"Klein aantal leerlingen oorzaak laag rapportcijfer"

ALMERE
Basisschool De Kleine Wereld in Almere Poort heeft de laagste score gehaald van alle Flevolandse scholen op basis van de eindtoets. De school behaalde volgens berekeningen van RTL Nieuws een rapportcijfer 5,1.

Volgens directeur Jo Koot van basisschool De Kleine Wereld ligt dat aan het kleine aantal leerlingen op de school. In 2014 maakten negen leerlingen de eindtoets en daarvan hadden er twee een laag iq. Omdat zij het gemiddelde flink omlaag haalden, heeft de school een slecht rapportcijfer gekregen, zegt de directeur.

De Onderwijsinspectie nam vanwege het lage leerlingenaantal de resultaten van de eindtoets van De Kleine Wereld niet mee in hun oordeel over de school. Die concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende is. De school gaat volgend schooljaar samen met Montessorischool Cascade waardoor het aantal leerlingen zal groeien.

reacties (1)

  • Rudi

     

    In het inspectierapport (bezoek 1 juni 2015, vastgesteld okt. 2015) kraakt de inspectie toch wel wat kritische noten. Zo zijn de opbrengsten (resultaten) tijdens de gehele schoolperiode vwb. rekenen/wiskunde en de Nederlandse taal _onvoldoende_. Dat geldt ook voor het begeleiden van leerlingen met een speciale zorgbehoefte. En... Het afgelopen jaar zijn er factoren inde context geweest waardoor de schoolontwikkeling stagneerde en de leerlingen te weinig leerrendement hebben gehaald. Maar ook de aansturing en de borging zijn te weinig doeltreffend geweest. Tegenover de inspectie beklaagt de school zich over het feit dat het bestuur (Prisma) de school vaak 'opzadelde' met leerkrachten die niet goed bij het team pasten. De resultaten vwb. de eindopbrengsten (eindtoets 2013,2014,2015) zijn inderdaad buiten beschouwing gelaten. In 2013 en 2014 scoorde de school ook bijzonder slecht in het onderzoek vn RTL. In 2014 ook een 5,1..... Prof. Dronkers die in 2013 aan de wieg stond met zijn methode die RTL hanteert, stelde toen in 2013 dat de Kleine Wereld tot een van de slechtste scholen in Almere behoort.

    reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert