Meer betalen aan Waterschap Zuiderzeeland

LELYSTAD
Inwoners van Flevoland moeten volgend jaar meer betalen aan het Waterschap Zuiderzeeland. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota van het waterschap.

De tarieven voor huishoudens zonder eigen woning gaan gemiddeld 0,7 procent omhoog, voor mensen met een eigen huis 0,6 procent.
Agrarische bedrijven moeten 1,7 procent meer betalen.

De Voorjaarsnota moet volgende week nog worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van het waterschap.

reacties (28)

 • Jan Nieuwenhuis

   

  Dat het Rijk de regie voert heeft u niet juist begrepen. Er is een programmabureau voor de Hoogwaterbeschermingsprogrammas en daarin leveren Rijk en waterschappen een gelijkwaardige inbreng, omdat ook de financiering 50-50 (Rijk/Waterchappen) is. De waterschappen voeren zelf de periodieke toetsingen uit naar de staat waarin hun waterkeringen verkeren en leveren de resultaten aan bij dat programmabureau. Vervolgens wordt in gezamenlijk overleg op basis van vooraf vastgestelde criteria bepaald welke dijkvakken als eerste onderhanden moet worden genomen.

  reageer
 • Tom

   

  "" kostbare tijd "", vertel.......

  reageer
 • Jake

   

  Beste Jan, bedankt voor het aanbod, maar ik ga toch echt niet mijn kostbare tijd hieraan besteden. Het feit dat hier maanden over gesproken moet worden voordat er een besluit kan worden genomen zegt mij genoeg...

  reageer
 • frits

   

  Goede aanvulling. Maar dit geeft wel aan dat het rijk de regie voert en dit prima volledig zelf zou kunnen regelen. Het waterschap fungeert voor dit dossier alleen maar als belastingkantoor en als opdrachtgever naar de aannemer. Daar is geen bestuur voor nodig.

  reageer
 • roel

   

  De waterschappen bestaan niet meer in 2028.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Porche

   

  Natuurlijk, zolang mensen nog iets overhouden van het zuurverdiende geld met hard werken, blijven er instanties ook dat laatste beetje bij je weg halen.

  reageer
 • Jan Nieuwenhuis

   

  Dat het Rijk alle dijkversterkingen zou betalen is onjuist. Sinds een aantal jaren betaalt het Rijk daarvan de ene helft en de waterschappen de andere helft. Jaarlijks wordt door de waterschappen ca. 380 miljoen euro in de "Dijkenrekening" gestort waarmee projecten uit de Hoogwaterbeschermingsprogramma's 2 en 3 worden betaald. Wordt een project in een bepaald waterschap uitgevoerd, dan komt van de kosten van dat specifieke project ook nog 10% voor eigen rekening van het betreffende waterschap. Het Rijk heeft aangegeven voorlopig tot 2028 die 50% te blijven betalen; niet uitgesloten is dat daarna alle dijkversterkingskosten voor rekening van de waterschappen komen; geen geringe opgave met een stijgende zeespiegel t.g.v. klimaatverandering.

  reageer
 • bb

   

  We worden weer gepak Eerst rioolrecht gaat omhoog nu waterbelasting wat gaat de gemeent nog meer verhogen

  reageer
 • frits

   

  Sterker nog: het aanpassen van de primaire en secundair waterkeringen wordt als door het rijk aan het waterschap vergoed. Het rijk bepaalt ook de veiligheidsnormen. Breng die dijken dus inderdaad maar onder bij Rijkswaterstaat. En de overige taken, zoals waterzuivering en peilbeheer, kunnen bij de gemeenten ondergebracht worden als verlengd lokaal bestuur.

  reageer
 • frits

   

  Woningeigenaren betalen zowel het ingezetendeel als het eigenarendeel. Zij betalen dus veel meer dan een huurder direct aan het waterschap. Bij huurwoningen wordt het eigenarendeel door de verhuurder betaald (die het uiteraard weer doorberekend in de huur). Uiteindelijk betalen huurders en eigenaren dus hetzelfde als het huis hetzelfde waard is. Met dien verstande dat koophuizen meestal tegen een hogere waarde getaxeerd worden dan huurhuizen, waardoor de huurders bij het waterschap beter af zijn.

  reageer
 • Jan Nieuwenhuis

   

  Beste Jake, ik nodig je uit ofwel het hele proces de komende maanden te volgen vanaf de publieke tribune tijdens de Algemene Vergaderingen ofwel via de openbare vergaderstukken op de Zuiderzeelandsite. Een persoonlijke toelichting behoort ook tot de mogelijkheden. Daar is niks wolligs aan. Vorm daarna je definitieve oordeel.

  reageer
 • Jake

   

  beste Jan, een prima stellingname van Omroep Flevoland. Wat jij beschrijft is precies dat gene waarom een waterschap veel te veel geld kost. Wollige omslachtige verhalen die uiteindelijk na maanden gesteggel tot de conclusie komen dat de tarieven toch echt omhoog moeten. Let maar op; tarieven gaan omhoog!

  reageer
 • Robert

   

  Natuurlijk pak de huurders maar weer met een extra verhoging t.o.v. de huiseigenaren. Wat kun je anders verwachten van een semi-overheidsorgaan. Tenslotte moeten al die ambtenaren die driekwart van hun tijd zitten te niksen wel hun loonsverhoging, extra's en de bestuurders jaren wachtgeld hebben.

  reageer
 • Jan Nieuwenhuis - demissionair dagelijks bestuurder waterschap Zuiderzeeland

   

  Een nogal voorbarige stellingname van Omroep Flevoland, waarbij men voorbij gaat aan de rol van een zogenaamde Voorjaarsnota, Dat is een kaderstellend document voor de Algemene Vergadering van het waterschap in aanloop naar de voorbereiding van de begroting 2016 en de meerjarenbegroting die uiteindelijk in november van dit jaar wordt vastgesteld (en dan worden ook pas definitief de tarieven bepaald) De Voorjaarsnota geeft een beeld wat de kosten- en tariefsontwikkeling bij het waterschap zal zijn op basis van het lopende beleid en nu voorzienbare ontwikkelingen (in positieve of negatieve zin) in de komende jaren. Aan het bestuur nog alle ruimte om wijzigingen in dat beleid aan te brengen. Tenslotte wat de tariefsontwikkeling betreft: Zuiderzeeland had als enige waterschap in 2015 een daling van de watersysteemheffing voor ingezetenen en huiseigenaren en de nu voor 2016 voorziene voorlopige ontwikkeling is ook onder inflatieniveau, wat ons overigens niet ontslaat om blijvend kritisch naar de kosten te kijken!

  reageer
 • Jan

   

  Met 7,61 euro per hectare natuurterrein aan watersysteemheffing heeft Zuiderzeeland voor natuurterreineigenaren landelijk veruit het hoogste tarief. Gemiddeld ligt dit op 2-2,5 euro per ha. bij andere waterschappen. Oorzaak de hoge waarde van landbouwgrond in Flevoland waaruit de waarde van natuurgrond wordt herleid. Kortom, men betaalt hier zeker geen fooi.

  reageer
 • jan bakker

   

  Je hebt schijnbaar geen verstand van waar je over praat ! boeren onderhouden hun eigen sloten -de burger sloten en kanalen worden door het waterschap betaald ! Alle boeren zuiveren hun eigen water-het rioolwater zuiveren wrd door het waterschap betaald ! Maar boeren mogen wel een dikke omslag heffing van 4 a 500 euro per hectare betalen ! Duspraat aub geen poep !!!!!!

  reageer
 • roel

   

  Nou die boeren en andere ondernemers betalen anders naar verhouding ook niet veel door hun zogenaamde geborgde zetels. CDA en VVD bepalen het beleid en de burger betaalt.

  reageer
 • bergerac

   

  Krijgen we dan ook minder regen?

  reageer
 • Hans Keuper

   

  Tja, dat zat er wel in. Maar ik weet nog wel een kip met hele dikke gouden eieren ..... Terreinbeherende instanties zoals de Landschappen (waarvan jongetje Van Olst - wederom lekker dik in het Waterschapspluche - in Flevoland directeurtje mocht spelen ) en Natuurmonumenten betalen slechts een fractie van wat boeren en burgers betalen. En dat terwijl b.v. het Waterschap Zuiderzeeland zich in allerlei malle bochten moet wringen om het de dames en heren 'natuurbeheerders' ( Nou ja, beheerders ... ;-) ) naar het zin te maken. Kost een vermogen, levert géén betere natuur op! Waarom dus niet eerst de dikke Natuurplofkippen met de gouden plofeieren 'zur Kasse bitten'? Die hebben geen geld, zegt u? Natuurmonumenten ontvangt jaarlijks al rond de 50 MILJOEN EURO aan subsidies van het Rijk, Provincies en Europa en heeft zodoende bijna 200 MILJOEN EURO aan Beleggingen in aandelen en obligaties. Struikrovers, die natuuristen, waar nog heel veel te halen valt ......

  reageer
 • Hans

   

  Het waterschap heeft de inning van belasting uitbesteed aan GBLT. De organisatie GBLT maakt extra kosten omdat zij de bedrijfsvoering niet op orde hebben. Deze kosten (ruim 2.6 miljoen)worden doorberekend aan de deelnemers Gemeenten en Waterschappen en die berekenen de kosten door aan de burgers. Helaas het is zo! In plaats van GBLT aan te spreken dat zij niet leveren wat is afgesproken gaan de bestuurders akkoord met het prutswerk van GBLT. Omroep Flevoland zoek dit eens uit en stel hier eens vragen over. Het kan toch niet dat de burger hier telkens voor moet opdraaien.

  reageer
 • roel

   

  Niemand zegt dat het waterschap zinloos werk doet. Het is een volkomen overbodige bestuurslaag die handenvol geld kost en dat is iets heel anders. Breng de taken gewoon onder bij Rijkswaterstaat.

  reageer
 • KC

   

  Lelystad. Gaan zij nu eindelijk de sloten op diepte brengen. De spoorsloot bijv. bij de Kempenaar is maar tussen de 0,50 en 0,75 meter diep, terwijl dat 1,20 meter moet zijn. De karpers zwemmen bijna boven water en waterberging voldoet niet. Ook staat er erg veel riet. Maai boten lopen direct vast, dus blijft het riet staan. Aan de diepte van het water bij Stadseiland wordt niets gedaan. Hoezo meer geld nodig er wordt al jaren weinig of niets gedaan. .

  reageer
 • rekenwonder

   

  We gaan meer betalen maar wat gaan ze dan meer voor ons doen?

  reageer
 • Louise

   

  Het waterschap doet tenminste nog iets concreets, namelijk onze dijken bewaken. Lijkt me we praktisch in een polder…… Wat de toegevoegde waarde van de provincie is dat zou voor mij de grote vraag zijn. Dus misschien beter andersom. Provincie onderbrengen bij gemeente en waterschap.

  reageer
 • Wouter

   

  Je kan de klok erop gelijk zetten. De verkiezingen zijn geweest en de (aspirant) bestuurders zijn gekozen en in het zadel geholpen. En nu zittend op het fluweel, weten de bestuurders niet meer van verkiezingsbelofte en gaan ze weer eens de burgers kaalplukken. What else is new in Nederland!

  reageer
 • Toon

   

  Ach natuurlijk... het stelen houdt maar niet op... wie stopt die graaiers eens, zoals gemeenten en de overheid ? meer en meer belasting en lonen omhoog ? nee, naar beneden, kijk maar naar je vakantiegeld.. ze blijven maar meer en meer graaien... houdt het dan nooit op ? begin een politieke partij voor belastingverlaging en je hebt zo 20 zetels..

  reageer
 • tja

   

  Het waterschap is een overbodig geldverslindend bestuursorgaan. Breng het onder bij de provincie en je bespaart miljoenen. Maar dat gaat niet gebeuren want dan raken bepaalde bobo's hun baantje kwijt.

  reageer
 • Jerry

   

  Is er ook een reden voor deze verhoging, of is het gewoon een gewoonte om steeds meer geld uit de portomonee van de burger te halen.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert