Onderwijsinspectie: Het Kompas zwakke school

ALMERE
De Inspectie van het Onderwijs heeft basisschool Het Kompas in Almere beoordeeld als zwak.

Volgens de onderwijsinspectie zijn de leraren op de school te veel hun eigen gang gegaan en zijn er geen duidelijke afspraken. Dit zou zijn veroorzaakt door veel wisselingen in het team. Ook is de uitleg van leraren niet altijd voldoende en scoort groep acht de laatste twee jaren onder het landelijk gemiddelde bij de eindtoets.

Flevoland telt momenteel 8 zwakke scholen in het reguliere basisonderwijs. Drie in Lelystad, vier in Almere, en één in Swifterbant.

reacties (4)

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert