Vijf vragen over asielzoekers in Flevoland

FLEVOLAND
De gemeenteraad van Zeewolde buigt zich donderdagavond over het verzoek van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om in Zeewolde een opvanglocatie te openen. In Almere, Dronten en Luttelgeest (gemeente Noordoostpolder) bestaan al langer asielzoekerscentra. Vijf vragen en antwoorden over asielzoekers in Flevoland:

Hoeveel asielzoekers verblijven er in Flevoland?
De exacte cijfers zijn moeilijk te geven vanwege de dynamiek op een azc: er komen vrijwel dagelijks nieuwe asielzoekers bij, vertrekken asielzoekers vanwege de afwijzing of inwilliging van hun verzoek en verhuizen asielzoekers van de ene opvanglocatie naar de andere. De azc's in Flevoland hebben wel een maximale capaciteit. Voor Luttelgeest is dat 1.400, voor Almere 800, voor Dronten 1.300. Er verblijven dus maximaal 3.500 asielzoekers in Flevoland.

Komen er in de nabije toekomst veel asielzoekers bij in Flevoland?
Het COA heeft verschillende gemeenten verzocht om de bestaande opvangcapaciteit uit te breiden of om mee te werken aan het openen van een nieuw azc. In Zeewolde heeft het COA een verzoek gedaan voor de opvang van 900 asielzoekers, later uit te breiden naar 1500 asielzoekers. Het lijkt erop dat het college van B&W instemt met het verzoek tot opvang, maar met een aangepaste capaciteit. Het azc in Almere mag uitbreiden met 600 opvangplaatsen, maar die uitbreiding is nog niet gerealiseerd. In Noordoostpolder wordt door de politiek gediscussieerd over de opvangcapaciteit van het azc in Luttelgeest, maar er is door het COA geen concreet verzoek gedaan om het centrum verder uit te breiden.

Zijn er in Flevoland meer asielzoekers dan in andere provincies?
In vergelijking met de andere provincies worden er in Flevoland relatief veel asielzoekers opgevangen. Alleen in Noord-Brabant en Drenthe is de opvangcapaciteit groter.

Ik hoor over vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en vergunninghouders. Wat is het verschil?
Een vluchteling wordt een asielzoeker vanaf het moment dat hij asiel aanvraagt bij één van de aanmeldcentra van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Alle asielzoekers gaan van daaruit naar de centrale ontvangstlocatie in het Groningse Ter Apel. Daar start het onderzoek naar de vraag of het verzoek van de asielzoeker wordt ingewilligd of afgewezen. Een vergunninghouder (of statushouder) is een asielzoeker die een verblijfsvergunning heeft ontvangen. Hij krijgt een eigen woonruimte. Het regelen van die woonruimte is een taak van de gemeenten.

Mogen vergunninghouders dan voorgoed in Nederland blijven?
Nee. De verblijfsvergunning is voor bepaalde tijd, meestal is dat een periode van vijf jaar. Als de vergunninghouder na deze periode nog steeds niet kan terugkeren naar het land van herkomst, kan hij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Opvangplaatsen voor asielzoekers per provincie op 3 september 2015


Aantal opvangplaatsen voor asielzoekers in Flevoland, per gemeente.
Van 2014 tot 2016.


reacties (10)

 • Els

   

  Graag een aanvulling op de antwoorden van OF Vreemdeling = een persoon met een andere nationaliteit dan de Nederlandse Asielzoeker = een vreemdeling die een aanvraag heeft gedaan om als vluchteling te worden erkend Statushouder = (meestal) een vreemdeling die erkenning heeft gekregen van de status van vluchteling, aldus voldoet aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag Vergunninghouder = (meestal) iedere vreemdeling die in Nederland een vergunning tot verblijf heeft verkregen, ongeacht het doel van de vergunning of de daaraan verbonden beperking Het is niet in strikte zin zo dat een vluchteling asielzoeker wordt als deze een aanvraag indient. Een vreemdeling wordt asielzoeker als hij een aanvraag tot erkenning als vluchteling indient. Als de asielzoeker blijkt te voldoen aan de criteria van het verdrag, dan wordt deze een vluchteling. Taalkundig is de betreffende persoon natuurlijk wel 'op de vlucht'. Een erkende vluchteling mag in principe permanent blijven, tenzij de omstandigheden in het land van herkomst zodanig zijn gewijzigd, dat de aanleiding om destijds te vluchten als vervallen kan worden beschouwd. In praktijk werd van deze mogelijkheid tot verblijfsbeëindiging geen gebruik gemaakt. Ik meen dat vd Steur er wel voor voelt dat te veranderen. Misschien aardig om te weten, dat opvang van asielzoekers in Luttelgeest al sinds 1987 aan de orde is. Het is zo'n beetje het oudste asielzoekerscentrum van Nederland. Aanvankelijk tamelijk uitgekleed, rechtshulp werd bijv. niet toegelaten. De eerste tijd maakten we daar gebruik van een campertje, de zgn. "Jus-Bus" om juridisch spreekuur te houden en de asielzoekers te informeren over hun rechten en plichten in de procedure. Er was een rechtszaak tegen de Staat voor nodig om met het campertje op het parkeerterrein van het onderzoekscentrum in Luttelgeest te mogen staan.

  reageer
 • MKM

   

  Waarom? Plek zat hier, toch?

  reageer
 • En houden zo....

  reageer
 • Ik

   

  Helemaal mee eens ! Onder Nederlanders komen ook criminelen voor:allemaal maar uitzetten ??!!

  reageer
 • Zie deze toestroom maar als het paard van Troje...helaas is goed en kwaad niet te onderscheiden..maar gevaarlijk is het wel

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • waarom

   

  Waarom tegen kleine dorpjes enorme azc en niet tegen grote steden aan ? Snap dat nog steeds niet zeewolde word overstroomd met polen maar gorter wil pers een azc amsterdam havengebied enorme vlaktes snap wel dat die mensen opgevangen moeter worden maar waarom elke x indie kleine dorpjes die het helemaal niet aankunnen en veel overlast waarnemen en ervaren

  reageer
 • zeewoldenaar

   

  Nieuws van de dag! Zelfs in het leger is een deserteur vertrokken naar Syrië. Wie zegt mij dat er geen extremisten in de dop onder de vluchtelingen zitten? IS wil onrust zaaien in Europa, denkt niemand er over na dat onder de toestromers radicalisten kunnen zitten?

  reageer
 • Bram

   

  Klopt en Urk ook. Alleen Zeewolde wordt in het onderste kaartje wel genoemd, omdat daar volgend jaar wel asielzoekers worden verwacht. De kaart is interactief, dus je kunt kijken hoe de situatie in 2016 wordt en dan staat er bij Zeewolde 900 opvangplaasten.

  reageer
 • Rita

   

  wat een journalistiek slecht stuk. Geen uitleg wat een vluchteling is. Wikipedia: 'Een vluchteling is iemand die zijn woongebied is ontvlucht uit vrees voor geweld of zijn leven. De meeste vluchtelingen komen uit gebieden met oorlog of dreiging daartoe, of uit staten waar grove schendingen van de mensenrechten plaatsvinden.' Toevoeging: De meesten hebben de dood in de ogen gekeken.

  reageer
 • KC

   

  Lelystad ook nul!

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert