Vogelbescherming niet in beroep tegen plan

FLEVOLAND
De Vogelbescherming en de Vogel- en Natuurwacht Flevoland gaan niet in beroep tegen het beheerplan voor de Oostvaardersplassen. Volgens de organisaties heeft de gang naar de Raad van State geen zin.

In het beheerplan stelt het Rijk voor om het waterpeil in het gehele moeras van de Oostvaardersplassen een aantal jaren te verlagen. Daardoor moet er meer riet gaan groeien, wat op termijn een aantal vogelsoorten ten goede komt.

De twee organisaties zijn fel tegen drooglegging ineens. Maar omdat slechts tegen een beperkt deel van het beheerplan beroep mogelijk is, gaan zij toch niet naar de rechter.

Oud-beheerder Nico Dijkshoorn stapt wel naar de Raad van State. Hij vreest dat de Oostvaardersplassen kapot worden gemaakt als het beheerplan wordt uitgevoerd. Vorige week kondigde de Stichting Welzijn Grote Grazers al aan in beroep te gaan, omdat zij negatieve effecten vreest voor de grazers.

reacties (1)

  • Jos

     

    Vogelwachter en Staatsbosbeheer zijn twee handen op 1 buik. Over en weer diensten zoals tellingen en toegang tot het terrein.

    reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert