Watersnood doorslaggevend voor ontstaan provincie

FLEVOLAND
Deze week is het precies honderd jaar geleden dat Nederland werd getroffen door een watersnoodramp, die van doorslaggevend belang was voor het ontstaan van Flevoland.

In de nacht van 13 op 14 januari in 1916 braken meerdere dijken rond de toenmalige Zuiderzee door. Negentien mensen verdronken en hele gebieden overstroomden.

Cornelis Lely was toen minister van Waterstaat. Hij greep de ramp aan om zijn plan voor de afsluiting van de Zuiderzee opnieuw onder de aandacht te brengen. Dat plan lag al sinds 1891 op de plank en werd pas na de watersnoodramp aangenomen. Zonder die ramp, nu 100 jaar geleden, was er zeer waarschijnlijk nu geen Flevoland geweest.

Foto's: Zuiderzeemuseum Enkhuizen

reacties (12)

 • Hendrik uit de polder

   

  Jammer dat er destijds geen waterkering als bij de Oosterschelde is aangelegd i.p.v. de afsluitdijk. Er is geen zee geweest als de Zuiderzee waar zoveel diversiteit was aan vissen en ander waterleven, door een natuurlijke overgang tussen zout naar zoet. Vandaag de dag is het IJsselmeer relatief dood water geworden, waar bijna geen beroepsvisser meer van kan leven. Mooi dat er grote vruchtbare polders zijn aangelegd, maar het doet me wel pijn dat er ook grote misstappen zijn begaan. Zo heeft de NOP geen randmeer gekregen, en is er veel cultuurhistorie verpest bij plaatsen langs de oude Zuiderzeekust. De enige polder die mijns inzien voldoende rekening is gehouden met waterhuishouding/natuur/cultuurhistorie is zuidelijk Flevoland. Overigens als de Markerwaard nog eens wordt aangelegd, zou deze nooit meer aan het eiland Marken worden vastgeplakt, zoals wel gebeurde bij Urk en Schokland. Lely is trouwens niet de eigenlijke bedenker van het plan. Dergelijke polders en afsluitdijken kwamen al voor bij zijn voorgangers o.a. Leemans en Kloppenburg.

  reageer
 • lely

   

  Ken de historie van Flevoland ! Noordoostpolder was er reeds in de jaren 40 Oostelijk Flevoland ontstond reeds op 31 oktober 1949 toen de eerste paal werd geslagen op de plaats waar LELYstad zou verrijzen. Op 13 september 1956 werd de dijk gesloten en het gemaal Wortman in werking gesteld

  reageer
 • Lely

   

  Velen gingen Lely voor met plannen om de Zuiderzee te temmen: Kloppenburg,Faddegon,Wennemakers,Vissering,van Diggelen,Buma,Beijerinck,Leemans,Lorentz. Lely werd in 1913 gevraagd om voor de 3e keer minister te worden en stelde toen als eis o.a. dat zijn plan wederom zou worden worden ingediend bij de Staten Generaal, hetgeen gehonoreerd werd door het Kabinet Cort van der Linden. De watersnoodramp 1916, de 1e wereldoorlog (voedseltekort ) zetten zijn Zuiderzeeplannen in de hoogste versnelling, maar hij ondervond ook weerstand bij o.a. collega-ministers ( o.a. Defensie) en de reders/vissers onder leiding van Eibert den Herder uit Harderwijk.

  reageer
 • Lely

   

  Dr.Ir. Cornelis Lely sprak in zijn stukken wel degelijk over de 12e provincie ! Op 14 juni 1918 werd zelfs de hoofplaatsnaam LELYstad al genoemd in de felicitaties die Lely mocht ontvangen. Als provincienam werd toendertijd reeds voorstellen gedaan, zoals: Lelyana, Lelyrie,Lelystrie, Willemsland, Wilhelminaland,Oranjeland Visserinkuaria,Twisteldorium,Vegtalorium ( allen ministers) Zuiderzeeland,Ijsselgaarde,Niieuwland,Meerland, Flevo en Swamland en als poldernamen: Markerland,Urkerland,Schokkerland,Zeeluwe,Knarpolder,Visseringland en Lelyland

  reageer
 • Kees

   

  De Watersnoodramp van '53 was in Zeeland. Vrij weinig met de Zuiderzee te maken.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • wallander

   

  Er hoort niet één zuiderzeepolder bij Flevoland. De ijsselmeerpolders vormen de provincie Flevoland. Zuiderzeepolders zijn van voor de afsluiting van de zuiderzee middels de Afsluitdijk. De proefpolder Andijk en de Wieringermeer zijn zuiderzeepolders.

  reageer
 • Japie

   

  Kletskoek, de plannen lagen er al veel en veel langer! De Noordoostpolder is van 1942 dus niet te snel wat kakelen

  reageer
 • jwb

   

  @Anton: de Noordoostpolder viel al in 1942 droog, ruim voor de watersnoodramp van 1953. Blijkbaar was men dus al bezig met inpoldering.

  reageer
 • Anton

   

  "Zonder die ramp, nu 100 jaar geleden, was er zeer waarschijnlijk nu geen Flevoland geweest." Hoezo niet? 02 feb 1953 is er ook een watersnoodramp geweest. Dat had zomaar een/de doorslag kunnen geven. De spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen zeg maar. Want Flevoland is van na 53 toch!?

  reageer
 • frits

   

  Rare stelling. Niet de provincie, maar de Zuiderzeepolders zijn ontstaan vanwege de watersnoodramp. De provincie is een later bestuurlijk verzinsel, en niet alle Zuiderzeepolders horen bij de provincie Flevoland.

  reageer
 • Pipo

   

  As is verbrande turf

  reageer
 • wallander

   

  Het ontstaan van de provincie is iets heel anders dan de afsluiting van de zuiderzee door de aanleg van de afsluitdijk en de latere aanleg van de ijsselmeerpolders.Het ontstaan van de provincie flevoland stond Lely echt niet voor ogen.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert