Voorwaarden aan overdracht kunst aan Cultuurbedrijf

NOORDOOSTPOLDER
Het nieuw opgerichte Cultuurbedrijf in Noordoostpolder krijgt ook de kunstuitleencollectie van de gemeente in eigendom. Het Cultuurbedrijf betaalt hier het symbolische bedrag van één euro voor. Aan de overdracht van de kunst worden op voorstel van het CDA wel strenge voorwaarden verbonden.

Zo moet het Cultuurbedrijf de kunst weer exclusief aan de gemeente aanbieden als het met de Kunstuitleen zou stoppen of wanneer het Cultuurbedrijf ooit wordt opgedoekt.

Het CDA had in een motie haar zorgen geuit. De partij wees erop dat de kunstcollectie voor 250.000 euro verzekerd is en van gemeenschapsgeld is aangekocht. De samengevoegde cultuurinstellingen in Noordoostpolder zijn een zelfstandige organisatie en zouden dus vrijelijk over de kunstcollectie kunnen beschikken.

reacties (0)

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert