''Letterland volgend jaar geen zeer zwakke school meer''

ALMERE
Basisschool Letterland in Almere Stad heeft professionele ondersteuning en adviezen gekregen nadat zij het predikaat 'zwak' had kregen. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders van Almere op vragen van de PvdA.

De politieke partij wilde weten of de gemeente de school wel heeft geholpen, aangezien het predikaat onlangs is verlaagd naar 'zeer zwak'. Volgens het college komt dit doordat een school niet tweemaal het oordeel 'zwak' kan krijgen. Letterland zou wel verbetering laten zien maar heeft nog een grote achterstand die bijgewerkt moet worden.

Rond de zomervakantie van 2016 doet de inspectie weer een meting. De Almeerse Scholen Groep verwacht dat de school dan niet meer als 'zwak' of 'zeer zwak' wordt gekwalificeerd.

reacties (4)

 • ROB

   

  @Rudi Tja dat er in het bestuur iemand zit die nauw verbonden is met de inspectie speelt natuurlijk geen rol

  reageer
 • Rudi

   

  @ROB De zgn. opbrengsten van De Omnibus waren in 2014 abominabel slecht (zie bij scholen op de kaart). Hoe De O. het gedaan heeft in 2012 en 2013 is daar niet te zien (= vreemd). Een school krijgt vaak het predicaat _zwak_ als de opbrengsten (lees eindtoets) 3 jaar achter elkaar beneden peil zijn. Er zijn overigens flink wat scholen die in 2012,2013 en 2014 onder de inspectie-norm scoorden. Ik ben benieuwd naar de cijfers van de eindtoets 2015. Helaas zijn die nergens te vinden. Noch op de site van de gemeente, noch op de sites van de div. schoolbesturen en ook niet op de sites van de scholen zelf.

  reageer
 • Rudi

   

  Naar mijn idee niet juist. Een school kan jaren en jaren lang als zwak beoordeeld worden (de inmiddels opgeheven school De Deining was daar een voorbeeld van...vele jaren achtereen zwak). Letterland is in het 23 Febr. 2015 vastgestelde rapport als zwak beoordeeld. =======Met het bestuur is afgesproken dat de onderwijskwaliteit in mei 2015 weer van voldoende niveau is. Er is geen aanleiding om een voortgangsgesprek tevoeren. De inspectie voert in juni 2015 een onderzoek naar kwaliteitsverbetering uit om na te gaan in hoeverre de tekortkomingen zijn opgeheven en de opbrengsten voldoende zijn.Datum onderzoek : 25 november 2014 Datum vaststelling : 23 februari 2015========Het rapport n.a.v. het bezoek in Juni 2015 is nog niet vastgesteld (is iig op de website van de insp. niet beschikbaar). Je kunt er uit opmaken dat het bestuur (ASG) er niet in geslaagd is om voldoende kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen op deze school. In het rapport wordt door de inspectie gesteld dat er....3 jaar achtereen....2012-20130-2014 onvoldoende opbrengsten bij de leerlingen gerealiseerd zijn. LEES: 3 jaar lang heeft Letterland onvoldoende gescoord op de eindtoets (dwz. onder het niveau van vergelijkbare scholen met dezelfde leerlingssamenstelling). Hoe de scores zijn geweest in 2015 is nergens te achterhalen (komt nog) ondanks de door de wethouder beleden openheid. Je moet het wel erg bont maken als je een zweer zwakke school wordt. Waarschijnlijk waren de opbrengsein in 2015 ook slecht en is er geen enkele verbetering opgetreden.

  reageer
 • ROB

   

  Predikaat zeer zwak kan zo door de Omnibus worden overgenomen

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert