Nieuw college wil economie versterken

FLEVOLAND
Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten wil de komende vier jaar inzetten op verbreding en versterking van de economie. Dat blijkt uit het coalitieakkoord dat VVD, CDA, D66 en SP woensdagmiddag hebben gepresenteerd.

Zo wil het college extra fondsen en subsidies aanboren voor het midden- en kleinbedrijf. Het vorige college richtte zich meer op economische topsectoren, zoals composieten, agro en food en gezondheid. Daarvoor blijft de aandacht bestaan.
Ook logistiek en de havenontwikkelingen bij Lelystad en Urk moeten de Flevolandse economie een oppepper geven.

Het nieuwe college trekt 1,8 miljoen euro uit voor een speciaal fonds, waaruit projecten worden betaald die de leefbaarheid in het landelijk gebied versterken. Speciale aandacht krijgt ook het openbaar vervoer, vooral op het platteland. Hiervoor wil de provincie alternatieve vervoersconcepten onderzoeken.

De provincie wil de komende vier jaar een nieuw plan opstellen, waarin wordt vastgelegd hoe Flevoland zich op langere termijn moet ontwikkelen. Omdat ruimte schaars begint te worden, moeten gemeenten hun plannen vooral binnen bestaand stedelijk gebied realiseren.

Opcenten
De motorrijtuigenbelasting gaat tot 2019 jaarlijks met één procent omhoog in plaats van met twee procent. De partijen spreken daarin over lastenverlichting voor de inwoners, maar feitelijk gaan de opcenten op de motorrijtuigenbelasting dus nog steeds omhoog.
De beperkte verhoging kost de provincie vijf miljoen euro. Dat bedrag wordt nu uit een reservepotje gehaald.

In totaal trekt de provincie de komende periode 11,9 miljoen euro uit voor incidentele uitgaven. Daarvan is bijna acht miljoen bedoeld voor versterking van de economie, maar ook twee miljoen voor verbetering van de fietspaden. Op uitgaven voor sociale projecten en de samenleving wordt de komende periode niet verder bezuinigd.

Het nieuwe college bestaat uit vier gedeputeerden. Jaap Lodders (VVD) houdt de portefeuille Mobiliteit, maar krijgt er Ruimtelijke Ordening en de schaalsprong Almere bij. Jan Nico Appelman (CDA) houdt Economische Zaken, inclusief de havens Lelystad en Urk en Landbouw en Visserij. Arie Stuivenberg (SP) wordt verantwoordelijk voor Financiën, Openbaar Vervoer, Klimaat en Energie, vitaal platteland en natuur en landschap. Michiel Rijsberman (D66) krijgt recreatie en toerisme, kunst en cultuur, Europa en het IJmeer en Markermeer.Lees hieronder het coalitieakkoord
reacties (13)

 • frits

   

  Het overzicht van de projecten waar die 12 mio aan uitgegeven wordt staat anders gewoon op blz. 16 van het coalitieakkoord.

  reageer
 • frits

   

  Ik ben niet zo negatief over het coalitieakkoord. Er komt ook in impuls voor het openbaar vervoer. Ik hoop er inderdaad ook wel op dat er geld beschikbaar komt voor een busverbinding met Enkhuizen. Zo moeilijk moet het niet zijn om lijn 3 vanaf Lelystad door te trekken naar Enkhuizen. Ook voor een goede busverbinding naar Lelystad Airport zal extra geld beschikbaar moeten komen.

  reageer
 • Peter

   

  Wat een eer voor meneer Arie Stuivenberg (SP). Hij mag nu best de raad van Almere verlaten. Wat zullen we hem missen,... #alskiespijn

  reageer
 • Lelystedeling

   

  Incidentele uitgaven van 12 miljoen, dat betekent: gewoon nog niet ingevuld omdat dit college van gedeputeerden het nog niet eens is over de besteding, niks mooie ideeën voor Flevoland, maar gebrek aan daadkracht, nu al...

  reageer
 • Debbie

   

  Die reservering voor incidentele uitgaven, dat is een potje voor mensen met goede ideeën voor Flevoland. We kunnen met zijn allen iets moois van de provincie maken, en goed op de kaart zetten.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Zo veel vrouwen in het college!

  reageer
 • Lelystedeling

   

  Inzetten op versterken van de economie door daar geld voor beschikbaar te stellen (investeren) is een volstrekt achterhaald concept (we hoorden het van Jesse Klaver: de economisering van nederland)... Veel belangrijker is de andere kant: de investeringsbereidheid in werk bevorderen, sociale cohesie en welzijn. Het is nu eenmaal zo dat mensen die gelukkig wonen in Flevoland, voldoende geld hebben, meer willen uitgeven aan wonen, vaker winkelen, recreëren etc. !2 mio voor incidentele uitgaven is vager dan vaag, geld investeren in fietspaden is prima, maar begin gewoon bij het openbaar vervoer: dat is dramatisch in deze provincie, steek geld in overleg voor een goede verbinding met noordholland (Enkhuizen), ontsluit de Noordoostpolder via goede snelbusverbindingen, kortom, repareer wat vorige colleges van gedeputeerden hebben verprutst. Eigenlijk kan alleen de SP dat doen, maar door de vaagheid van dit collegeaccoord wordt dat niets, afgezien van de portefeuilleverdeling. Dus het blijft 'aanLodderen' en 's'Appelen'....

  reageer
 • KC

   

  Het coalitieakkoord ziet goed en gedegen uit. De opcenten op de wegenbelasting, hoewel verhoogd, blijven een van de laagste in Nederland. .

  reageer
 • Barbara

   

  In werksituaties weigeren mensen buiten te sluiten, hoor ik? Een goed voornemen, want alleen een nieuw bewustzijn maakt een einde aan de economische crisis

  reageer
 • Cees

   

  Bedankt voor het plaatsen van het coalitieakkoord, Omroep Flevoland!

  reageer
 • Inwoner

   

  Hahaha .... Succes !!!

  reageer
 • Barbara

   

  Weigeren mensen buiten te sluiten lijkt me de meest urgente opdracht de crisis tot een einde te breien.. Maar ik hoor het heen en weer schuiven al weer van verantwoordelijkheden. Kortom concreet is er kennelijk nog niet veel bekend om naar buiten te brengen, dat lijkt me een slappe start. Een gemiddelde van onze bevolking snap trouwens geen bal van al die miljoenen die te verdelen zijn. Velen kunnen niet eens een huishoudboekje van eigen gezin fatsoenlijk bijhouden.

  reageer
 • Ron

   

  Rijsberman heeft gisteren getoond volstrekt ongeschikt te zijn met zijn aanval op de nieuwe voorzitter van GroenLinks Jesse Klaver. Een gedeputeerde onwaardig

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert