Media036 wilde wel meer subsidie, maar ving bot

ALMERE
De nieuwe lokale omroep Media036 wilde meer subsidie van de gemeente Almere dan de toegekende 47.000 euro. Dat blijkt uit de afwijzing die het bestuur ontving van het college van b en w op 14 januari.

Voorzitter Willem Miermans zei op 21 januari bij een hoorzitting voor het Commissariaat voor de Media dat een bericht over dat hij een hogere subsidie ging aanvragen niet juist was. "Ik had gezegd dat ik de mogelijkheden ging onderzoeken". Nu blijkt dat hij die aanvraag al had gedaan en het college zijn verzoek voor 110.000 euro al had afgewezen. "Een aanvraag doen is toch ook onderzoeken? En die afwijzingsbrief had ik toen nog niet gezien", laat Miermans in een reactie weten.

Uit de afwijzingsbrief blijkt dat Media036 de ambitie heeft om één uniek uur TV- en vierentwintig unieke uren radio per dag uit te zenden. Om die reden is er 110.000 euro aangevraagd. Het college laat weten niet meer dan 47.000 euro beschikbaar te hebben en daarom de aanvraag af te wijzen. "Met 47.000 euro redden we het niet. Dus hebben we naast de markt ook gekeken of we meer subsidie konden krijgen. Dat is niet gelukt".

Het Commissariaat voor de Media buigt zich de komende weken over de toekenning van de lokale omroep licentie in Almere aan Media036. De afgewezen kandidaat, de Almeerse Omroep Stichting, had hier namelijk bezwaar tegen gemaakt. Bij de hoorzitting bracht de AOS onder andere in dat de keuze door de gemeenteraad vooral was ingegeven doordat Media036 47.000 euro subsidie vroeg en het liefst zonder subsidie zou willen werken en AOS meer dan het dubbele vroeg.

reacties (21)

 • oud medewerker RTVA

   

  Vroeger waren er nog uitzendingen die op de tv te volgen waren. Op de site van Media036 staat dat men na 2 maanden na toekenning zendmachtiging met uitzendingen zou worden begonnen. Zit nu weer vast op geld. Kom op nou niet lullen maar uitzenden!!!

  reageer
 • Boris

   

  De VVD heeft VOOR Media036 gestemd. Dit was de uitleg van Mireille Joziasse. Staat nog steeds op de site van VVD ALMERE. Ik ben benieuwd of deze partij nu de verantwoording neemt. Joziasse: De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad jaarlijks 47.000 euro aan bekostiging verleend voor de lokale omroep. Dit is ook aan de initiatiefnemers meegegeven. Tot onze verbazing geeft AOS aan dat zij in haar begroting is uitgegaan van een veel hoger bedrag, ruim een ton gebaseerd op de 1,30 euro per huishouden die door het Rijk aan de gemeente wordt verstrekt en komt hiermee op het dubbele van het bedrag dat nu beschikbaar is gesteld. Dit geld vloeit naar de algemene middelen en elke gemeenteraad mag haar eigen afweging maken of zij dit bedrag volledig toekent aan een lokale omroep. Een begroting van een lokale omroep die nu al rust op een veel hogere bekostiging dan de gemeente verstrekt was voor de VVD bij aanvang al niet bespreekbaar. Onze stem bleek bij de besluitvorming over een positief advies voor één van beiden initiatieven doorslaggevend te zijn. Wij wilden voorkomen dat de zendmachtiging naar AOS zou gaan omdat dit initiatief gedoemd is te mislukken aangezien de begroting van AOS leunt op een veel hoger bedrag dan de 47.000 euro die de gemeente ter beschikking stelt. Wij hebben ervoor gekozen om ons niet te onthouden van stemmen maar hebben met tegenzin voor het raadsvoorstel gestemd.

  reageer
 • Johan

   

  Ze heet Miranda beste Cor, geen Mireille.

 • Media Volger

   

  AOS een advies. Ga je heel goed voorbereiden voor 2020, misschien dat er dan een kans ontstaat opnieuw een gooi te doen naar het omroepschap en het mediapluche. Stop deze lastercampagne onder fictieve namen en laat de omroep, de gemeenteraadsleden en een ieder die zich wel nuttig inzet nu eens met rust.

 • alex r

   

  Het is wel grappig hoe mensen denken. Wanneer je voor je prive een subsidie of toeslag aanvraagt ook al heb je deze niet nodig dan doe je dit toch, je hebt hier immers recht op denk je. Waarom kan een omroep dan niet vragen waar ze recht op hebben. Wat ik lees in de media staat de omroep klaar om te beginnen zonder die extra subsidie hebben ze alles voor elkaar en laten zien dat het kan. Dan kan de gemeente toch hun vertroiwen uitspreken en ook dat laatste beetje subsidie geven. Het is niet zo dat het om een mega bedrag gaat, die 50.000 euro meer staat in schril contrast met die 8.000.000 euro die omroep flevoland bijvoorbeeld krijgt

  reageer
 • Demo

   

  Dat het haat en nijd is tussen alle zendamateurs is nu wel duidelijk. Dat zal ook wel niet meer goed komen. Waar dit hele verhaal omdraait is de integriteit van de gemeente. Gezien het gedrag van de D66 voorzitter bij de PM en het zwijgen van de ambtenaren tijdens de hoorzitting roept vraagtekens op. Als het college gevraagd wordt een afweging te maken tussen 2 partijen op basis van de speelregels opgesteld door de rijksoverheid (vertegenwoordigd door het CvdM) moet men erop aan kunnen dat dit opjectief gebeurt. En het lijkt er op dat dit niet gebeurt is. Verder mag Media036 van mij de zendvergunning hebben, de keuze vind ik niet zo relevant, wel hoe deze tot stand is gekomen.

  reageer
 • Ik zeg visfriet

   

  Blijft een vreemd mannetje die miermans met zijn gladde praatjes

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Frank

   

  Begrijp ik het nou goed? De gemeente Almere krijgt van het CVM €110.000 euro en keert daarvan een schijntje uit? Alle krachten zijn tegen een sterke lokale omroep als Media036. Ik ben blij met een persoon als de heer Miermans, tegen alle stroom doorzetten en er iets moois van maken...en straks...straks zeggen alle negatievelingen..."ik wist het wel dat het kon"! Bah ook voor andere media die onwaarheden schrijven....

  reageer
 • Kees uit 036

   

  Waar het hier werkelijk om gaat is in één woord te vangen, afgunst! Omroep Flevoland bewijst al jaren en jaren dat het niet in staat blijkt haar eigen broek op te houden en de gemeenschap PER JAAR voor maar liefst € 8.000.000 belast, voor wat eigenlijk? En AOS pak je verlies blijf niet zo zeuren over procedures, punten, komma's. Bewezen dat jullie er in het verleden een puinhoop van hebben gemaakt, geen recht van spreken meer. Houdbaarheidsdatum is al lang verstreken! Tijd voor een nieuwe frisse wind met MEDIA036. Eindelijk, met dhr. Miermans aan het roer, iemand die vanuit een gezonde commerciële instelling meerwaarde levert. Ja, dat kost geld om op te tuigen maar wel met doelstelling om zo snel als mogelijk op eigen benen te staan! En ik heb nieuws, dat gaat lukken ook! Hoe meer weerstand des te meer drive, MEDIA036 gaat slagen ondanks al het gezever, gemier en gezeur....

  reageer
 • Jond

   

  Ik vraag mij af, na uw reactie te hebben gelezen, hoe lang u dhr. Miermans al kent? Blijkbaar nog niet lang genoeg....

 • Jan D

   

  Zon gezonde commerciële drive heeft Miermans. Feitelijk heeft hij gelogen, doet loze beloftes. In de raadzaal heeft hij gezegd ten openstaande van alle media, raadsleden en alle burgers dat hij het voor 47.000 euro kon doen. Alle adviezen over een onrealistische begroting, PBO en zei zelfs dat hij zou stoppen. Dan z'n bevlogen uitlatingen in de media, uithalen naar iedereen die Kritisch is. Gisteren ook weer. Het gaat niet om de begroting van Omroep Flevoland, het gaat erom dat hij tegen de pers roept en zelfs andere pers onderuit haalt omdat er onjuist heden vermeld worden dat hij GEEN beroep wil doen om meer subsidie. Voor de start is het eigenlijk al op... Dat zijn de feiten. Het onstuimige verleden, het zakkenvullerij speelt daarbij zeker voor de Almeerder een belangrijke rol. Tegen ieder advies en zonder kennis van zaken een omroep beginnen. Een verkapte commerciële omroep met daarbij allemaal beloftes naar vrijwilligers en commerciële dienstverlening. Duidelijk is dat hij het niet voor 47.000 euro kan doen en dat was precies dat wat erin de gemeenteraad gezegd werd! En nog liegt over z'n aanvraag. Geen vergunning waardig!

 • Moddergooien

   

  Zullen we weer gewoon teruggaan naar waar de discussie over behoort te gaan? Het artikel gaat niet over 8 miljoen van Omroep Flevoland. Het artikel gaat over wat er gezegd is en wat er uit de feiten blijkt. Als de voorzitter van Media036 verschillende dingen roept is het nieuws. Als diezelfde voorzitter vandaag gestart was met zijn TV-uitzendingen was het ook nieuws. Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder en is er nog niet veel gepresteerd, oja, er wordt nu al meer subsidie gevraagd. Het is dus totaal kul om te roepen dat de voorzitter van Media036 hier negatief belicht wordt, de waarheid wordt hier weergegeven. Het document onder aan de site liegt niet. Vergelijk deze met de artikelen op AlmereDichtbij. Daar wordt een journalist finaal de grond ingetrapt omdat er 15K verschil in de cijfertjes zat, die de voorzitter van Media036 graag voor zichzelf had gehouden. Als Media036 een eerlijk verhaal had neergezet was de keuze (mogelijk) ook anders uitgevallen. Media036 laat zien wat je kan en kom zo in het nieuws (en jullie kunnen het!)! En zeg niet dat het niet lukt om positief in het nieuws te komen, want dat lukt zeker wel! Maar dan moet je na een half jaar wel iets meer presteren dals drie oud vrijwilligers van RTV Almere drie radioshowtjes te laten geven.

  reageer
 • Wil Post

   

  De €8.302.572 miljoen voor Omroep Flevoland, vermeerderd met de €47.000 voor Media036, is totaal €8.349.572 en nu dus ongelijk verdeeld. Zou het niet logischer zijn als de inwoners zelf kunnen kiezen waar hun geld aan wordt uitgegeven? Zij betalen immers de rekening en niet politici.

  reageer
 • Henk25

   

  Volg eerst eens een lesje Mediawet: dan weet u het verschil tussen een 'regionale' - door het Rijk gefinancierde - omroep en een 'lokale' door de gemeente bekostigde omroep. Als de inwoners over alles zelf beslissen waaraan geld wordt uitgegeven, wordt Nederland pas een echte bananenrepubliek. Dan wil ik niet betalen voor de AOW, uitkering, zorgtoeslag, kindertoeslag etc van een ander.

 • peteratea

   

  Ik had de cijfers door elkaar gegooit, de wekelijke subsidie voor OF is €8.308.782,- en dat is best veel voor de luttele 400.000 inwoners van Flevoland. Andere Regionale omroepen krijgen ongeveer net zoveel: RTV Utrecht - 9,868.553,- / RTV Drenthe - 9.688.580,- / RTV Noord - 9.343.631. Maar daar wonen veel meer mensen. Ik denk dat er wel wat van de subsidie van Omroep Flevoland af kan.

 • Boris

   

  Dat zou Miermans wel willen, ja. hahaha

 • Boris

   

  Als de gemeente dit niet gemeldt heeft tijdens die hoorzitting bij het comissariaat dan moet de gemeenteraad van Almere de verantwoording nemen!

  reageer
 • Cor Toorenburg

   

  Wordt het nu eens geen tijd dt de waarheid wordt gesproken door dhr Miermans. Hij heeft in zijn reactie aan OF weer dat hij op 21 januari ng niet op de hoogte was van de afwijzing. Wat ik dan jammer vind is dat dit niet overeenkomst met wat in het schrijven staat van de gemeente dat ze over de afwijzing op 13 januari mail kontakt hebben gehad. Ik weet als geen ander dat je voor 47 K geen omroep kan draaien, dus dat dhr. Miermans dit aangeeft klopt. Alleen de manier hoe het gespeeld wordt niet de openheid naar de stad is het probleem. Ben benieuwd of er nu bezwaar/beroep wordt ingesteld tegen het besluit van de gemeente, immers heeft men die mogelijkheid. Het bestuur heeft gevraagd aan de gemeente om het cvdm op de hoogte te stellen dat zij het verzoek op 14 januari hebben afgewezen. Niet netjes was dat de ambtenaren hun mond hielden toe gevraagd werdt hoe het zat met extra bekostiging.

  reageer
 • Demo

   

  Waar het hier werkdlijk overgaat is de integriteit van de gemeente Almere. Het lijkt er meer en meer op dat enkele partijen gestuurd hebben op de keuze Media036. Dat abtenaren dhr. Miermans niet corriceren tijdens de hoorzitting is op zijn minst discutabel. Heeft het college cq dhr Huis opdracht gegeven te sturen op Media036? Heeft D66 bewust meegewerkt aan deze sturing. Immers tijdens de behandeling op de politieke markt werden kritische vragen over Media036 door de voorzitter (D66 lid) weg gewoven. Was de 47000€ slechts een eccuus om Media036 te kiezen. Kortom raad036 weer een leuk onderwerp ter behandelig. Hoe integer is het college en zijn ambtenaren?

  reageer
 • Bor

   

  I-Pad probleem met de spellingscontrole? Had Toorenburg ook altijd!

 • Willem D

   

  Natuurlijk kunnen zij daar niks mee er moet een directeur betaald worden 100000. Dan moet er een auto komen 15000 En er moeten gasten betalen worden 10000 per jaar Het pand waar zij in zitten moet betaald worden 10000 per jaar Installatie om uit te zenden 20000 Dj die wil onkosten vergoed zien 10 stuks 10000 per jaar Plus de kosten die onverwacht komen 10000 per jaar Reken som kleine 200000 pj en dat voor iets waar niet naar geluisterd wordt Makkelijk hè geld van de belasting betaler

  reageer
 • Jond

   

  Het ging bij de heer Miermans in het verleden ook al over geld..... Gek hè, dat dat nu weer het geval is?

  reageer
 • Jan D

   

  Miermans moet toch ook leven. Hij heeft gelogen dat blijkt! En de mannen van Almere DEZE WEEK maar zwart maken, maar ze hadden toch gelijk!😉

  reageer
 • Jan D

   

  Miermans moet toch ook leven. Hij heeft gelogen dat blijkt! En de mannen van Almere DEZE WEEK maar zwart maken, maar ze hadden toch gelijk!😉

  reageer
 • peteratea

   

  Tja, ik vind dit ook wel merkwaardig van Omroep Flevoland om dergelijk artikel te schrijven. Het gaat nooit over wat Miermans wil bereiken en of inhoudelijk aan programmering te bieden heeft straks. Nee, het gaat louter om de lokale omroep al op voorhand kapot te maken. Idem dito Almere Deze week. En inderdaad Johan, Omroep Flevoland krijgt zelf voor 2016 € 8.302.572,- subsidie,... Waar praten we hier over !!

  reageer
 • Martijn

   

  Johan heeft volgens mij geen idee wat het kost om een regionale omroep te draaien en wat er zoal bij komt kijken voordat er "10 minuten regionieuws" op de buis verschijnt. Echter ben ik er wel van overtuigd dat nieuwsvoorziening door een lokale instelling zijn langste tijd gehad heeft, hetzij (kabel)krant, radio of televisie.

  reageer
 • Cor Toorenburg

   

  Bij de zitting van het cvdm, op 21/01 was buiten het bestuur en management van de AOS ook de voorzitter van media036 dhr. Miermqns aanwezig en twee vertegenwoordigers van de gemeente, de beleidsmedewerkster die ok de afwijzingsbrief op 14 januari had verzonden en opgesteld naar dhr Miermans. Zij heeft naar de voorzitter van het cvdm Niet aangegeven dat dhr Miermans wel dgelijk een grotere bekostiging had aangevraagd. Beide vertegenwoordigers hielden zich stil. We moeten erop aan kunnen dat de gemeente het cvdm volledig informeert, en dat is NIET gedaan. Ben benieuwd of dit ng besproken zal worden binnen de raad.

  reageer
 • Oud RTV Vrijwilliger

   

  Zeer benieuwd of al jouw onwaarheden nu ook eens naar buiten gaan komen. Eindelijk durf je onder je eigen naam te reageren nu je het gelijk aan je zijde denkt te hebben. Eerder hielp je RTV Almere naar de afgrond en lijkt Media036 je volgende doel. Waarom? Om je eigen falen te verbergen. Niets had je met de AOS van doen, hield je afzijdig, dit terwijl je de initiatiefnemer bent en dus een belang hebt in dit verhaal je opponent kapot te maken.

 • Johan

   

  Voor 10 minuten regio nieuws ontvangt Omroep Flevoland jaarlijks ruim 8 miljoen. Waar gaat het nog over?

  reageer
 • Joost

   

  Voor ze beginnen is het geld al op?

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert