Provincie ziet aansluiting in Miljoenennota

FLEVOLAND
Gedeputeerde Staten (GS) zien in de Miljoenennota en de nieuwe begroting geen belangrijke beleidsvoornemens staan die Flevoland raken. Wel schrijft de provincie in een reactie dat er verschillende onderwerpen in de nota staan die goed aansluiten bij het beleid van Flevoland.

Het provinciebestuur vindt dat Flevoland er goed in is geslaagd om op belangrijke terreinen afspraken te maken met het Rijk en het kabinet. Voorbeelden daarvan zijn de grootschalige investeringen in de ontsluitende weg- en spoorwerkzaamheden.

De Gedeputeerde Staten zijn wel bezorgd over het voornemen om de rechtbank in Lelystad te verkleinen. Verder hoopt de provincie dat de Eerste Kamer de Wet Natuurbescherming snel aanneemt omdat de provincies daardoor meer te zeggen krijgen over het natuurbeleid.

reacties (0)

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert