Gemeente: uitkleden rechtbank Lelystad onacceptabel

LELYSTAD
Burgemeester en wethouders van Lelystad vinden het onacceptabel dat de rechtbank in Lelystad sterk wordt uitgekleed. Volgens hen zijn de plannen in strijd met het uitgangspunt dat elke provincie een volwaardige vestiging van de rechtbank moet hebben. Inwoners van Flevoland zouden, als de plannen doorgaan, grotendeels aangewezen zijn op de rechtbank in Utrecht en dat is volgens het Lelystadse college in strijd met het nabijheidsprincipe van de rechtspraak.

Uit de maandag gepresenteerde gerechtelijke kaart blijkt dat de taken van de huidige rechtbank in Lelystad grotendeels zullen worden ondergebracht bij de rechtbank in Utrecht en daarmee ook al het personeel. Volgens het college van b en w betekent dit een groot verlies van hoogwaardige werkgelegenheid in de provinciehoofdstad.

Volgens het college is er ook sprake van kapitaalvernietiging, omdat een relatief nieuw rijksgebouw in het centrum van Lelystad straks grotendeels leeg komt te staan. Dit terwijl de herziening van de gerechtelijke kaart is ingegeven door bezuinigingen.

Het college zegt er alles aan te zullen doen om de huidige vestiging van de rechtbank Midden-Nederland in Lelystad te behouden.

reacties (10)

 • frits

   

  Ja, nogal handig om te roepen dat iedere provincie een rechtbank moet hebben (los van de vraag of dat echt het beleid is). Dan wordt de provincie toch ook gewoon opgedoekt? Het was al lang bekend dat het rijk naar 10 politieregio's wilde, en dat de rechtbanken dezelfde indeling zouden krijgen. Het college moet geen achterhoedegevecht voeren, want de opheffing en schaalvergroting van rijksdiensten en waterschappen gaat toch wel door. Het college kan er beter op insteken dat zo veel mogelijk taken van waterschappen, provincies, politie, kamers van koophandel en kadaster naar (regio)gemeenten over gaan. Neem taken op het gebied van wegen en waterlopen en waterkwaliteit over. Lobby landelijk voor stadspolitie. Zorg dat de BAG de taken van het kadaster overneemt. Zorg dat gemeenten het bedrijvenregister overnemen. Neem inning van de wegenbelasting over. Huursubsidie en PGB's werden vanuit gemeenten met minder problemen verstrekt dan vanuit het rijk; biedt aan om dat weer te gaan doen. Werk vanuit de kracht van gemeenten in plaats van te piepen en te jammeren. Overname van taken is een veel betere waarborg voor behoud van werkgelegenheid in de regio. En binnen de VNG zullen zeer veel middelgrote steden met dezelfde belangen dit steunen.

  reageer
 • Swiebertje

   

  Zonde, werkgelegenheid is in onze provincie uitermate belangrijk om leefbaarheid op peil te houden. In Utrecht is dat geen issue dus waarom niet kiezen voor de omgekeerde optie?

  reageer
 • Rob

   

  Ik denk dat het het minst kost als we de dijken doorprikken en de polders weer aan de zee terug geven. Al zoveel werkgelegenheid verloren hier door Den Haag. Vitens 100 man. Enz. Noem het maar op. .

  reageer
 • Inwoonster

   

  Brengen ze dan het Openbaar Ministerie ook weer terug? Ook een overheidsgebouw dat leegstaat. Ook daar moet je voor naar Utrecht.....

  reageer
 • peter

   

  Precies. Vraag die opkomt is: Wat kunnen we hier als bewoners aan doen?

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Bram

   

  Ben benieuwd wat Flipje v Lelystad daar aan gaat doen.

  reageer
 • Havenaar

   

  Nederland is tot een bananen republiek verworden waarin alleen nog plaats is voor reorganisaties en bezuinigingen die niks opleveren en alleen maar kosten !! Wanbeleid op alle vlakken.

  reageer
 • inwoner lelystad

   

  Het is gewoon doelbewust regeringsbeleid onder mom van bezuinigingen Eerst bijna alles wegnemen uit Lelystad, zoals Rijkswaterstaat,de Rechtbank nu en wellicht ook nog andere Rijksinstanties Zodra dat is gebeurd staat de opheffing van de provincie Flevoland niet meer in de weg omdat er toch niets meer is (overgebleven0 wat een provinciehoofdstad moet hebben om te functioneren als volwaardig provinciehoofdstad Vergeet niet het kabinet wil Flevoland liever zo snel mogelijk opheffen

  reageer
 • Brigit

   

  Ik hoop dat het ze lukt :( verschrikkelijk Hoe lelystad steeds meer uitgekleed word. ..

  reageer
 • Hano

   

  Ik denk dat met name het argument van de kapitaalvernietiging doorslaggevend zal zijn. NOT

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert