Vissers gaan ook laatste 'Greenpeace-keien' zelf bergen

URK
De Nederlandse kottervissers willen vijf grote zwerfkeien die nog op de Klaverbank in de Noordzee liggen zelf bergen. Belangenorganisatie VisNed wil zo nog eens benadrukken dat het voor kottervissers met sleepnetten belangrijk is dat de zeebodem vrij is van grote objecten.

De vissers stapten onlangs naar de rechter omdat Greenpeace de zwerfkeien in zee had geworpen. Met die actie wilde de milieuorganisatie aandacht vragen voor de bescherming van natuurgebieden in de Noordzee.

De kottervissers haalden de meeste keien weer uit zee. Vijf lieten ze er liggen, tot de rechter uitspraak in de zaak had gedaan. Omdat Greenpeace van de rechter de stenen niet hoeft op te ruimen, wil Visned dat nu zelf doen.

reacties (26)

 • Dick

   

  Ja, de milieu organisaties die vinden het ook beter als we met z'n allen gemiddeld een half uur per dag in de file gaan staan i.p.v. normaal doorstromend verkeer. Ik vind Greenpeace dan ook grootste milieuterroristische organisatie.

  reageer
 • frits

   

  De echte onafhankelijke deskundigen van NIOZ, dat in opdracht van de rijksoverheid werkt, pleiten nog steeds voor afsluiting van een aantal gebieden op de Noordzee. Bovendien heeft het NIOZ geconstateerd dat de monitoring op HR-waarden op met name de Klaverbank en de Doggersbank te kort schiet. De mensen die jij spreekt zijn waarschijnlijk van Imares. Dit onderdeel van de WUR richt zich op de visserij, en wordt door het bedrijfsleven bekostigd. Hun onderzoek is er vooral op gebaseerd om te bepalen hoeveel schol, tong en andere vissoorten er gevangen mogen worden, en niet op het totale ecosysteem van de Noordzee. Daarnaast probeert Imares de visserij op te kunnen hogen; Imares beweegt zich daardoor inmiddels richting pleidooien om weer meer fosfaat op de Noordzee te lozen. Dit zegt genoeg over de denkwijze van Imares.

  reageer
 • frits

   

  Imares is geen bureau dat zich richt op het brede spectrum van de flora en fauna in de zee. Imares verricht vooral het onderzoek dat nodig is, om ICES de vangstquota voor tong en schol te laten vaststellen. Imares richt zich niet op schade aan koraal, om maar een voorbeeld te noemen. Imares is deel van de WUR, dat vooral gericht is op productie van voedsel.

  reageer
 • .\/\/.

   

  Zo zie je maar, je hoeft er niet zo zwaar aan te tillen.

  reageer
 • Jans

   

  De wetenschappers betaald door de corrupte visserij coörporaties daar met hun supertrawlers die constant van naam veranderen etc. Deze wetenschappers zegt precies wat hun opgedragen word.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • agora

   

  Moeten we het rechtsysteem in nederland nog serieus nemen? Waar politiemensen berecht worden als ze een inbreker staande houden? Waar de verdachte van een misdrijf slachtofferhulp krijgt? Vorige week is mijn oude oom op ee laffe manier door 2 gasten op een scooter van boodschapjes beroofd bij het station. Hij gaf ze een duw waardoor ze omvielen met de scooter. Sjaak mag nu de schade aan de scooter betalen en de 2 minderjarige jochies van 15 zijn vrijgesproken. Dat ze nog geeneens op een scooter mochten rijden werd zelfs niet benoemd. Zo'n rechtssysteem neem ik niet serieus. Ik zou zeggen Urkers, go ahead!

  reageer
 • Marretje

   

  Grove onwaarheden, dus leugens Jans. Lees de laatste persberichten even op de site van Imares IJmuiden. Dat zijn de internationale wetenschappers die vaststellen dat het heel goed gaat op de Noordzee.

  reageer
 • de bult

   

  Leg ze voor de ingang bij het hoofdkantoor van green police

  reageer
 • Visserman

   

  Ik wist dat deze reactie zou volgen. Om die biodiversiteit hoef je je geen zorgen te maken. Die is er op de klaverbank voldoende dat bewijzen ook de filmpjes van go. Ondanks al dat zogenaamde bodemploegen.. Je hebt het over echte ecologen? Ik ken en spreek er genoeg en degenen die in het overleg over de klaverbank zitten pleiten niet voor een volledige sluiting. De visserij, die daar maar beperkt plaatsvindt, zou daar prima kunnen blijven. Alleen de plaatsen waar blijft een lastig verhaal. Het feit dat Greenpeace zich weer eens buiten de procedures wil stellen is het bewijs dat deze organisatie niet veel opheeft met democratie. Ze voeren als argument dat de tijd dringt maar dat is onzin gezien de hoeveelheid visserij daar en dat wordt dan ook onderstreept door ecologen van Imares. Uiteindelijk vertraagd het vooral door de politiek.

  reageer
 • frits

   

  En weer heb je het alleen over de hoeveelheid schol, en niet over andere flora en fauna. Hoe eenzijdig kan je blik zijn. De echte ecologen pleiten al jarenlang voor een totaal vangstverbod in een aantal gebieden, waaronder de Klaverbank. Dat is niet voor niets. Tijd dat Nederland zijn internationale beloften, al gedaan door staatssecretaris Bleeker, nu eens nakomt.

  reageer
 • Visserman

   

  Kijk, jullie reacties getuigen dat we ons verhaal nog beter moeten vertellen. Op het bewuste stuk Noordzee wordt vrijwel niet gevist en zeker niet met het zware sleeptuig waar steeds over gesproken wordt. Sterker nog, in de zeer uitgedunde vloot wordt vrijwel niet meer met ouderwets sleeptuig gevist. De zware boomkor waar Greenpeace steeds over praat wordt bijna niet meer toegepast. In plaats daarvan wordt nu gebruik gemaakt van zwevend tuig of netten die vrijwel geen bodemberoering veroorzaken. hierbij heb je slechts nog scheerborden, touwen, rollen of elektrodekabels die de grond raken. Die zorgen voor minder beweging dan stroom getij en zich ingravende platvis zelf veroorzaken. omdat we al jaren met quota werken is er van overbevissing totaal geen sprake. Het is niet voor niets dat de bestanden die bevist in de Noordzee worden gezond zijn en bijvoorbeeld schol zelfs meer dan ooit. Momenteel zijn we druk bezig om de minimale bijvangst nog verder terug te dringen en zo blijven we investeren in een nog duurzamere vloot. Nogmaals een ieder blijft altijd welkom om ons verhaal te bekijken in het echt. Als we zo bezig waren als jullie beweren waarom is dan iedereen welkom aan boord om mee te kijken? Kijk alleen maar op YouTube hoeveel materiaal er is van ons werk. Kom eens langs op Urk en proef ons prachtige product. Maak kennis met de mensen erachter en onze toekomstige generaties die dankzij al die inspanningen zeker ook deze visserij door kunnen zetten. Een andere mening en we staan altijd open voor verbeteringen maar wel op basis van feiten en niet van napraten.

  reageer
 • Harrie

   

  Nou ben ik heel benieuwt wie nog meer getroffen word behalve de urker vissers, denken jullie wel eens er over na wat jullie allemaal treffen met die overbevissing ? De urkers vergeten dat er ook nog een wereld bestaat buiten urk en niet iedereen is het eens met jullie manier van handelen en zeker niet jullie manier van comminucatie.

  reageer
 • jans

   

  Ze zouden eigenlijk zeemijnen moeten laten afzinken, jullie vissen onnodig wateren leeg en verwoesten de natuur met jullie sleepnetten.

  reageer
 • Visserman

   

  Haha, veel krommer heb ik ze nog niet gezien. Datzelfde geldt toch meestal voor de acties voor GP. Als je legaal een centrale bouwt, als er legaal naar olie wilt boren, als je legaal aan het vissen bent, als je legaal een platform aan het ontmantelen bent... Dan komen ineens de stoere jongens en meisjes van GP langs om even voor eigen rechter te spelen.... Vaak daarbij een hele rits regels overtredend. Het is niet toegestaan onbevoegd een bouwterrein te betreden, het is niet toegestaan een schip te enteren en vervolgens onder te kliederen met verf, het is niet toegestaan om je in de buurt van boorplatforms te bewegen laat staan te enteren. Kortom, de pot verwijt nu de ketel toch wel behoorlijk. Stoerdoenerij en rechtspraak vermijden is toch meer de taak van GP.

  reageer
 • Visserman

   

  Het zijn niet alleen de Urker vissers die getroffen worden door deze zinloze actie. De redenen die Greenpeace aanvoert zijn niet juist. De rechter heeft geen oordeel geveld over deze redenering alleen maar dat het gevaar niet groot genoeg is. Het is dus nog steeds niet zo dat Greenpeace van de rechter gelijk heeft gekregen over hun visie op de Klaverbank. Echter als ik daar ga vissen moet ik nu wel nog meer op mijn hoede zijn en kan ik zo schade aan mijn tuig of nog erger stabiliteit krijgen met deze grappen. kortom,als we bij een volgende actie Greenpeace lastig vallen en storten verhinderen doen we precies hetzelfde terug. Daar hoeft geen geweld bij dus het is geen dreigement. Sterker nog in vergelijking met hun actie totaal ongevaarlijk. We gaan niet op de details in maar we zullen toekomstige acties gebruiken om onze kant van het verhaal ook in de publiciteit te krijgen. Want het verhaal van Greenpeace klopt niet.

  reageer
 • harrie

   

  De urker vissers wanen zich een beetje onaantastbaar, hun gemeenschap trekt zich van niemand wat aan

  reageer
 • Jordi

   

  De rechter heeft gesproken. Je begrijpt zeker niet wat de uitspraak inhoudt, of wil je gewoon stoer zijn.

  reageer
 • frits

   

  Slecht voorbeeld. Stenengooiers bij snelwegen zijn namelijk wel strafbaar, en worden ook veroordeeld. Natuurlijke keien tbv natuurontwikkeling in de Noordzee plaatsen is wel toegestaan.

  reageer
 • frits

   

  O ja, ga je dreigen met acties? Strafbare praktijken? Is dat het niveau dat de vissers uit willen stralen?

  reageer
 • frits

   

  Een rechter weegt alle informatie die door partijen ingebracht heeft. Je opmerking dat de rechter het niet opgepikt en overwogen zou hebben is dus onzin. Als het wel waar was, zou een hoger beroep namelijk zinvol zijn. Wat je eigenlijk bedoeld te zeggen is dat de rechter anders geoordeeld heeft dan de vissers zouden willen.

  reageer
 • Visserman

   

  En nieuwe stenen storten zal ze niet meer lukken. Daar zorgen we wel voor.

  reageer
 • Marretje

   

  Het grote verschil tussen het gooien van stenen in 2011 en 2015 is dat in 2011 stenen gegooid werden in een gebied waar al grote stenen liggen (en de vissers daar toch niet actief zijn) en nu in het gebied waar geen stenen liggen en de vissers daar wel vissen. Hoewel dat door de visserijorganisatie duidelijk gemaakt is heeft de rechtbank dat niet opgepikt en overwogen. De Klaverbank is een gebied met grote stenen maar ook stukken waar die niet liggen en waar gevist kan worden. Maar dat weet de visserman maar Greenpeace, de gemiddelde Nederlander en de rechtbank helaas niet. Vandaar in 2011 geen reactie van de vissers maar in 2015 wel.

  reageer
 • Neve

   

  joke gaat waarschijnlijk in staking of heeft een burn-out of krijgt plotsklaps psychische problemen als haar eigen werkplek belemmerd wordt . Dat betaald de baas immers toch? Nehnehnene

  reageer
 • Kareltje

   

  Op 22-11-2011 heeft de Staatssecretaris al gereageerd op Kamervragen naar aanleiding van een eerdere actie van Greenpeace: "De locaties waar Greenpeace de stenen heeft gestort en de omgeving daarvan zijn nader onderzocht. Daarbij is geconstateerd dat er in het gebied honderden stenen voorkomen die een vergelijkbare omvang hebben als de stenen die door Greenpeace zijn gestort. Vanwege het grote aantal stenen dat van nature voorkomt in het gebied leveren de door Greenpeace gestorte stenen niet of nauwelijks een verhoogd gevaar op voor de visserij. Om deze redenen is er onvoldoende grond om de verwijdering van de stenen te eisen. Het storten van stenen zonder vergunning blijft evenwel in strijd met de Waterwet. Daarom heb ik Greenpeace een dwangsom opgelegd die erop gericht is te voorkomen dat Greenpeace in de toekomst opnieuw stenen zou storten in de Noordzee." De genoemde dwangsom is overigen later door de rechter van tafel geveegd, omdat Greenpeace niets strafbaars deed.

  reageer
 • ricardo

   

  Kijken hoe jij reageert als iemand die tegen de snelwegen is een steen op je auto gooit. We zijn allemaal voor het milieu behalve als het ons geld kost. Haal de boter van je hoofd

  reageer
 • Joke

   

  sneu gedoe!

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert