Jagers bewerken akkerrand voor meer wild

ZEEWOLDE
Een groep jagers bewerkt dit weekend een akkerrand in Zeewolde om meer wild te lokken. Aan de Duikerweg is een strook van zo'n 300 meter omgeploegd.

Brandnetels, riet en koolzaad worden weggehaald en de jagers zaaien daarna 'wildminnend' zaaigoed in. Ze hopen dat er vooral meer fazanten en hazen komen.

De wildstrook is volgens de jagers niet bedoeld om meer dieren te kunnen schieten. De populaties in de polder zouden officieel te klein zijn en moeten eerst nog groeien.

reacties (68)

 • frits

   

  Omderzoeksbureau Zeist is absoluut geen gerenommeerd landelijk onderzoeksbureau, en het onderzoek in opdracht van de jagersvereniging rammelt aan alle kanten. Je verdere beweringen zijn totaal niet wetenschappelijk onderbouwd. En ja, die vossen... die dragen bij aan een natuurlijk populatiebeheer, en zijn daarmee de grootste concurrent van de jager. Daarom staan ze bovenaan de lijst met af te schieten dieren bij iedere jager. Met consumptie - waar je je op beroept - heeft dit niets van doen. Je hebt wel gelijk over de industriedieren: ook die hebben een erbarmelijk en onacceptabel leven. Maar ze komen wel verdoofs aan hun einde, en er zijn geen dieren die wegkomen met kogels in hun lijf. Maar acceptabel is de dierenindustrie geenszins.

  reageer
 • frits

   

  En consumeren vind je niet iets pleziermatigs? Meerderheid van de Nederlanders vindt het beeindigen van dierenleed acceptabel, en ook andere strikt noodzakelijke jacht. Maar wat strikt noodzakelijk is, dat interpreteren de jagers anders dan de gemiddelde Nederlander. Het schieten van meer dan 1 miljoen dieren per jaar heeft dan geen brede steun. Het schieten van bijvoorbeeld vossen - concurrenten van de jagers! - ook niet. De cijpfers van het onderzoek waarnaar je verwijst zijn overigens van de jagersvereniging. De gemiddelde Nederlander vindt hetzelfde als ik: verbiedt de plezierjacht van hobbyisten, en laat de noodzakelijke jacht uitvoeren door mensen in overheidsdienst op basis van een door de overheid vastgesteld beleidsplan. Dus geen amateuristisch faunabeheer door hobbyjagers meer.

  reageer
 • Erwin Klompenhouwer

   

  Frits, in het onderzoek is gevraagd naar de acceptatie van het benutten van dieren voor consumptie. Dat was meer als 50% positief. Bij de vraag of beheer en bv het eindigen van lijden acceptabel was reageert meer als 80% positief. Even in vergelijk met een vraagstelling: Vind u het acceptabel als jagers voor hun plezier dieren dood schieten? Dan zal iedereen incl ikzelf negatief reageren. Als je dezelfde groep uitlegt dat bij jagen het consumeren van wild het doel is reageert ineens de helft heel anders. Over feiten gesproken.

  reageer
 • Erwin Klompenhouwer

   

  Dat is door onderzoek bureau Zeist gedaan. En ja in opdracht van de KJV. Daarmee is het resultaat niet minder accuraat. Een onderzoek naar de nut van jacht heb ik niet gedaan. Hoewel, we tellen en monitoren al jaren de wild stand en registreren dat in een faunaregistratie database. Dus op die wijze word er ieder jaar weer onderzoek gedaan. Jagers volgen een opleiding die zowel theoretisch als een praktijk deel omvat. Dat duurt alles bij elkaar een jaar indien je alle examens in 1 keer afrond. Verstoren van dieren en natuurgebieden? In de natuurgebieden word niet gejaagd tenzij het door de TBO word toegelaten. Jacht is maar een kort deel van het jaar toegestaan en de verstoring is niet groot. Zeker niet in vergelijk met verstoring door toerisme etc. Tijdens een jachtdag zal wild dat vlucht dezelfde middag weer terug keren naar de habitat. In ons jachtveld hebben wij ook een opbouwende populatie van oa patrijzen. Die verstoring is daar dus geen factor. Je kunt dan nog de discussie voeren of het wild ondanks die verstoring niet een beter leven heeft gehad als industrie dieren. Ook die krijgen stress te verduren tijdens het laatste transport en verblijf in een slachthuis. Juist de bewering dat de wildstand hetzelfde is met en zonder jacht is een punt ten behoeve van de jacht. Kennelijk heeft jacht dus geen negatieve effecten op de populatie en is het oogsten onder Wise Use regels geen probleem. Overigens is er met niet jagen wel degelijk het risico op sterk toenemende populaties. Ik denk dat de gans en de vossen daar wel een voorbeeld van zijn. Dan nog de jagers die jagen met een te lage wildstand? Geen idee, vraag het ze op een normale wijze misschien krijg je dan een uitleg van hen zelf. Bijvoeren van grofwild op de Veluwe? Ik jaag daar niet en heb daar geen zicht op. Ik denk dat je misschien bedoelt dat er voerplaatsen worden gemaakt om zwijnen te trekken? In dat geval is dat bedoelt om zo effectief mogelijk te kunnen beheren en daarmee juist de verstoring te minimaliseren

  reageer
 • Erwin Klompenhouwer

   

  Ach ja, die hadden we nog niet gehoord in deze discussie. De grote politie met jagers samenzwering. Jagers zijn juist degenen die pleiten voor meer toezicht in het buiten gebied. Ik hoor van jagers de klacht dat de politie niets aan vernielingen wil doen en ik kan daar helemaal niets mee net als met deze opmerking. We leven en wonen in een rechtstaat en als ik aangifte wil doen van een overtreding word dat gewoon behandeld. Onzin verhalen dat de politie niets doet, bah. Zie je misstanden dan bel je de politie en doet aangifte. Je zal wel ondersteunend bewijs voor je verhaal moeten hebben. Over de meldpunten? Daar ontbreekt het meestal aan dat bewijs, dan gebeurt er niets mee nee. Dat is om te voorkomen dat mensen maar wat roepen zonder grond.... En inderdaad ik houd me aan de wetten en regels, ook de zelf opgelegde weidelijkheidsregels. En de mensen waar ik mee jaag doen dat ook. Kan ik voor iedere jager spreken? Nee dat kan en wil ik niet maar het overgrote deel van de jagers zijn fatsoenlijke jagers. Dat is dan net zo'n goed onderbouwde opmerking als jou "Jagers misdragen zich veelvuldig" alleen is mijn opmerking gesteund door mijn eigen ervaringen.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • wel/niet

   

  Bij jacht heet wat je geschoten hebt tableau (uitleggen) en niet plateau. Daarnaast weet ik uit nabije omgeving dat jagers (die ik ken tenminste) goed hun gebied in de gaten houden en daar hun handelen op afstemmen. Ze worden bijvoorbeeld benaderd als er schade is. Deze jagers zijn ook dierenvrienden en dit uit zich bijvoorbeeld door een schaap wat op zijn/haar rug ligt weer op de poten te helpen (een schaap die op zijn/haar rug ligt komt niet uit zichzelf weer overeind en zal dus overlijden). Of ik het met jacht eens ben is iets anders, maar dit is mijn ervaring.

  reageer
 • frits

   

  Jagers worden helaas bijna niet meer gecontroleerd. De laatste acties waar dat wel gebeurd is, bleek het overgrote deel van de aanwezige jagers zich niet aan de regels te houden. Jagers misdragen zich zeer veelvuldig. Zowel de dierenbescherming als faunabeheer houden websites en meldpunten bij over misstanden in de jacht. Het is echt schrikbarend welke meldingen daar binnen komen. Dat zijn geen incidenten. Deze meldpunten worden bijgehouden, omdat de politie niets met aangiftes doet (veel agenten zijn ook overigens ook wapenliefhebbers en fanatieke jagers). Ik geloof best dat jij je volgens de regels gedraagt, maar dat doen veel van je medehobbyisten niet.

  reageer
 • Kaya

   

  Welk onafhankelijk onderzoeksbureau is dat? Tot nu toe komt alleen de jagersclub met zulke cijfers. Kun je ook een onafhankelijk onderzoek noemen waaruit nut en noodzaak van jacht blijkt? Jagers zijn het best opgeleid? Watvoor opleiding heb je het over? Het verschil tussen het consumeren van vlees uit de vee industrie en die van jacht is o.a. dat jacht natuurgebieden, dieren en met name kwetsbare soorten verstoord. Als het jagen zo hard nodig is hoe kan het dan dat er verhoudingsgewijs evenveel dieren in gebieden zitten met jacht als zonder jacht? Hoe kan het dat tijdens het staken van de jacht (bijv met ziekte uitbraken) dit nauwelijks effect heeft op populaties? Waarom schieten jagers nog steeds op hazen in zuid Flevoland terwijl ze zelf zeggen dat de stand daar veel te laag is? Waarom voeren jagers op oa de Veluwe massaal de dieren bij?

  reageer
 • frits

   

  Het onderzoek waarnaar jij verwijst is gedaan in opdracht van jagers, en gaat over de acceptatie van het afschieten van beesten die leiden (door ziekte of honger). Het gaat niet over de plezierjacht op gezonde beesten. Daarvoor is nauwelijks draagvlak onder de Nederlanders. De onderzoekenvan de Dierenbescherming en Faunabescherming zijn overigens ook onder tienduizenden objectief geselecteerde Nederlanders gedaan, en niet zoals jij suggereert alleen onder leden van die verenigingen. Wel bij de feiten blijven graag.

  reageer
 • frits

   

  Het aantal verkeersongevallen met wild is een relatief klein aandeel van het totaal aantal verkeersongevallen. De SWOV doet onderzoek naar de oorzaak van verkeersongevallen, en doet voorstellen ter verkoming. Nog nooit is aangetoond dat de jacht op wild verkeersongevallen doet voorkomen. er zijn veel betere fysieke oplossingen. Hiervoor meer dan een miljoen beesten per jaar afschieten, is niet te rechtvaardigen. Zie ook de scriptie wildongevallen van Han Willem Ooms van de Politieacademie. Voor aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen geldt iets soortgelijks. Wereldwijd zijn er ca. 10.000 aanvaringen per jaar. In de meeste gevallen kan het vliegtuig ongehinderd doorvliegen. Incidenteel moet een vliegtuig een noodlanding maken, maar ook dat gaat vrijwel altijd zonder gevolgen voor de passagiers/bemanning. Helaas gaat het incidenteel wel mis, met doden tot gevolg. Een voorbeeld is de Herculesramp bij Eindhoven. Zulke ongevallen voorkom je echter niet door het afschieten van vogels. Daarvoor is het aantal afgeschoten vogels gewoon te ombeduidend t.o.v. het totaal aantal vogels. De aanvaringskans tot 0 reduceren kan alleen als je wereldwijd alle vogels uitroeit, en dat wil niemand. Vliegen is ondanks de risico's veiliger dan autorijden of fietsen. Dat rechtvaardigt dus niet het afschieten en vergassen van honderdduizenden vogels per jaar in Nederland. Kortom: gebruik nooit meer het argument van verkeersveiligheid of vliegveiligheid om je eigen hobby te rechtvaardigen. Dat is namelijk een wetenschappelijk onjuiste drogredenatie.

  reageer
 • Erwin Klompenhouwer

   

  Tom daar kan ik kort in zijn. Nee dat heb ik nooit meegemaakt. Als jij dat wel hebt meegemaakt moet je aangifte doen! Jagers willen dit namelijk ook niet. Ik geloof ook zeker niet dat het beeld wat je schetst de dagelijkse praktijk is. Maar de jagers wereld is een dwars doorsnee van de maatschappij en daar komen misstanden ook in voor. Daar kun je niet een hele groep voor veroordelen. Dat is hetzelfde als iedereen verbieden auto te rijden omdat er helaas nog steeds mensen zijn die dronken achter het stuur stappen. We zullen er niet uitkomen hier. Ik wil alleen nuance aanbrengen in de denkwijze van mensen. Jagers zijn normale redelijke mensen die een visie/leefwijze hebben, of je het er mee eens bent of niet, waar ze naar handelen en waar ze veel voor investeren. We doen niets illegaals en sommige reactie's vind ik daarom ver buiten proportie.

  reageer
 • Tom

   

  Erwin, ook jij slaat door met het doen voorkomen alsof jagers de heilige beschermers van de natuur zijn. Hoe vaak ben je aanwezig geweest op in het buitengebied georganiseerde jachtpartijen voor " notabelen " uit het westen?? Waarbij vleugellamme fazanten in de bosjes uitgezet werden door de organisatoren zodat de ' meneren' 's-avonds thuis met trots hun plateau konden presenteren: kijk eens wat ik vandaag goed gejaagd heb! Je hebt het vast nooit meegemaakt, toch??

  reageer
 • Erwin Klompenhouwer

   

  Frits dit zal mijn laatste reactie zijn want eigenlijk heb ik weinig trek in zwarte pieten. Een onafhankelijk bureau heeft recentelijk een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de acceptatie van jacht meer dan de helft is, 56%. Dit is een onderzoek onder een doorsnee van de bevolking en niet onder dierenbeschermingsleden waarbij de suggestieve vraagstelling ook nog wat te wensen over laat. Jagers zijn de best opgeleide, grootste groep vrijwilligers die werkzaam zijn in het buitengebied. Zij investeren in opleidingen, materialen, tijd enz enz. Dat we daar tegenover graag een stuk wild eten vind jij misschien onredelijk maar ik niet. Ik zou eens een goed argument willen horen over het verschil tussen tussen het consumeren van wild en het consumeren van ander vlees. Benuttingsjacht, consumptie als doel, is slechts een zeer klein percentage van de tijd die wij besteden. De rest is beheersing en schade bestrijding maar bijvoorbeeld ook het nazoeken van aangereden wild en biotoop verbetering. De totale tijd die er vrijwillig, zonder enige financiële baten, ingezet word is volgens onderzoek zelf nog iets meer als de eerder genoemde 12.000 man. Als er alleen het op commando van de regering afschieten van overlast gevende dieren overblijft zal dat inderdaad door betaalde mensen moeten gebeuren. De motivatie om dat door vrijwillige jagers te laten doen is er dan niet meer. Natuurlijk kun je de noodzaak van beheer ontkennen maar een goede 85% van Nederland vind dat wel belangrijk.

  reageer
 • frits

   

  Het is natuurlijk flauwekul om te stellen dat de overheid dan 12.000 mensen aan zou moeten nemen. Het grootste deel van de jacht is namelijk overbodig, en kan vervallen. Alleen bij ernstig dierenleed kan er gejaagd worden. En dat kan gedaan worden door mensen die bijvoorbeeld toch al in dienst van Staatsbosbeheer zijn.Uit een enque van de dierenbescherming is gebleken dat slechts 3% van de Nederlanders plezier of recreatie een acceptabele teden vindt voor jacht. 72% vindt dat jagen als hobby verboden moet worden. Een onderzoek van de Dierenbescherming Noord-Holland-Noord vindt 80% van de Nederlanders dat plezierjacht verboden moet worden. Ik kan nog veel meer cijfers aanvoeren, en die zijn beter onderbouwd dan jouw opmerkingen.

  reageer
 • Arno

   

  Zo zie je maar dat jagen een teruglopend "beroep" is. Ze moeten allemaal truuks verzinnen om hun verdrietige hobby zinvol te maken. Nou ja, zinvol...?

  reageer
 • Ezza

   

  "Ze hopen dat er vooral meer fazanten en hazen komen. De wildstrook is volgens de jagers niet bedoeld om meer dieren te kunnen schieten. De populaties in de polder zouden officieel te klein zijn en moeten eerst nog groeien." Bah, wat een walgelijke actie van deze schietgrage jagers. Eerste zaaien om, wanneer de populatie gezond is, alsnog te kunnen schieten. Walgelijk!

  reageer
 • Kaya

   

  Als de jacht zinvol is waarom worden de dieren op bijv de Veluwe dan zoveel bijgevoerd door jagers? En waarom blijken in verschillende gebieden populaties na het staken van de jacht gelijk qua aantal als met jacht? Waarom bestaat er geen objectief onderzoek waaruit nut en noodzaak blijkt? Waarom worden er in zuid Flevoland nog steeds hazen geschoten terwijl jagers zelf beamen dat de stand daar zeer slecht is? Waarom zijn aantallen prooidieren gelijk in gebieden waar roofdieren zijn, of gejaagd wordt of waar beiden afwezig zijn? (uiteraard niet in gebieden waar massale slachtingen door jagers plaatsvinden) Waarom ondersteunen jagers geen ontwikkelingen voor alternatieven? Enz enz enz...

  reageer
 • Erwin Klompenhouwer

   

  Het is maar wat je volop noemt, 49 keer.... Maar goed blijft het punt dat deze vogels en andere ook profiteren van een actie zoals deze. Dat ze er niet in heel grote aantallen zijn heeft niets met jagen te maken, ze worden niet bejaagd, maar met de leefruimte/omgeving. Daar valt winst te behalen en deze groep mensen is daar mee begaan.

  reageer
 • Carl

   

  Beste Nico, Je geeft aan dat de Kwartel niet meer voorkomt in Nederland. Als je op de website waarneming.nl zou kijken zul je zien dat de Kwartel volop voorkomt in Nederland. In Flevoland zijn het afgelopen jaar 49 waarnemingen van Kwartel doorgegeven. Dan is het wel opmerkelijk dat je stelt dat andere mensen weinig verstand hebben van de natuur en vooral hun mening niet ongefundeerd moeten geven.

  reageer
 • Dirk Zaaan

   

  Je duidelijk een pad en een berm waarin men staat te hakken. De akker begint over de sloot en is meestal van een boer die geen verbetering door derden zal accepteren.

  reageer
 • Erwin Klompenhouwer

   

  Tom, kijk naar de toonzetting van Frits. Dit is wat een jager als reactie krijgt. Nul argumentatie en een cijfer dat nergens op is gebaseerd. Daar kan ik wel een gedegen onderzoek tegenover zetten wat aangeeft dat meer dan de helft van Nederland geen bezwaar heeft tegen jacht en er het nut van inziet. Als er dan een keer een tegen geluid komt uit de jacht wereld word als zeer onprettig ervaren en dan gaat men op deze wijze reageren. Jammer. Ik heb je het doel, de reden voor het jagen gegeven. Consumptie, beheer en schade voorkomen. Dus heb ik een belang bij een goede wildstand? Ja natuurlijk want ik vind het namelijk een mooi stuk, duurzaam vlees maar ik vind het ook belangrijk dat er geen vliegtuig naar beneden komt door een gans en zo zijn er nog wel voorbeelden waarom beheer nodig is. Waarom is het volledig geaccepteerd dat er een dier gedood word voor een hamburger maar een jager? Dat is een paria omdat hij zelf de verantwoording neemt over de wijze waarop er een dier gedood word. Als je al zolang aan wildbeheer doet zou je moeten weten dat die verantwoording niet licht opgevat word. En over het professionele jager stuk. Zou het voor een dier veel uitmaken of het door de een of de ander gedood word? Alleen als alle werkzaamheden die door jagers uitgevoerd worden door professionele jagers gedaan zou moeten worden, zul je het ambtenaren apparaat met zo'n 12.000 man moeten uitbreiden. Ik weet niet hoe je dat aan de belasting betaler wilt uitleggen. Met name als er in de zorg geen geld is om een verpleger aan het bed van een bejaarde te krijgen.

  reageer
 • Nico

   

  Dat zou zomaar kunnen Saint dat je dan een bekeuring krijgt. Jagers doen dit in overleg met de boer of grondgebruiker. Die vindt het ook prettig als er nuttige insecten komen en die ziet ook graag een haas, ree of ander wild rondlopen of vliegen. We zijn allemaal gebaat bij biodiversiteit en ik kan me maar zo voorstellen dat wanneer je het gesprek met de gemeente aangaat, je best toestemming krijgt om een bloemen of wildrand aan te leggen. Vriendelijke groet,

  reageer
 • frits

   

  Ik heb in mijn leven ook al de nodige jagers gesproken. Deze ervaringen hebben geleid tot mijn mening dat particulieren geen jachtvergunning meer moeten kunnen krijgen, en dat de faunabeheereenheden ontbonden moeten worden. Natuur/ecologie en dierenwelzijn zijn beter af als de landelijke overheid bepaalt wat er gebeurt (ook niet meer de provincies).

  reageer
 • Nico

   

  Niet om hazen te jagen Theo, mogelijk wordt er schadebestrijding gedaan op kraaien. Teneminste als het om meerdere schoten gaat. Kraaien richten schade aan o.a. de akkers aan en eten de eieren van weidevogels, jonge hazen en eenden.

  reageer
 • Nico

   

  Dag Dierenliefhebber, nee hoor deze jagers betalen pachtgeld voor een gebied. Daarnaast betalen zij zelf het gereedschap en het zaaigoed. Het gemeenschapsgeld wordt eerder besteed aan de oostvaardersplassen, verdiep je daar gerust eens in, www.climategate.nl heeft interesante onderzoeken gedaan. Hoeveel uur per week besteed jij zelf aan vrijwilligerswerk in de natuur? En wat is er mis met het imago van mensen die genieten van het meest duurzame biologische vlees ? Groet, Nico

  reageer
 • Bakker

   

  Nog iemand die een 'berm' ziet die er niet is.... Het verschil tussen 'denken dat je iets ziet' en reageren of even beter kijken is wel groot. Ik kan er, zelfs op het eerste gezicht, geen wegberm van maken. Bovendien staat er 'akkerrand' boven het bericht en ik ga van uit dat de verslaggever wel onderscheid weet te maken.

  reageer
 • Nico

   

  Dag Kees, door de eentonigheid van het landschap komt de kwartel in nederland niet meer voor. De patrijs nog op enkele plaatsen, vooral omdat daar akkerranden door vrijwilligers worden ingezaaid met bloemen en kruiden die insecten aantrekken. Op patrijzen wordt in Nederland ook niet gejaagd. Er wordt alleen gejaagd op konijnen, wilde eenden, hazen, fazanten en houtduiven wanneer er een voldoende gezonde wildstand is. Naast gebrek aan geschikt leefgebied en ongevallen bij het bewerken van de akkers is predatie door vossen de hoofdreden voor het uitsterven van wildsoorten. Jagers besteden in Nederland tienduizenden uren aan het bevorderen van biodiversiteit. Het gaat dus niet alleen om die ene haas. Daarnaast wordt er aan beheer gedaan en ja... Jagers zijn graag buiten in de natuur, zorgen voor die natuur maar vinden het ook prettig om uit die natuur te kunnen eten. Uit ervaring kan ik je vertellen dat een ganzenborst van een gans die een prachtig leven heeft gehad toch wel anders smaakt dan een anonieme kipfilet uit de supermarkt. Voor de mensen die zich afvragen wie dit allemaal betaalt... De jagers kopen zelf het zaad, brengen eigen gereedschap mee en werken aan een stukje grond dat de boer "over" heeft. Een dergelijke strook zorgt voor biodiversiteit, insecten, vogels, reptielen en ook voor gezondere hazen en reeen omdat ze hier het voedsel vinden wat op de akker ontbreekt. Ik vind het erg jammer dat veel mensen die zelf weiníg kennis van de natuur hebben zo ongefundeerd hun sterke mening etaleren. Wanneer je meer wilt leren over natuurbeheer en de jacht om zo gefundeerd je mening te kunnen vormen ben je van harte welkom voor een kop koffie.

  reageer
 • Niek Stokman

   

  Mooie actie hoor, goed gedaan

  reageer
 • Simon

   

  Dit vind ik een zeer positieve daad. Nederland moet weten dat jagers VEEL meer doen dan met een geweer rond lopen. Dit initiatief zou ook door niet jagers opgepakt moeten worden. Nederland gaat er dan veel beter uitzien.

  reageer
 • Tom

   

  Erwin, het woord onbeschoft heb ik niet gebruikt, wel genoemd dat een aantal voorstanders gelijk beweren dat tegenstanders ondoordacht en zonder kennis reageren. Ik heb persoonlijk voldoende (=10 tallen jaren) ervaring met natuur/wildbeheer en jagers om in ieder geval niet ' ondoordacht' te reageren. Maar een simpel vraagje: als het niet het doel is van een jager (en dan hebben we het niet over een aangestelde professionele jager) om op wild te jagen en te doden, wat is dan zijn motief? Denk je echt dat de mensen die aan dit initiatief hebben deelgenomen dat ook gedaan zouden hebben als ze geen jachtakte hadden? En ik ben er niet van overtuigd in dit geval, als je je inzet om de populatie te vergroten dat daar geen zelfbelang van de jager bij komt kijken; immers de populatie is blijkbaar te klein om te bejagen.

  reageer
 • frits

   

  Volgens Woorden.org en andere woordenboeken is plezierjacht ook "jagen voor het vermaak of sport". Precies wat deze hobbyknallers doen. En dit woordgebruik kwam blijkbaar in 1991 ook al in de Telegraaf voor.

  reageer
 • frits

   

  Je geeft nu zelf precies de omschrijfing waarom het een hobby is. Vrijwilligerswerk is het absoluut niet. Het is puur voor eigen vermaak en eigen gewin. De kul van verkeersveiligheid en schade wordt er met de haren bijgesleept. Als dat echt het doel is, moet je die beesten niet met ingrepen in de natuur gaan lokken. Een levenswijze is het vast wel, een heel erg enge levenswijze, die gelukig door 95% van de Nederlanders veroordeeld wordt.

  reageer
 • Frank1

   

  Prachtige initiatief.

  reageer
 • Erwin Klompenhouwer

   

  Ten eerste, welke reactie's zijn er nu als eerste op het randje van onbeschoft en zeker ondoordacht? Ten tweede, wat is dan het verschil tussen het doden van een kip in een slachthuis en het doden van een fazant in het veld? Er is geen argument te verzinnen wat daar onderscheid in zou kunnen maken. Ten derde, waarom nu weer het stigmatiserende "hobby"? Dat is een term die bedacht is door een groep politici om zieltjes te winnen. Jagen is veel meer dan dat. Het is een levenswijze. Het doodschieten van dieren is niet het doel. Dat is natuurlijk onzin. Het jagen is ten behoeve van consumptie, beheer van populatie of voorkomen van schade cq verkeersveiligheid. Er worden door jagers ca 12.000 !! fte besteed aan vrijwilligerswerk om dat te bewerkstelligen. Dat men daar plezier of ontspanning aan beleeft klopt. Maar waarom zou dat niet mogen? Mag een slager dan ook geen plezier in zijn werk hebben?

  reageer
 • Rene

   

  beste Heilige, de berm voor jou huis is van de gemeente de grond is hoogst waarschijnlijk eigendom van een boer,. Gebeurt er eindelijk iets positiefs kom jij weer met zo'n azijn berichtje

  reageer
 • Saint

   

  Ik weet niet of de gemeente het op prijs zou stellen als ik de berm voor mijn huis om ga ploegen en allerlei mooie bloemen zou inzaaien omdat dat goed is voor de vlinders, muizen, hazen, kraaien en andere beestjes. Ik denk dat ik meteen een boete krijg en dat ik het terug moet brengen in de oude staat. Hebben de jagers wel een vergunning gekregen om het land in te richten naar eigen goed dunken.

  reageer
 • Sjoerd

   

  Goede actie. Of je het nu doet om je hobby uit te kunnen oefenen of niet het resultaat is dat er meer en gezonder wild in Nederland komt. Petje af voor deze vrijwilligers.

  reageer
 • Pauline van der Putten

   

  Heel goed! Het is ontzettend leuk werk om te zorgen voor het wild in ons land. Het aanleggen van een strook 'wildakker' is zo belangrijk voor voedsel en veiligheid, want zodra het hoog genoeg is biedt het ook beschutting tegen weersinvloeden. TOP gedaan!

  reageer
 • Tom

   

  er reageren nu een aantal mensen die het opnemen voor de groep betrokken jagers. Sommigen gaan meteen met modder smijten naar de tegenstanders, maar goed. Ik vraag mij af welke bij dit project betrokken jager met zijn hand op zijn hart durft te stellen dat hij dit doet zonder persoonlijke betrokkenheid bij het in stand houden of uitbreiden van de populatie omdat hij daarmee zijn hobby kan blijven uitoefenen: het doodschieten van dieren. Natuurlijk is het zo dat voor elk stuk vlees wat geconsumeerd wordt een dier doodgemaakt wordt. Maar het is toch wel een ander verhaal als dat doodmaken uit hobby gebeurt.

  reageer
 • driekes

   

  wederom al die commentaren van mensen die tegen de jacht en het jagen zijn die kant nog wal raken puur omdat ze zich in dit onderwerp nog nooit hebben verdiept. Veel Nederlanders staan zover van de natuur af dat ze alles wat ze in de media horen over de jacht voor waar aan nemen ik zeg ga eens een gesprek aan met een jager en wellicht neemt hij of zij je dan eens mee het veld in. Het gaat de jager niet alleen om het schieten zo zien jagers het ook niet zij oogsten uit de natuur en helpen zij de landbouw met het kort houden van schadelijk wild Kraaien ganzen en dergelijke. Ik zeg verdiep je eerst in de materie voordat je op alles reageerd

  reageer
 • Gerrit

   

  Goed bezig voor alles wat groei en bloeit. Zo komt er wat biodiversiteit, ook goed voor de vlinders en de bijen

  reageer
 • Bakker

   

  Waar ziet u de berm van een polderpad als ik vragen mag?? Het kenmerk van een berm is dat deze langs een weg of pad ligt, als u een van deze ziet liggen vindt ik dat heel knap, ik zie alleen akkerland links en rechts.

  reageer
 • Jos

   

  Heel goed dat dit gebeurd! Een zichzelf instandhoudende natuur bestaat niet in Nederland. Alle mooie groene en natuurlijke elementen moeten dus beheerd en onderhouden worden. Dat doen jagers gratis en voor niets. Dat doen is redelijk uitzonderlijk, veel mensen hebben wel commentaar, maar steken zelf geen vinger uit.

  reageer
 • jerina

   

  Kees, heb jij enig idee waarom de patrijs en de kwartel nog zo weinig voorkomen? Ze mogen al jaren niet meer worden bejaagd dus daarligt het niet aan. Gemiste kans vooral omdat je het over plezierjacht hebt, die liggen in het water. Dat is iets heel anders, misschien kan je een keer een gesprek aan gaan met een jager. Dan is er gelegenheid om begrip te krijgen voor elkaars standpunten en misverstanden uit de wereld te helpen.

  reageer
 • Herman

   

  De crux zit hier natuurlijk in het woordje eerst........ Noem je dit wildbeheer? Dit noem ik er toch vooral voor zorgen dat jouw hobby - het afschieten van beesten - kan blijven bestaan.....

  reageer
 • jerina

   

  een mooi initiatief, en geweldig dat mensen dit doen. Het is jammer dat er zo negatief naar jagen en jagers gekeken wordt. Voordat men een reactie geeft, negatief en ongefundeerd, verdiep je eens in wildbeheer en jagen. Het is echt niet lukraak dieren doodschieten, dat is te makkelijk en absoluut niet waar. Uiteraard bevestigen uitzonderingen de regel, maar een weidelijk jager staat heel dicht bij de natuur en is zich meer dan bewust van zijn/haar verantwoordelijkheid.

  reageer
 • Wilma

   

  Prachtig initiatief dit. Dit wordt toch maar mooi aangeboden door deze harde werkers (en de grondgebruiker) aan iedere nederlander, die hier langs loopt of rijdt. Chapeau!

  reageer
 • Theo

   

  Als de populatie te klein is, waarom komen zij de laatste tijd 's avonds met auto's het Polderbos in t.h.v de Parel om een paar schoten te lossen?

  reageer
 • Titus Sijmonsma

   

  Heel mmoi van de jagers ....goed werk! Groetnis ut Fryslân Titus Sijmonsma

  reageer
 • Erwin Klompenhouwer

   

  En wat heeft dat met de jacht te maken? Deze vogels worden namelijk niet bejaagd en zijn nu juist de soorten die ook profiteren van dit soort initiatieven.

  reageer
 • j.s.

   

  kees, een plezierjacht ligt in het water en is iets waar mensen zomers op genieten van het mooie weer. Ik denk dat jij het hebt over de benuttingsjacht. Verder is de jacht op de patrijs is al jaren gesloten sinds de invoering van de flora en faunawet. De jagers zorgen met dit soort randen dat de patrijs zich weer kan herstellen wat gelukkig ook lukt. De kwartel is altijd al beschermd in nederland om dat hier geen zich in zelf stand houdende populatie bevindt. Verder moeten mensen die willen gaan jagen een zwaar examen afleggen. Je kan natuurlijk altijd in het wilde weg roepen maar het is handiger om eerst kennis van zaken te hebben.

  reageer
 • Jvd

   

  Zielige figuren.

  reageer
 • Johan

   

  Die akkerranden zijn juist goed voor alle diersoorten, Kees. Dus ook voor patrijs en kwartel. Je ziet toch dat dat een tegenwicht is voor monotone begroeiing van de akkers en weilanden?

  reageer
 • Edwin Brockhoff

   

  Mooi. Jagen is wildbeheer, en dat betekent: Beschermen - en als het kan, Oogsten. Benieuwd hoeveel 'milieu-fans-vanuit-de-luie-stoel' zoveel energie in de natuur steken als deze heren!

  reageer
 • Zeewoldense

   

  als de populatie nog niet te hoog is, waarom doen ze het dan??? Komt mij ook over als knalplezier! Bah!!!!

  reageer
 • Erwin Klompenhouwer

   

  Nou nou, alle vooroordelen zijn alweer geventileerd incl het jagen op jagers, dood schieten van diertjes etc etc. Oordelen zonder enige vorm van kennis over het beheer van wild populaties. Wat deze groep doet is trachten de biotoop weer te verbeteren. Daar profiteren niet alleen de bejaagbare soorten van maar veel meer soorten. En ja als er voldoende wild komt wat wel bejaagd mag worden, zal dat inderdaad gebeuren. Doel daarvan is consumeren van vlees wat een goed leven heeft gehad. Maar wat willen we nu? Gaan we slagers ook verbieden? Voor ieder stuk vlees word een dier dood gemaakt! Ik denk dat die realiteit weleens vergeten word. En om zorg voor te dragen voor een goede wildstand investeren deze jagers veel tijd en geld want geloof me, dat kost het.

  reageer
 • Hanna

   

  Prachtig. Ik weet dat jagers hier zelf voor betalen. Mooi dat wij hier als inwoners van kunnen genieten. En inderdaad, in het najaar misschien een haasje uit de polder. Dat zal goed smaken.

  reageer
 • kees d.

   

  Plezierjacht onmiddellijk afschaffen! Hoge boetes opleggen bij overtreding. Akkervogels zoals de patrijs en de kwartel beginnen het loodje te leggen.

  reageer
 • Jip

   

  Ik wist niet dat jagers dit soort dingen ook doen. Ik dacht eigenlijk altijd dat het door de gemeente werd gedaan. Mooi. Inderdaad, als er voldoende van zijn, kun je er best wel een paar van opeten. Lekker!

  reageer
 • Dirk Zaaan

   

  Op de foto zijn wij een berm van een polderpad. Heeft men hier toestemming voor of is het OK als burgers overal de inrichting naar believen aanpassen voor hun afknalpleziertjes?

  reageer
 • Rinus

   

  Lijkt mij ergerlijker dan het (on)beheer van de OVP.

  reageer
 • Sergei

   

  ik ga de jachtvergunningen goedkoper maken, zodat er meer jagers komen... zodra de populatie gegroeid is ga ik jagen op de jagers....

  reageer
 • Mars

   

  Geen respect voor door soort types en dan druk ik me nog netjes uit. Wat gaat de politiek hier aan doen? Met de armen over elkaar blijven zitten?

  reageer
 • Bram

   

  Altijd al (ver)achterlijke lieden gevonden.

  reageer
 • Andreee

   

  Moeten we hierbij applaudisseren???

  reageer
 • Joost

   

  Meer dieren lokken om ze daarna te mogen schieten omdat het er te veel zijn. Logisch.

  reageer
 • Tom

   

  laat ik nou altijd gedacht hebben dat jagers zo bezig waren met ' wildbeheer'. Maar het gaat er dus gewoon om om lekker diertjes te kunnen doodschieten en als er niet genoeg diertjes zijn zorgen we gewoon ervoor dat er meer diertjes komen. Weer een mythe om zeep geholpen.

  reageer
 • Dierenliefhebber

   

  Zijn dit dezelfde (bloeiende) akkerranden waar gemeenschapsgeld van provincie en waterschap bijgelegd wordt onder het mom van agrarisch natuurbeheer? Lijkt me niet de bedoeling en imago-technisch voor het agrarisch natuurbeheer funest!

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert