Flinke daling voortijdig schoolverlaters

NOORDOOSTPOLDER
Het aantal voortijdig schoolverlaters in Noordoostpolder is de laatste jaren met bijna de helft gedaald. Dat meldt de gemeente naar aanleiding van het jaarverslag leerplicht 2014-2015.

De afgelopen drie jaar is het aantal voortijdig schoolverlaters met 40 procent gedaald. In schooljaar 2011-2012 gingen er nog 133 scholieren voor hun examen van school. In 2013-2014 lag dit aantal op 53.

Volgens de gemeente heeft de inzet van leerplichtambtenaren geholpen bij de daling. Een van de speerpunten van deze ambtenaren is het bijtijds signaleren van schoolverzuim. Ook is er contact met Zorg Advies Teams, waarin verschillende hulpverleningsinstanties zitten. Deze teams worden ingezet om ouders advies te geven als de zorg voor een leerling de mogelijkheden van een school overstijgt.

reacties (0)

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert