Komst 'kleine' Flevokust lijkt waarschijnlijk

LELYSTAD
De gemeenteraad van Lelystad heeft ook dinsdagavond geen besluit kunnen nemen over Flevokust. Wel is duidelijk dat een merendeel van de fracties voorstander is van het plan om een kleine variant van het bedrijventerrein te ontwikkelen.

Er ligt een afspraak dat de provincie een buitendijkse haven ontwikkelt en de gemeente Lelystad daarbij voor een binnendijks bedrijventerrein zorgt. Het oorspronkelijke idee om dat een terrein met een oppervlakte van 21 hectare te laten zijn, is al losgelaten. De raadsleden vinden de financiële risico's te groot. Een kleine variant van 7,4 hectare kan wel op voldoende steun rekenen.

Een groot struikelblok is nu nog het soort bedrijven dat zich op Flevokust kan gaan vestigen. Het gaat dan om de mate van vervuiling die deze bedrijven veroorzaken. De meeste fracties willen eerst verder praten over deze zogenoemde bedrijvenlijst voor ze definitief instemmen met de komst van een kleinere Flevokust.

reacties (6)

 • Hannes

   

  De locatie is zeker goed om daar een binnenvaart containerhaven aan te leggen, maar begin naar vraag en aanbod. Een haven groeit na gelang, het aanbod ook groter word. Er varen al heelveel binnenvaartschepen met containers, naar het noorden, en daar kan men goed op inspelen. Zeewolde waar veel transport en logistiek bedrijven zijn, zal er zeker een markt open staan voor verdere uitbreiding. Dus hakt de knoop door en begin met een kleine café aan de haven, de rest heeft zijn tijd nodig om door te groeien.

  reageer
 • raadsvolger

   

  Redaktie Omroep Flevoland Uw eerste zinsnede is niet juist. De gemeenteraad kon ook geen beslissing nemen over de aanleg van de haven, want het was een oordeelvormende sessie en geen beslissende sessie. Eerst vindt altijd een een Beeldvormende sessie plaats. Vervolgens een Oordeelvormende sessie en dan pas een Beslissende sessie. Dit is de zgn. BOB-procedure. Er was waarschijnlijk een Uwer verslaggevers aanwezig die niet met deze materie op de hoogte is/was.

  reageer
 • De ingenieur

   

  Sukkels. Men denkt klaarblijkelijk dat heel Nederland uit kantoorwerk bestaat en dat de industrie wel in het buitenland gehouden kan worden. Wat is het probleem om in Flevoland een haven aan het grote buiten water te hebben en daarmee het transport naar de polder te verbeteren. Zo wordt het milieu echt geholpen. Als ze de grond maar kopen/reserveren. Het is wel minder efficiënt maar dan kan er altijd uitgebreid worden.

  reageer
 • frits

   

  Ik zou het niet beter kunnen verwoorden. Stop ermee, en leg de focus op het vliegveld/OMALA. Daar ligt de potentie van Lelystad, en daar moet de bedrijvigheid geconcentreerd worden

  reageer
 • KC

   

  .Er mogen geen bedrijven komen die losse materialen overslaan en zeker geen die vervuild zijn. Denk aan geluidsoverlast en fijnstof. Haal de stekker er uit, want bij overslag komen er weinig arbeidsplaatsen. De containerschepen gaan ook verder naar Kampen, Zwolle, Meppel, Friesland, Groningen, e.d. Zet je in voor het vliegveld. .

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Barbara

   

  Mooi pleidooi trouwens van mevrouw Hoekendijk, waar weinig mensen zich kennelijk weinig van aantrokken in positieve zin! Wat betreft de angst voor vervuiling van de streek, zouden de zorgen rond een lege haven me trouwens meer bezighouden.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert