Overheid laat grote grazers Oostvaardersplassen met rust

FLEVOLAND
Er komt geen verandering in de manier waarop in de Oostvaardersplassen de grote grazers worden beheerd. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. De overheid gaat niet ingrijpen in de aantallen grote dieren in het natuurgebied tussen Lelystad en Almere. De boswachters blijven alleen verzwakte dieren afschieten, als duidelijk is dat die het niet zullen redden.

De staatssecretaris baseert zich voor dit beleid onder meer op een advies van een groep deskundigen op het gebied van wild- en natuurbeheer. Dijksma wil een maatschappelijke adviescommissie instellen, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over het beheer van de grote kuddes.

In de brief schrijft zij ook, dat zij in het Hollandse Hout, Oostvaardersveld en Kotterbos grazers toe wil laten, maar er moet ook plaats blijven voor toerisme en recreatie. Verder bevestigt Dijksma het plan om in een deel van de Oostvaardersplassen het waterpeil voor drie jaar te verlagen. Dit moet de vogelstand van watervogels ten goede komen.

Staatsbosbeheer wil geen reactie geven omdat ze de uitvoerende partij is en doet wat de overheid bepaalt.

reacties (12)

 • risseeuw

   

  Ja, dat had ik gelezen maar er zijn niet zoveel opties toch, wanneer men niet van plan is de populaties drastisch terug te brengen naar ecologische draagkracht van het gebied dat blijft er niet veel meer over dan maar weer een hek te zetten en dat heeft dan wel juridische consequenties want dan wordt het gebied dus duidelijk kleiner dan 5000 ha en verworden deze dieren tot "gehouden dieren" en wordt SBB automatisch opgezadeld met een zorgplicht.

  reageer
 • Ton van Wijlen

   

  Sharon Dijksma heeft haar oordeel gegeven. De staatssecretaris woog de adviezen van haar salonfilosofen en kwam tot de slotsom dat het goed was. Het beleid is deugdelijk, de verantwoordelijkheden liggen daar waar ze horen, de toekomst van bos en landschap, dier en plant is op de best mogelijke wijze verzekerd. Het wordt allemaal heel erg mooi en bovenal verantwoord. Er ontbreekt slechts een maatschappelijke bliksemafleider in de vorm van een adviescommissie uit de burgerij. Daar moet StaatBosBeheer voor gaan zorgen. En zo gaat StaatsBosBeheer niet alleen voor de dieren en bomen zorgen, maar ook voor ons als maatschappij. Het verhaal is mooi, het praatje zit geolied in elkaar. Maar geen praatje houdt stand als het verhaal niet deugt. En het verhaal deugt niet als de harde feiten het afstraffen. Het verhaal van de Oostvaardersplassen is er één van salonfilosofen. Het deugt niet. Het heeft niets met verantwoord omgaan met plant en dier te maken. Het verhaal van de salonfilosofen is gebaseerd op prietpraat over natuurlijke evenwichten, ecosystemen, gefaseerde biologische overgangszones en nog veel meer van die moeilijke dingen, verzonnen vanuit de luie leunstoel in de hoek van die salon. De harde feiten liggen echter voor het oprapen: dood en verderf alom. Dode dieren, dode bomen, dode planten. Dode lente. Met ontembare energie is onafgebroken gewerkt aan die ene missie: creëer een ingestort landschap. En zo zijn de Oostvaardersplassen verworden tot hetgeen ze nu zijn: kaal, doods en verlaten. Vol hongerende dieren, ziek geworden planten en dood gekloven bomen. Een gebied dat schreeuwt om hulp en begrip. Een ooit zo paradijselijke creatie van de natuur, nu opzettelijk verworden tot een steppe vol kadavers en hongerende ellende. Maar de missie is nog niet volbracht. Ook de omliggende bossen zullen worden geteisterd en gebroken. Ze zullen net zo lang worden belaagd en vernederd door hongerige herten en runderen tot ze het begeven. En dan zijn de bossen rondom ook verworden tot kale steppen. Tot doodse vlakten waarvan de ecologische waarde nog maar een schim is van wat deze was voordat een staatssecretaris besloot om er het ook al zo verworden StaatsBosBeheer met zijn huisvee op af te sturen.

  reageer
 • Wilma

   

  Je hebt helemaal gelijk gekregen

 • Arjan

   

  Lees even het advies van de BAC. Zij schrijven over de relatie tussen de tijdelijke waterstandsverlaging en de grote hoefdieren.

  reageer
 • .\/\/.

   

  Dan zullen we dus overal, ook op de snelweg A6, een snelheidsbeperking van 30 km/u in moeten stellen. Anders gaat het mis.

  reageer
 • Struisvogel

   

  Wat is geweldig nieuws? Dat er feitelijk niets verandert?

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Job

   

  Er blijft maar 1 juiste benadering over. Ontsluiten met het achterland die Oostvaardersplassen.

  reageer
 • joop

   

  Geweldig nieuws !!

  reageer
 • Jos

   

  We zijn weer terug bij af en voor ons licht een doodlopende weg. Om moedeloos van te worden.

  reageer
 • Nico Dijkshoorn

   

  Een zwarte dag voor de Oostvaardersplassen en de dieren die daar lopen. Staatssecretaris Dijksma heeft dus gekozen voor voortzetting van het vroeg reactief beheer van de grote grazers: pas afschieten wanneer duidelijk is dat het individuele dier de winter niet zal halen.De komende winters dus aan het eind van de winter 1000-1500 dieren afschieten nadat ze maandenlang honger hebben lopen te lijden en merries, hinden en koeien hoog drachtig zijn. Had de staatssecretaris gekozen voor eenmalig sterk ingrijpen in de kuddes dan zou men jaarlijks slechts (...) enkele honderden herten, koeien en paarden hoeven af te schieten en zouden de overige dieren geen honger hoeven te lijden. Een intriest besluit.

  reageer
 • joop

   

  prachtig. precies 2x per jaar exact dezelfde discussie.

  reageer
 • AB

   

  Een te verwachten reactie van de staatssecretaris, de bio-industrie kan uiteindelijk ook gewoon z'n gang gaan. Dit opgevoerde hertenkamp heeft niks met natuur te maken.

  reageer
 • risseeuw

   

  hoe dom kun je zijn. het begraasbare deel van de Oostvaardersplassen is een doods, platgetrapt en uitgepierd stuk weiland en in feite ecologisch failliet door een jarenlange te grote graasdruk door overpopulatie van grote grazers. Nu wil men dus het natte gedeelte gaan "resetten" wat mij overigens verbaasd daar men al jaren loopt te gillen dat men de natuur zijn gang laat gaan en niet inbreekt in de natuurlijke proccessen. Nu hoef je geen universitaire opleiding genoten te hebben om te zien wat er tijdens het droogleggen van het natte gebied staat te gebeuren wanneer men niets doet aan de aantallen grote grazers. Door het in het begin vrij komen van nieuw graasgebied door het verlagen van het waterpeil zal eerst de populatie nog meer groeien wat resulteert in het totale kaal grazen van het gehele gebied waardoor er uiteindelijk een nog grotere verarming van flora en fauna plaats zal vinden. Dit is dan echt het definitieve einde van het reeds totaal mislukte experiment wat Oostvaardersplassen heet.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert