Boeren mogen weer onbeperkt koeien melken

FLEVOLAND
Melkveehouders mogen weer onbeperkt koeien melken. De zogenoemde melkquotering, die sinds 1984 gold, is opgeheven.

De quotering werd ingevoerd om overproductie tegen te gaan en de boterberg en de melkplas te verkleinen. De invoering van de melkquotering leidde tot veel protest bij Flevolandse boeren, omdat ze aan banden werden gelegd.

De grootste angst van melkveehouders is tot nu toe altijd geweest dat door grotere melkproductie, en dus een groter aanbod, de prijs per liter erg laag wordt. Maar de laatste jaren fluctueert de melkprijs al door schommelingen op de wereldmarkt. Er zal dus vanaf woensdag niet veel veranderen. De meeste boeren kiezen er nu voor hun veestapel uit te breiden.

Het afschaffen van de melkquotering heeft ook gevolgen voor de zuivelindustrie, de bedrijven die de melk verwerken. Ook zij spelen op de nieuwe situatie in door uit te breiden.

reacties (3)

 • Henk783

   

  Arme koeien, nou trekken ze net zolang aan de Uiers zodat de laatste druppel melk er ook nog uit zal komen.

  reageer
 • Ton

   

  1 april .......

  reageer
 • Wim Bussink

   

  Uitbreiden ja, onbeperkt nee. Daar zorgt de melkveewet (maandag door de staatsecretaris aangeboden) voor die als doel heeft om een bepaalde grondgebondenheid te realiseren. Ook moet uitbreiding passen binnen de milieuwetgeving.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert