Beslissing Polenhotel aan Morinel zes weken later

DRONTEN
De gemeente Dronten heeft maximaal zes extra weken nodig om te bepalen of ze een vergunning afgeeft voor een migrantenhuisvesting aan de Morinel. Die extra bedenktijd is nodig, omdat bewoners en ondernemers gezamenlijk 193 zienswijzen hebben ingediend tegen de komst ervan.

Bij de bewoners van De Morinel, De Oeverloper en De Grutto is onrust ontstaan over de plannen van de gebroeders Daniëls om een 'Polenhotel' te vestigen. Ze hebben daarom op grote schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

De gemeente had in eerste instantie acht weken de tijd om een beslissing te nemen.

reacties (6)

 • Drontenaar

   

  Waarom wordt in Almere eenzelfde plan afgeblazen, omdat het bestemmingsplan moet worden aangepast? Terwijl het bestemmingsplan op dit zogenaamde Polenhotel in Dronten ook Kantoorpand is? Ziet de gemeente Dronten hier niet iets cruciaals over het hoofd? http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/132511/almere-plan-arbeidsmigranten-in-kantoorpand-oostvaardersbuurt-afgewezen

  reageer
 • Jan

   

  Dit gaat gewoon door let maar op,ze kunnen het beter niet doen we hebben Polen genoeg.Zet onze werklozen maar aan het werk lijkt me veel beter gaan ze niet aan het werk Korten op uit kering net zolang tot ze wel aan het werk gaan.moeten ze verbieden die goedkope krachten uit andere landen eerst onze werklozen maar es aan het werk.

  reageer
 • pelle

   

  Is dit ook iets van MaC3Park?

  reageer
 • drontenaar

   

  Wat een gezeur. Gewoon afgeven die vergunning!! Zijn oprechte ondernemers die een hotel willen beginnen. Ik zie het probleem echt niet!! Welke problemen verwachten de omwonenden dan wel niet?? Gewoon goede regels opstellen en....handhaven!! Niets aan de hand.

  reageer
 • jacob

   

  Een zienswijze is een reactie die een belanghebbende (een natuurlijke of rechtspersoon) aan het bevoegd gezag kan sturen als reactie op een ontwerp-besluit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ontwerp-bouwvergunning, een ontwerp-bestemmingsplan of een ontwerp-milieuvergunning (ontwerp-beschikking Wet Milieubeheer). Zienswijzen kunnen worden ingediend tijdens de periode dat het ontwerp-besluit ter inzage ligt. Over het algemeen is hier een periode voor 6 weken voor. Het bevoegd gezag houdt eventueel rekening met ingediende zienswijzen. Vervolgens neemt het bevoegd gezag een besluit. Als een indiener van een zienswijze vindt dat het bevoegd gezag zijn visie niet of onvoldoende heeft meegewogen bij het nemen van het besluit, dan kan hij bezwaar maken en/of in beroep gaan. De verwachting is dat het bevoegde gezag van Dronten de gebroeders Daniels hun zin geven. Derhalve kunnen de 193 bewoners en ondernemers zich nu reeds gaan bezigheouden met de voorbereiding van het bezwaar cq beroep. Alsook hoe zij met hun dorpsgenoten gaan bewerkstelligen dat er in 2018 een raad en college komt door wie een raadgevend/bindend referendum als een vanzelfsprekenheid wordt ervaren.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Me

   

  Waar kan ik tekenen om tegen te stemmen de burgemeester en wethouders moeten eens ophouden met dat onderhandse vriendjespolitiek. Er word in de gemeente Dronten met vele maten gemeten tot grote ergenis van vele ondernemers die veel beperkingen opgelegd krijgen of soms helemaal niet hun onderneming mogen starten in de gemeente Dronten.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert