Extra raadsvergadering over financiële situatie

LELYSTAD
De gemeenteraad van Lelystad houdt dinsdagavond een extra raadsvergadering over de financiële situatie van de stad. De vergadering komt er op verzoek van D66, CDA, Leefbaar Lelystad, Groen Links en de Inwonerspartij Lelystad.

Vorige maand kreeg de gemeente te horen dat ze dit jaar 1,9 miljoen euro minder krijgt uit het gemeentefonds dan verwacht. De vijf partijen willen weten hoe de gemeente dat gaat oplossen.

D66, CDA en Leefbaar Lelystad vinden dat burgemeester en wethouders de gemeenteraad te laat hebben ingelicht over de financiële situatie terwijl wethouder Fackeldey van Financiën al wel een brandbrief aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De partijen willen dat het college direct na het reces met een voorstel komt om de begroting voor dit jaar aan te passen. De gemeente laat weten dat wethouder Fackeldey momenteel zelf in het buitenland verblijft en niet bij de raadsvergadering kan zijn.

reacties (14)

 • frits

   

  Sterker nog, het college heeft er in de laatste tijd nog snel kostbare besluiten genomen en afspraken met derden gemaakt, zodat daar niet meer op bezuinigd kan worden. De raad wordt volledig volr een voldongen feit geplaatst. Overigens ga ik ervan uit dat naast de Inwonerspartij ook de VVD in dit debat een strenge positie in gaat nemen. Als het gaat om begrotingen/financien is de heer Marseille altijd haantje de voorste. Dat heeft zelf de toenmalige eigen wethouder Lodders nog zijn functie gekost. Dan mag de heer Fackeldey hier toch al helemaal niet mee wegkomen. Als de VVD dit wel op zijn beloop laat, heeft de heer Marseille al zijn geloofwaardigdheid verloren.

  reageer
 • frits

   

  Dat is niet het punt van de raad. De raad roept het college op het matje, omdat het college landelijk al actie voerde, terwijl de raad nog niet geinformeerd was. De raad niet te laat informeren is de zwaarste fout die je als college kunt maken. Daar worden wethouders normaal voor naar huis gestuurd met een motie van wantrouwen. Aangezien het niet de eerste scheve schaats van deze wethouder is (bijv. enquete ondernemees stadshart) zouden er nu consequenties moeten volgen. Het os overigens aan de raad zelf om de begroting op orde te krijgen. Het budgetrecht logt bij de raad, niet bij het college. Overigens is het niet zo moeilijk om niet-wettelijk verplichte uitgaven van de gemeente op een rij te zetten, en daar dan het mes in te zetten. Citymarketing, evenementen, sport, cultuur, investeringen in nieuwe bedrijventerreinen, financiele bijdrage voor de ontsluiting van Lelystad Airport, wijkgebouwen/MFA's...

  reageer
 • KC

   

  Frits dit al jaren helemaal juist. Gooi deze personen nu eens aan de kant.

  reageer
 • lely

   

  Nee, maar in de brandbrief hoeft niet te worden ingegaan op de oplossingsrichtingen die de raad wel wil horen. Dat neemt ietsje mer tijd in beslag......

  reageer
 • Dirk

   

  Frits, je slaat de spreekwoordelijke "spijker" op zijn kop! Wanneer worden bestuurders nu eens echt aangepakt bij herhaaldelijke fouten? En wat stond er ook al weer over transparantie in in de compliance regeling van de gemeente zoals deze dit voorjaar weer is aangenomen?

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Hans

   

  Fackeldey is gevlucht naar het buitenland want de raad onvolledig en niet tijdig informeren betekent dat de wethouder dient op te stappen. Met zijn diensttelefoon is Fackeldey allang op de hoogte van de extra raadsvergadering en zijn vrienden ambtenaren hebben hem allang gebriefd om weg te blijven. Dus dinsdagavond een motie indienen en Fackeldey per direct op non actief stellen. Als de inwonerspartij echt lef heeft en wil op komen voor de belangen van de inwoners dan steunt ze deze motie.

  reageer
 • frits

   

  Zo duidelijk als wethouder Fackeldey het in de brief aan de minister en in Binnenlands Bestuur verkondigt, zo heeft hij het de gemeenteraad toen niet verteld. Fackeldey probeert telkens te voorkomen dat de raad zelf een discussie kan voeren over de posten waarop bezuinigd kan worden. Hij is veel te bang dat Citymarketing, waar zijn dochter werkt, wegbezuinigd wordt, evenals zijn elitaire feestjes als de Dutch Match Cup en Fackeldey's megalomane plannetjes als Flevokust. Het wordt tijd dat deze wethouder naar huis gestuurd wordt. Dan kunnen daarna ook zijn politieke vriendjes uit allerlei geldverslindende organisaties vertrekken.

  reageer
 • Rinus

   

  Wim "kerntakendiscussie" Bussink heeft samen met de andere ongeruste partijen blijkbaar zitten slapen tijdens de behandeling van de kadernota. Het is duidelijk door wethouder Fackeldey gemeld dat er n.a.v. de meicirculaire een mogelijk tekort dreigt te onstaan. Tekorten op de lopende begroting worden opgelost bij de volgende begroting.

  reageer
 • Dirk

   

  Verbaas u niet verwonder u slechts.... Tja cadeautjes aan vriendjes, populistische programma's en enige grootheidswaanzin is deze bestuurders niet vreemd. Wie pakt deze handschoen op? En wie doet uiteindelijk de vuile was?

  reageer
 • Tompouce

   

  De raad niet, niet volledig, te laat of als eerste via de media informeren. Wat is nieuw hieraan? Meer kwestie van een patroon, waarmee het college toch maar steeds weer wegkomt.

  reageer
 • KC

   

  Nu, ik vind het tactloos. De verwachtingen van dit, was al maanden bekend. Ook minder geld voor jeugdzorg en huishoudelijke hulp. En toch maar aardig wat cadeautjes weggeven. Moeten de inwoners dat weer ophoesten?

  reageer
 • politicus

   

  De raad was de laatste keer voor het zomerreces bijeen op 30 juni 2015 en dan stuur je niet zeer belangrijke stukken met een begeleidende brief gedateerd 30 juni 2015 tka aan de raad, want die komt normaal pas eind augustus weer bijeen en verschillende raadsleden zijn op vakantie zoals ook de wethouder van Financien. Wederom tactisch gespeeld in een vakantieperiode.

  reageer
 • raadsvolger

   

  En de laatste tijd maar financiele kadootjes uitdelen: Batavia Haven (3x) Dutch Match Cup Flevokust enzovoorts

  reageer
 • leystedeling

   

  De verantwoordelijk wethouder is in het buitenland. Sommeer hem terug te komen om verantwoording af te leggen voor zijn portefeuille Financien en niet een ander college-lid. Het komt vaker voor dat de raad m.b.t. precaire onderwerpen te laat wordt ingeinformeerd, maar ja ook raadsleden laten in deze wel eens een steekje vallen.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert