Brandweer komt vaker op tijd

ZEEWOLDE
De opkomsttijd van brandweer Flevoland is het afgelopen jaar in Zeewolde behoorlijk verbeterd. De brandweer kwam in 16,3 procent van de gevallen binnen acht minuten ter plaatse. In 2013 was dat nog 6,5 procent. Dat blijkt uit het jaarverslag van de brandweer.

Volgens een woordvoerder zijn de opkomsttijden verbeterd omdat de vrijwillige brandweer met nieuwe pagers is gaan werken. Hiermee kunnen vrijwilligers na een melding doorgeven of ze naar de kazerne kunnen komen. Daardoor is de paraatheid van de vrijwilligers sneller duidelijk.

Ondanks dat de opkomsttijd in Zeewolde flink is vooruitgegaan, wordt de wettelijke norm van acht minuten in ruim 80 procent van de gevallen niet gehaald. En in bijna 50 procent van de gevallen was de brandweer er ook niet binnen tien minuten.

Onrealistische norm
Brandweercommandant Gerrit Spruit gaf vorig jaar al aan deze norm onrealistisch en achterhaald te vinden. Een brand ontwikkelt zich namelijk zo snel dat iemand maar drie minuten de tijd heeft om een gebouw te verlaten. Mensen kunnen beter zelf maatregelen nemen door bijvoorbeeld rookmelders op te hangen. Het bouwen van meer kazernes is volgens hem ook niet de oplossing en kost bovendien vele miljoenen.

Opkomsttijden Flevoland
In de opkomsttijden voor de andere gemeenten zitten ten opzichte van 2013 ook verschillen, maar daar gaat het volgens de brandweer om gebruikelijke afwijkingen.

Provinciebreed zijn de opkomsttijden van de brandweer nagenoeg gelijk gebleven. Het lukte de brandweer in 2014 om in 59,2 procent van de gevallen op tijd bij een brand te komen. In 2013 was dat 62,2 procent. Het aantal branden in de provincie bleef ook nagenoeg gelijk. In 2014 waren het er 966 en in 2013 ging het om 964 branden.

Loze brandmeldingen
De brandweer rukte het afgelopen jaar minder vaak voor niks uit. Het aantal loze brandmeldingen daalde van 1.477 in 2013 naar 1.320 vorig jaar.
Het aantal loze brandmeldingen is in 2014 opnieuw afgenomen omdat 340 gebouwen waar voorheen een openbaar meldsysteem was waarmee de brandweer automatisch werd gewaarschuwd, dat nu niet meer hebben.
reacties (3)

 • Ron

   

  Ik ben altijd op tijd op mijn werk.

  reageer
 • Vince

   

  Datvis wel fijn.als ze te vroeg komen, klopt er iets niet

  reageer
 • Rob

   

  de nieuwe locatie van de brandweerkazerne zal ook zijn steentje bijdragen. Punt is en blijft dat we hier te maken hebben met een vrijwillige brandweer van waar ik aanneem dat veel brandweermensen werken op het Trekkersveld en toch een afstand te overbruggen hebben naar de kazerne. Dan is het nog steeds een hele prestatie dat ze het dan toch redden in de opgegeven tijd. Natuurlijk bij een brand of ernstig ongeval telt iedere minuut winst als zich kan verbeteren en zou men voor minimaal 1 brandweerwagen beroepsbrandweer moeten aantrekken maar dat kost dan er veel geld maar dat is een rekensom.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert