Oppositie verdeeld over akkoord GS

FLEVOLAND
Oppositiepartijen in Provinciale Staten reageren verdeeld op het coalitieakkoord, dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten woensdag heeft gepresenteerd.

De grootste oppositiepartij PVV keurt het verhogen van de opcenten af. Ook het investeren in duurzaamheid kost volgens de PVV te veel geld en is geen taak van de provincie. De partij heeft bovendien weinig vertrouwen in het speerpunt economie, omdat daar volgens de PVV de afgelopen vier jaar ook weinig van terecht is gekomen.

De ChristenUnie is veel positiever. Die partij constateert een voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren en vindt dat een goede zaak. De ChristenUnie zou wel meer aandacht willen zien voor duurzaamheid en de sociale agenda. De PvdA kon nog geen reactie geven omdat de fractievoorzitter het akkoord nog niet heeft gelezen.

reacties (0)

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert