Dierenartsen niet blij met plan Oostvaardersplassen

FLEVOLAND
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij Diergeneeskunde is het niet eens met het plan van staatssecretaris Sharon Dijksma om het beheer in de Oostvaardersplassen ongewijzigd te laten. Dat laat de beroepsvereniging voor dierenartsen in een verklaring weten.

Volgens de KNMvD zou onder meer het aantal grote grazers structureel via afschot verminderd moeten worden, zouden vooral heckrunderen moeten worden herplaatst en zouden er betere beschuttingsmogelijkheden voor de dieren moeten komen.

Wel is de beroepsvereniging te spreken over het plan voor een samenwerking met wetenschappelijke instellingen en de opzet van een maatschappelijke adviescommissie. De beroepsvereniging laat weten graag een bijdrage te willen leveren aan deze commissie.reacties (7)

 • Jan Kloese

   

  Jammer dat men denkt dat men het goed doet met Sharon Dijksma voorop. Geef deze dieren de vrijheid en laat het dan goed beheren. Beter een goed afschot dan deze dieren steriliseren of vervoeren naar elders. Beide geven veel stress en zorgen weer voor onnodig veel dierenwereld. Zoals het nu is, is het bewuste dierenkwelling. De eerste de beste burger of boer die zijn dieren op een dergelijke wijze verzorgt krijgt een beste boete hiervoor.

  reageer
 • henk

   

  Trigger happy ? Flauwe kul , het is voor de dieren het minst traumatisch om dood geschoten te worden . Om dieren die altijd redelijk vrij hebben kunnen rondlopen en die in een vrachtwagen elders naar toe te brengen is beulen . Dieren steriliseren is nog erger , dan kunnen ze geen natuurlijk gedrag meer hebben , dat kunnen dieren in bio industrie wel !

  reageer
 • Faerie

   

  Ze moeten eens kiezen! Wil men een ruime dierentuin?? Waar dieren niet natuurlijk hun gebied kunnen uitbreiden? Waar mensen kunnen recreëren, waar gestileerde grassprietjes zijn? Dan moet je je verantwoordelijkheid nemen en dieren voeren en steriliseren en de populatie beheren op de wijze zoals dierentuinen dat doen! Wil je werkelijk natuur?? Zorg dan voor een niet afgesloten gebied waar vanuit dieren op natuurlijk wijze kunnen migreren naar behoeven. En doe dan niks! Niet voeren, niet schieten. Dan beheert een populatie zichzelf ecologische wijze. Dat halfslachtige gedoe is belachelijk! In beide gevallen is schieten dus niet nodig. Ik snap niet dat iedereen dat trigger happy gebeuren in stand houdt!

  reageer
 • D.van Dierenvriend

   

  Reactie van Ton van Wijlen, auteur bos, ecologie en landschap op 20-03-2015 Het standpunt van de VVD, verwoord door de heer Heerema, is afgewogen en correct. Het slaat de spijker op de kop. Het is nu de laatste kans om de Oostvaardersplassen en de het moerassengebied omringende bossenkraag te redden van de ondergang. Die verloedering roepen we een halt toe door op zeer ingrijpende wijze de aantallen huisvee (runderen, herten en paarden) terug te brengen tot een fractie van wat ze nu zijn. Of nog liever: haal ze maar allemaal weg met de trailers waarmee ze ooit werden gedumpt in het toen nog zo veelbelovende moerassengebied. De dieren zijn ermee gered, de plantenwereld kan eindelijk weer ontluiken en het landschap omtoveren tot de paradijselijke aanblik die ooit de beheerders van het eerste uur voor ogen stond. En de omringende bossen blijven gevrijwaard van vraat en verderf door huisvee dat erin wordt gedrukt door StaatsBosBeheer. Het StaatsBosBeheer…de ooit zo gewaardeerde en vakinhoudelijk hoog gekwalificeerde dienst die de bossen van het rijk beheerde met oog voor het heden èn de toekomst. Omdat een goed beheerder oog heeft voor de generaties na ons. Dit StaatsBosBeheer is helaas verworden tot de grootste vijand van bos en landschap. Als een groene vloek waart de dienst thans rond en gedraagt zich meer als herder met huisvee dan als verantwoordelijkheid dragend beheerder met hart voor bos en landschap, natuur en ecologie. Uitgerekend deze dienst wordt door staatssecretaris Sharon Dijksma en de haar adviserende salonfilosofen gecomplimenteerd voor zijn laakbare gedrag en krijgt er nog eens de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van een maatschappelijke adviescommissie bij! Het standpunt van de landelijke VVD is daarom meer dan noodzakelijk, en in lijn met dat van andere partijen met verantwoordelijkheidsgevoel voor de toekomst van bos en landschap, natuur en cultuur. Het gaat niet aan om het huisvee van StaatsBosBeheer planmatig bos en landschap te laten verloederen tot wat het nu is: een deprimerende, kale vlakte waar dood en verderf heersen. Een vlakte vol stervende planten, afgekloven bomenkadavers en hongerend huisvee. Het gaat al helemaal niet aan om dat vee de omringende bossen in te sturen als het huidige gebied is kaal gevreten. Niemand heeft behoefte aan het laten uitdijen van stervende vlakten totdat ze de stadsranden bereiken. Flevoland was ooit kaal, guur en ongenaakbaar. Met tomeloze energie is gewerkt aan het ontstaan van een Nieuw Land met beschutting, natuur en recreatie. Een Land om graag in te leven, te wonen en te werken. Een Land voor vele nieuwe generaties van mensen, planten en dieren. Voor een veedrijvende dienst zonder enig oog voor deze kernwaarden van Flevoland is geen plek. De staatssecretaris zou er goed aan doen om haar standpunt bij te stellen. Met salonfilosofie worden de Oostvaardersplassen en de bossen rondom niet gered. De door de staatssecretaris gehanteerde salonfilosofie breekt meer af dan er in generaties weer kan worden opgebouwd.

  reageer
 • Jeanet

   

  En waar is de Partij voor de Dieren nu? Ik ben het met bovenstaande eens. Een hongersnood is ontzettend pijnlijk. Dierenmishandeling eerste klas. De oostvaardersplassen was ooit mooi nu is het een grote open vlakte afschuwelijk en leeg gegeten.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Henk

   

  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden .... En zo is het , omdat halfzachte figuren het zielig vinden om dieren af te schieten moeten ze nu een afschuwelijke hongersdood sterven .

  reageer
 • Erica Hennekes

   

  Kan me helemaal vinden in de opvatting van Rudmer Heerema. Het beperken van de aantallen dieren via afschot in het najaar is biedt tal van voordelen. -Uitgaande van kleinere kuddes hoeven er jaarlijks veel minder dieren geschoten te worden. -Er is geen honger meer, ook voor de dieren die de winters wel overleven is dit een afschuwelijke periode. -Het gebied hoeft niet maandenlang op slot voor publiek. -De natuurwaarde van het gebied kan zich weer herstellen. -De gedode dieren kunnen voor consumptie gebruikt worden en zoals elders als wildernisvlees verkocht worden. Nu laat men de dooie herten liggen en gaan de paarden en runderen naar de destructie. Dieren houden om de Rendac draaiende te houden!

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert