alle soorten, veldesdoorns, meidoorns, sleedoorns, hazelaars, kornoeljes, bramen, wilde appelbomen, krentenstruiken en ga zo maar door. Ook beuken en haagbeuken, eiken en zelfs klimop. Kortom, het complete sortiment bomen en struiken dat ooit is aangeplant in de Flevolandse bossen. Het sortiment dat ook in de Hollandse Hout te vinden is. Er blijft niets, maar dan ook helemaal niets overeind staan als grote grazers in onbehoorlijke aantallen het bos in worden gelokt. Terug naar AF, terug naar de kale vlakte die Flevoland ooit was. De vlakte die zo snel mogelijk op plekken die daarvoor in aanmerking kwamen werd bebost met snel groeiende, trager groeiende en langzaam groeiende houtsoorten. Het StaatsBosBeheer van weleer is verworden tot het Anti-BosBeheer van nu. De ecologische opvolger van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders heeft zich ontpopt als een ordinaire groenvandaal. Een vandaal die zijn onethische gedrag goed praat met groene kletsverhalen en daar nog een breed publiek mee weet te boeien ook.

  reageer
 • Beste mensen de Essen hebben het moeilijk in flevoland. Dit komt door de Essentak sterfte. Over enkele jaren zullen er niet zoveel Essen meer in Flevoland aanwezig zijn. Het is een schimmelziekte die over is komen waaien uit Duitsland, maar ook in Engeland al is gevonden. Het begint met dood blad en eindigd vaak met totale sterfte van de Es. Essentaksterfte, is een veel grotere bedreiging van de Es dan het Edelhert. In het stuk Hollandsehout waar het Edelhert gaat komen, is 10% Es

  reageer
 • Ton van Wijlen

   

  Volkomen juist, Nico. Natuurlijk heb je als natuurdeskundige gelijk. Wilgenbossen kunnen in hun grote diversiteit van wilgensoorten en -typen heel, heel lang mee. Zeker langer dan Henk B. te leven heeft. Het bloot stellen van de Flevolandse, kwetsbare bossen aan enorme aantallen hongerende, grote grazers is een regelrechte vorm van ecoterrorisme. Het verdedigen van dergelijke handelingen door notabene het Staatsbosbeheer is een symptoom van diep verval van deze ooit zo hoog aangeschreven groendienst.

  reageer
 • Nico Dijkshoorn

   

  Beste HenkB. Ik heb de indruk dat jij meer veldwerk moet doen. Vergelijk het Verwoeste bos -het restant van het natuurlijke wilgenbos in de Driehoek Ovpl.- eens met het wilgenbos juist ten zuiden van de spoorlijn bij het bezoekerscentrum. Of het wilgenbos langs de Lage Vaart. Daaruit blijkt dat wilgenbossen -als ze niet blootgesteld worden aan het verwoestende werk van grote grazers- veel langer mee kunnen dan 45 jaar. En ook veel essen zullen de aantasting niet overleven door grote grazers. Ga maar een kijken in het Oostvaardersbos!!

  reageer
 • Ton van Wijlen, bosbouwkundig expert, auteur en publicist

   

  Een merkwaardig verhaal van Staatsbosbeheer. Dit essenbos zal immers wel degelijk sterven. De bewust in het bos losgelaten, hongerige herten vreten de bast van alle bomen af. Jaar na jaar. De bomen zullen trachten te overleven, maar verzwakken op ontstellende wijze door deze aanslagen van buitenaf. Verzwakte bomen vormen een prooi voor ziekten en plagen. Het zo gezonde bos wordt bewust ziek gemaakt. Dodelijk ziek. Na een aantal jaren van hongerige herten in dit bos blijft er slechts een kale vlakte over, bezaaid met houtskeletten. Alweer een knekelvlakte erbij. De Hollandse Hout volgt. Ooit door vakkundige bosbouwkundig experts aangelegd en ontworpen. Voor de bewoners van Lelystad en verre omstreken. Om erin te verpozen. Te genieten van planten en dieren, vogels en vlinders. Een bos voor mensen als u en ik. Niet als voedseldepot voor hongerende herten. Gemeenteraden van Lelystad en Almere: let op jullie nu nog tamelijk mooie bossen. Stop dit slopende gedoe, nu het nog kan. Zorg voor goede boshygiëne, goed bosbeleid en bosbeheerders die van het bos houden als was het hun eigen tuin. Geef de bomen de kansen waar ze recht op hebben. Ontneem ze niet het leven. Doe dit voor de huidige en komende generaties bewoners van het Nieuwe Land.

  reageer
 • Jos

   

  Als je dit soort dieren introduceert in een afgesloten gebied dan weet je dat dit consequenties heeft. Als de dieren geen kant uit kunnen dan zullen uiteindelijk alle bomen geschild worden en verdwijnen. Wat blijft is een kale steppe. Wat mij betreft prima, maar zie het onder ogen.

  reageer
 • henkb

   

  volgens mij ken je het verschil niet tussen een wilg en een es. Essen herstellen zich en een wilg wordt niet ouder als max. 45 jaar, een van de reden waarom het wilgenbod bijna weg is. Eerst je huiswerk doen.

  reageer
 • .\/\/.

   

  Weet je, die Edelherten zijn geen huisdieren. Wij of Staatsbosbeheer zijn niet verantwoordelijk voor de voeding van deze dieren, dat doet de natuur daar zelf. Dat lijkt natuurlijk wreed, want ons bambi-complex reageert empathisch op hongerige dieren, maar deze sterfte is even natuurlijk als het doodvriezen van muggen of het verzuipen van muizen. De populatie hangt af van bedreigingen als ziekte, honger en natuurlijke vijanden. Zo is het leven in de natuur. Probeer anders eens te verklaren waarom er in dat gebied zoveel dieren zijn terwijl er 'niks meer te vreten' is.

  reageer
 • KC

   

  Omdat jij ook wel eens biefstuk wilt eten of misschien wel eens reerug! Maar dan wel van een edelhert die het Schors van de Es. .

  reageer
 • Kaya

   

  Boomschors behoort tot het menu van een edelhert en is dus heel normaal.

  reageer
 • Jos

   

  Staatsbosbeheer weet beter, want ze hebben niet voor niets het dode essenbos bij het natuurbelevingscentrum de Oostvaarders verwijderd. Vreetschade van Edelherten heeft er voor gezorgd dat dit bos binnen drie jaar dood was.

  reageer
 • Barbara

   

  Wat heeft de schors van deze boom voor voedingsstoffen waar de herten elders in het gebied misschien tekort aan komen? Nu wordt het accent gelegd op het drama van de kaalgegeten stammetjes, maar waarom heeft het dier daar nu juist behoefte aan? Of heeft het te maken met het afreageren van opgelopen stress?

  reageer
 • Joop

   

  Als je het beter weet, waarom werk je dan niet voot SBB? Dan kan jij laten zien hoe het wel moet. Ik daag je bij deze uit...

  reageer
 • Hans Keuper

   

  HAHAHAHA "Een stukje beschutting zoeken langs de natuurboulevard". Je piest toch in je broek als je Mr. Drs. Ir. Griekspoor hoort. De vraag IS natuurlijk - waarom gaat een Edelhert aan bomen knagen, terwijl hij alleen maar op zoek is naar "een stukje beschutting"? Omdat er in de Oostvaardersplassen NIKS MEER TE VRETEN IS. En in dat geval vreet het Edelhert zelfs zijn laatste stukje aangelegde beschutting langs de 'natuurboulevard' op. JEMIG, zijn die herten nou zo stom of is SBB het? Leve de miljoenenslurpende 'natuurbeschermingsorganisaties' in ons land!

  reageer
 • D.van Dierenvriend

   

  Helaas gaat het ook nog een paar maanden duren voordat er weer wat te vreten is voor deze dieren. 30% maal 3 wil volgens mij zeggen dat over 3 jaar het Kotterbos ook verdwenen is. Kijk voor het eindresultaat maar even naar de Driehoek.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert