College niet eens met plan Rijk tegen stikstof-uitstoot

NOORDOOSTPOLDER
Het college van B en W in Noordoostpolder heeft een zienswijze ingediend tegen plannen van het Rijk om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. De zienswijze is een reactie op het ontwerp Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma zal naar verwachting half 2015 in werking treden. Doel is de uitstoot van stikstof terug te dringen.

In het plan van de rijksoverheid staat bijvoorbeeld dat veehouderijen die willen uitbreiden, daarvoor individueel een vergunning moeten aanvragen. De gemeente Noordoostpolder vindt dit een slecht idee. Liever wil Noordoostpolder een bestemmingsplan, waarin de regels en voorwaarden voor uitbreiding van elke veehouderij in één keer goed zijn vastgelegd. Volgens de gemeente Noordoostpolder scheelt dit veel tijd en geld.

Noordoostpolder wil verder dat het Rijk in de plannen ruimte laat voor de Maritieme Servicehaven Flevoport. Dit is de nieuwe buitendijkse haven die bij Urk moet worden aangelegd.

reacties (0)

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert