Populatie grote grazers blijft stabiel

FLEVOLAND
Het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen is het afgelopen jaar ongeveer gelijk gebleven. Dat blijkt uit de jaarlijkse tellingen van Staatsbosbeheer.

In het natuurgebied lopen nu zo'n 220 heckrunderen, 1075 konikpaarden en ruim 3000 edelherten. Staatsbosbeheer wil nog geen conclusies trekken uit de cijfers, daarvoor moet over een langere periode geteld worden.

De provincie Flevoland wordt binnenkort verantwoordelijk voor het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Tot nu toe is dat het ministerie van Economische Zaken.

reacties (8)

 • Erica Hennekes

   

  Deze zgn. stabilisatie neemt niet weg dat de jaarlijkse aanwas geschoten wordt, dan wel crepeert. Deze cijfers van de najaarstellingen (die zoals gebruikelijk bijzonder onnauwkeurig zijn) zeggen niet zoveel als je het niet vergelijkt met de voorjaarsstand. Ook de in het voorjaar geboren dieren, die het niet halen komen in geen enkele telling naar voren. Er wordt vaak beweert dat het om oude zwakke en zieke dieren gaat, maar het zijn meestal dieren van 1 jaar, die het eerst verhongeren omdat ze in de groei geen vetreserve aanleggen. Ook vergeet men te vermelden hoeveel dooie dieren blijven liggen en hoeveel er naar de destructie gaan in dit gebied waar 'de natuur het voor het zeggen heeft".

  reageer
 • Jos

   

  Het is heel simpel: te veel grote grazers op een te kleine oppervlakte. In de echte natuur zijn er natuurlijke vijanden en trekken de dieren van voedselgebied naar voedselgebied. Hier staan de beesten in een "wei" met een raster, een wei die ieder jaar overbegrazing wordt. Het zijn er teveel en als het voedsel op is kunnen ze geen kant uit en verhongeren. In mijn optiek is het een vorm van landbouw, maar dan zonder de zorg van een boer; want die zet z'n dieren op stal en legt een wintervoorraad voedsel aan. Zijn ervan geen ecologen met gezond (boeren)verstand die met een goed advies kunnen komen? Staatsbosbeheer heeft zich mijns inziens teveel ingegraven en is niet objectief.

  reageer
 • Ton van Wijlen

   

  En in het verlengde van de door mij genoemde, voorlopige conclusie kan dan nog een volgende kanttekening worden geplaatst. Van natuurlijke stabilisatie is natuurlijk geen sprake. Eenvoudig omdat er in dit slecht geleide veebedrijf voor natuur geen plek is ingeruimd. Het enige waar sprake van is, dat is van een krampachtige poging om de actuele situatie te bevriezen. Deze strategie van bevriezing wordt nu uitgedragen als een succes en bewijs dat we op de goede weg zijn. Er is maar één goede weg uit dit labyrint van onbezonnen beheer: terug naar AF. Weg met alle grote grazers. Geef het gebied terug aan de natuur. Het paradijs van weleer zal terug keren. Dat duurt een jaar of vijftien.

  reageer
 • Ton van Wijlen, auteur bos, natuur en landschap

   

  Dat zijn er dan 4295 teveel. De enige voorlopigheid conclusie die uit dit verhaal kan worden getrokken, is dat er een succesvolle poging is gedaan om de biodiversiteit van dit ooit zo paradijselijke gebied compleet aan flarden te slaan. Voor het kijken naar tamme, wilde beesten kan men uitstekend terecht in Natuurpark Lelystad. Een uitstekend geleid, dierentuin-achtig park met de beheerskracht en visie van Artis. Voor het genieten van de wereld van zompige dynamiek, gevuld met de mooiste plantenarrangementen, spannende dierengeluiden en vogelverschijningen in de meest verbazingwekkende vormen zouden we terecht kunnen in de Oostvaardersplassen. Daar zullen die onterecht geplaatste en door de wilde natuur nimmer gewenste grote grazers wel eerst voor moeten verdwijnen. Allemaal.

  reageer
 • henkb

   

  Draagvlak van de begrazing heeft geresulteerd dat nu al paar jaar de populatie op ongeveer hetzelfde niveau blijft. Hulde. Wat de VVD zegt dat publiek niet geniet van de OVP kan je m.i. niet verkopen aan de ruim 200.000 bezoekers die elk met plezier wel komen. En dat er elk jaar dieren door middel van vroeg reactief beheer worden geschoten is m.i. niets meer of minder dan vanuit dierenwelzijn en niet vanuit de optie "plezierjacht". Nogmaals hulde aan de beheers.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Leve de ovp

   

  Nou, het was vandaag een prachtige dag en ik was een van de dik 500! ! Bezoekers aan de Oostvaardersplassen !! Hoezo niet aantrekkelijk Voor bezoekers, mensen van de VVD? 🙉🙈🙊 Morgen is de afsluiting en daarom waarschijnlijk zoveel bezoekers, of niet dan. Een mooi bericht toch dat de populatie stabiel is? Hulde aan Staatsbosbeheer

  reageer
 • Nico Dijkshoorn

   

  Hier is geen sprake van een natuurlijke stabilisatie. Dat de populaties stabiliseren door "natuurlijke geboortebeperking" is een fabel. Het al dan niet groeien van het aantal grote grazers wordt in belangrijke mate bepaald door het afschotbeleid. Zelfs in de bijzonder zachte winter van 2014-2015 moesten uiteindelijk toch nog 1290 (!!) dieren worden afgeschoten.

  reageer
 • Willem

   

  wanneer komt er een wolvenechtpaar zie het boek van Sarah Hall

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert