'Keerpunt Oostvaardersplassen is aanstaande'

LELYSTAD
In het overleg in de Tweede Kamer over de Oostvaardersplassen is de basis gelegd voor een omwenteling in het beheer van het gebied. Dat zegt Nico Dijkshoorn, oud-beheerder van de Oostvaardersplassen.

Hij pleit al jaren voor het terugbrengen van het aantal grote grazers in het gebied. In het tv-programma Over Flevoland Gesproken spreekt hij van een keerpunt, nu Den Haag bereid lijkt de verantwoordelijkheid voor de grote grazers over te dragen aan de provincie.

Dijkshoorn voorziet dat de provincie het aantal grote grazers sterk gaat terugdringen. Dat zal volgens hem een einde maken aan het lijden van hongerende dieren in de winter.

reacties (14)

 • Nico Dijkshoorn

   

  Eindelijk na een jaar ligt er dan toch een overeenkomst op tafel, waarbij het beleid over de grote grazers overgedragen wordt aan provincie Flevoland. Een zeer belangrijke stap. Hopelijk komt er nu snel een einde aan de jaarlijks terugkerende ellende in de Oostvaardersplassen. Door een sterke ingreep in het aantal grote grazers kan uiteindelijk veel dierenleed worden voorkomen. Ook zal daarmee een einde komen aan de jaarlijks terugkerende felle discussies. Dit ter geruststelling van de heren "J" en "Leve de ovpl". Ik vind het overigens niet getuigen van moed, dat u in uw reacties zo op de man speelt en niet voor uw identiteit durft uit te komen, maar u verbergt achter een initiaal en een schuilnaam.

  reageer
 • Helemaal mee eens leve de ovp. Deze man is totaal gefrustreerd. Volgens mij heeft hij ook bij flevolandslandschap gewerkt. Ook daar met gedoe weg gegaan, dus die komen ook nog Weel aan de beurt.

  reageer
 • Frans

   

  In haar oorspronkelijke vorm? Gebied was ooit bedoeld als industriegebied. Alles wat er nu al is bereikt is 100% winst. Soms moet je tevreden zijn!

  reageer
 • Pietje

   

  Liever vanaf de fiets dan vanuit de auto. Maar verder mag het inderdaad allemaal wat publieksvriendelijker. En ook weer meer bomen in het bezoekersgedeelte. Kale velden hebben we al genoeg in de polder. We wonen uiteindelijk in Nederland, niet in de steppe. Voor een groot 'authentiek' natuurreservaat is hier simpelweg geen plaats.

  reageer
 • Leve de Ovp

   

  Meneer exstaatsbosbeheer en exnatuurmonumenten moet eens ophouden zijn vorige werkgevers een oor aan te willen naaien omdat hij zijn gelijk niet kan krijgen. Het beleid van deze meneer Dijkshoorn is als alcohol... Het maakt meer kapot dan het huidige beleid, dus meer dan je lief is. Hij kan zeker niet schaken dus ook zeker niet twee zetten vooruitdenken. Meneer Dijkshoorn is alleen maar bezig met het uitvechten van een persoonlijke vete! Jammer hoor!

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Nico Dijkshoorn

   

  Het doet ook bijzonder vreemd aan: versterkt afschot bepleiten in kader van dierenwelzijn. Maar het sterk terugbrengen van het aantal grote grazers komt het welzijn van de overgebleven dieren ten goede. Er is dan wél voldoende voedsel voor deze dieren. Door een zekere verruiging zullen er minder ganzen op het gras afkomen. Ganzen -in het bijzonder brandganzen- zijn verzot op zeer kort gras. Deze ganzen vormen momenteel in het voorjaar een geduchte concurrent voor de grote grazers. Toename van het aantal geboortes bij lagere aantallen grote grazers beschouw ik als één van de fabeltjes van de Oostvaardersplassen. Ook in jaren waarbij de populaties erg groot zijn, is de aanwas per 100 dieren erg hoog. Daardoor groeien de populaties steeds zo snel. De sociale structuur wordt nu ook al overhoop gehaald. Gemiddeld worden er per jaar 1000-1500 dieren geschoten. Maar dan na lang lijden. Lijkt me toch niet echt lukt voor de groepsleden om te zien dat de veulens/kalveren -vooral de eenjarigen hebben het zwaar- lopen te verhongeren.

  reageer
 • Jacob

   

  Er was vroeger een tv programma van de Vara geheten "De achterkant van het gelijk". Een programma dat handelde over over ethische dilemma’s. Bijvoorbeeld wie zouden artsen kiezen als ze maar één patiënt konden behandelen, de roker of de niet-roker? De patiënt van 25 of van 65? Een vrouw met kinderen of een vrouw zonder kinderen? Interssant zou zijn hoe de ethiek van de Dijkshoorn zou zijn in geval het onderwerp van de discussie eens niet mee over grote grazers zou gaan maar over zijn eigen soort, de mens.

  reageer
 • De ingenieur

   

  Het is gewoon een illusie dat je het op zijn beloop kan laten. In Nederland slaat alles op hol. De wateren groeien dicht en de beesten vreten de gronden kaal. Het zou wel prettig zijn als het er allemaal wat vriendelijker uit kwam te zien. Het is één kale vlakte met staketsels van dode bomen. Net als op Tiengemeten moet men de kudde op vaste grootte houden en de aanwas als scharrelvlees verkopen. De waterwegen mogen ook wel eens aangepakt worden. Alles groeit dicht en met schaatsen kom je bijna niet meer van de plas. Voorts zou het voor de belastingbetaler ook wel leuk zijn als er een hier en daar verhoogde kijkweg zou komen waardoor je de boel vanuit de auto wat makkelijker kan bekijken. Vanaf de dijk of uit de trein is het allemaal veel te obscuur. De aanleg van een zandduinenvlakte zou ook wel leuk zijn.

  reageer
 • Erica Hennekes

   

  Het is te hopen dat er nog voor aankomende winter een begin gemaakt wordt om dit beheer te veranderen. Anders zou het voor de runderen wel eens de laatste winter kunnen zijn. Dan hoeft men ook niet te discussiëren of het gebied wel geschikt is voor koeien. Wat in de huidige omstandigheden zeer zeker niet het geval is. Ik denk dan ook dat er de komende winters bijgevoerd moet worden wil men de dieren goed de winter door helpen. Bijvoeren en gelijk de aantallen verminderen, het is wel afschuwelijk, maar waarschijnlijk de enige optie om van het eeuwige hongerlijden af te komen. Wanneer de aantallen dieren op het gewenste niveau zijn kan het landschap zich herstellen en zal in de toekomst bijvoeren niet meer nodig zijn.

  reageer
 • jaap

   

  Zeer bijzonder pleidooi. Duizenden grazers doodschieten in het kader van welzijn van dieren. En dan valt er een pak sneeuw, of er gaan duizenden ganzen foerageren, daar gaat de voedselwinst . Komt bij dat de overgebeleven dieren veel sneller weer jongen gaan produceren. Komt ook nog bij dat je de uniek socialestructuur ontstaan in de laatste 30 jaar van de konikpaarden, Heckrundern en edelherten aan stukken schiet. Een waardeloos idee. Waarom mag je geen vet gebruiken als voedsel in de winter. Bij ieder dier is het vet gebruik volstrekt natuurlijk. Behalve in de Oostvaadersplassen zeker. Het gebruik van vet is GEEN lijden. Als het vet voor 80 % op is grijpt de beehherder in. Ook als de hele flevopolder wordt ingerasterd zullen er dieren dood blijven gaan! Wegtrek voorkomt niet dat dieren doodgaan !

  reageer
 • Hans

   

  Oostvaarderswold is er niet gekomen omdat het financieel een debacle was. De provincie is niet capabel om een fatsoenlijke begroting op te stellen. Kijk maar naar rondweg Dronten. Volgende debacle wordt Batavialand. Vanuit Den Haag zullen ze de Oostvaardersplassen graag overdragen mar zonder bijbehorend geld en al helemaal niet om uit te breiden. Dus Hollandse Hout wordt opgeofferd. Leuk staan binnenkort de Heck runderen bij de Praxis.

  reageer
 • frits

   

  Juist, om die visie gaat het. Als de provincie het beheer krijgt, zal als voorwaarde moeten gelden dat het Oostvaarderswold er alsnog in oorspronkelijke vorm komt, ondanks het gezeik van de boeren daartegen. Maar ja, CDA en VVD...

  reageer
 • Carolina H Oltmans

   

  Ook ik heb de politieke omwenteling gevolgd. Maar waarom is reductie om doodhongeren te voorkomen alleen te realiseren met afschot? Of de overheid of de Provincie dit realiseert is om het even. Het moet VOOR het komende winter seizoen als duidelijk uitvoerbaar plan op de plank liggen! De totale combinatie van geboorte beperking, uitbreiding gebied, migratie mogelijkheden, her locatie & beperkte afschot (laatste uitzonderlijk ten behoeve van dierwelzijn) moet toch mogelijk zijn.

  reageer
 • Frenky

   

  Dat zou ook eens tijd mogen worden want dit duurde veel te lang.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert