Waterschap Zuiderzeeland kan zelfstandig blijven

FLEVOLAND
De fusiegolf onder waterschappen in Nederland gaat aan Flevoland voorbij. Een fusie zou het waterschap Zuiderzeeland weinig voordelen opleveren, zegt dijkgraaf Hetty Klavers in de zaterdageditie van het tv-programma Over Flevoland Gesproken.

Ze wijst er op dat het waterbeheer in de IJsselmeerpolders heel anders is en dat door de goede financiële positie van het Waterschap Zuiderzeeland een fusie niet nodig is. Wel is er op verschillende terreinen samenwerking met vier andere waterschappen.

Klavers is ook geen voorstander van een fusie omdat de afstand tot de inwoners in haar ogen niet te groot moet worden. De afgelopen jaren is het aantal waterschappen in Nederland flink afgenomen.

reacties (9)

 • Rico

   

  Goed verhaal van deze mevrouw. In Flevoland kunnen we al helemaal niet zonder waterschap, zo laag als wij wonen.

  reageer
 • Dick

   

  Waterschappen opheffen, taken en nodig personeel onderbrengen bij Rijkswaterstaat, Mevr, Klavers kan een ander baantje gaan zoeken. Geld wat de waterschappen op de bank hebben staan in het gapende begrotingsgat gooien en dan is dat probleem ook weer opgelost. Daarna kan de overheid bouwen aan begrotingsoverschotten en wat vet op de botten kweken. Wel op een bank op de Cayman eilanden onderbrengen anders gaat meneer Tusk met z'n vingers in het overschotpotje zitten roeren (en graaien).

  reageer
 • natuurkunde

   

  waterschap MOET blijven, de provincie zou in de bezuinigings drang wel eens kunnen bezuinigen op de taken van het waterschap dit is in een provincie die ver onder nap ligt een slechte zaak . wij willen nu en inde toekomst droge voeten houden tegen elke prijs

  reageer
 • frits

   

  Dit is de drogredenatie die waterschapsbestuurders graag ophangen. Inspelen op angstsentimenten bij de inwoners. Uit dit soort opmerkingen spreekt een wantrouwen in het Nederlandse democratische systeem. De gekozen volksvertegenwoordigers kunnen zelf een prima afweging maken hoeveel geld er naar de verschillende zaken gaat die essentieel zijn voor het voortbestaan van een veilig Nederland, zoals waterkering, maar ook politie, leger, inlichtingendiensten, gezondheidszorg, riolering, voedsel- en warenkeuringen, aanpak onveilige verkeerssituaties enzovoorts enzovoorts. T.a.v. de droge voeten doen ze dat nu overigens ook al; de budgetten voor aanpassing van de primaire waterkeringen zijn door het ministerie van I&M beschikbaar gesteld. Ook de normen waaraan de dijken moeten voldoen, worden landelijk vastgesteld. De waterschappen voeren alleen maar uit.

 • Jacob

   

  Nog even een paar cijfers over de kosten. Een dijkgraaf wordt net als een burgemeester benoemd en verdient al snel meer dan €100.000. Het hoogheemraadschap is doorgaans een halve baan, waarvoor het salaris op ruim €3500 per maand ligt. Met 23 waterschappen is dat tezamen toch een aardig bedrag voor wat inmiddels toch wel een routineklus is geworden.

 • TjakkA.\/\/.

   

  Met die redenering zouden de brandweer, politie en ambulance ook een soort eigen bestuursorgaan moeten zijn. Het waterschap kan prima bij rijkswaterstaat of provincie ondergebracht worden.

 • Bas

   

  Waterschap moet niet blijven want het zijn allemaal mensen die alleen maar om het geld te doen is.

 • Jacob

   

  Limburg blijkt eerder onder water te staan dan Flevoland. Bovendien is water als bedreigende factor voor het voortbestaan een landelijke aangelegenheid en hierin inmddels ruim voorbijgestreefd door een ander fenomeen.

 • Jake

   

  Als er iets opgedoekt moet worden dan is het wel een waterschap in Nederland! Is gewoon een rijks taak, breng het daar gewoon onder en wat houden we een geld over opeens zeg!

  reageer
 • kees

   

  En omdat mevrouw Klavers dat vindt, gaan we het waterschapsgebouw maar weer eens duur renoveren. Tijdens de renovatie kan het waterschap anderhalf jaar bij de gemeente Lelystad in het stadhuis inwonen. Kan dat dan niet structureel? Waarom zo'n overbodig duur eigen gebouw? Verkwisting van belastinggeld! Laat het waterschap permanent bij de gemeente inwonen, dan heeft het waterschap ook geen eigen afdeling belastingheffing, personeelszaken, administratie, ICT enzovoorts meer nodig. Dat is nog eens efficiënt werken.

  reageer
 • Johan

   

  Kees, dat is nog helemaal niet zo'n gek idee! Ik zou zeggen doen!

 • laat alle reacties zien
 • Barbara

   

  Afstand tussen bewoners? Wat wordt daarmee bedoeld?

  reageer
 • TjakkA.\/\/.

   

  De afstand tot de bewoners moet niet te groot worden zegt ze.. Alsof de bewoners iets met het waterschap hebben. Het is een zichzelf instandhoudend instituut. Breng het onder bij de provincie, dan stelt dat ook iets meer voor dan een extra bestuurslaag boven 6 gemeenten.

  reageer
 • Sigor Knallballson

   

  Jammer. Ik vind dat alle provincies en waterschappen moeten worden opgeheven. Dit zijn volstrekt overbodige bestuursorganen. De taken van de waterschappen kunnen worden overgedragen aan Rijkswaterstaat. De taken van de provincies kunnen ook door het Rijk en de gemeenten worden uitgevoerd. En waarschijnlijk nog veel beter ook.

  reageer
 • Dan ben ik heel benieuwd wat jij denkt wat precies de taken van het waterschap zijn? Dat je het zo maar over kan dragen aan Rijkswaterstaat.

 • schaapjes

   

  Mooi zo houden inderdaad. Alle vertrouwen dat ze het zelfstandig redden hier.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert