Steun voor plannen voortgezet onderwijs

LELYSTAD
Medewerkers, ouders en leerlingen staan achter de plannen voor de hervorming van het voortgezet onderwijs in Lelystad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin zij zijn vertegenwoordigd, heeft donderdagavond met de plannen ingestemd.

De Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad wil de drie bestaande scholen laten opgaan in twee clusters. De ene is voor havo/vwo en de andere voor vmbo. De nieuwe opzet moet de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en opleidingen beter laten aansluiten op het bedrijfsleven. De GMR is hier positief over.

De GMR staat ook achter de nieuwe identiteit van de clusterscholen. Daarin krijgen alle leerlingen een brede basis mee via het leergebied mensvorming. De plannen worden nu nader uitgewerkt.

reacties (5)

 • Kees

   

  De SP laat hiermee zien niet te weten hoe het onderwijs in elkaar steekt. Het verkleinen van scholen is een mooi maar oppervlakkig ideaal. De SP wil kennelijk dat Lelystad een zeer beperkt aanbod krijgt in het VMBO aangezien de nieuwe profielen niet of nauwelijks levensvatbaar zijn als er te weinig leerlingen zijn in een school. Zolang wetgeving voorschrijft dat elke havo/vwo school alle profielen verplicht aanbiedt met vrije keuzes voor leerlingen zullen deze kleine scholen geen havo/vwo kunnen aanbieden. Daarbij komt dat de SP hiermee voorstelt het management uit te breiden. Meer scholen is meer directeuren en meer overhead. SP, doe eerst je huiswerk....

  reageer
 • Medewerkers SVOL

   

  Het is echt grote onzin. De GMR is autonoom en laat zich echt niet onder druk zetten. Dat de verschillende scholen tegen zouden zijn is helemaal kul. Zowel SGL en Arcus hebben in de MR positief gereageerd. Op De Rietlanden is een stemming gehouden onder het gehele personeel door de leden van de GMR. Alle medewerkers hebben anoniem kunnen stemmen en hebben met grote meerderheid ingestemd met de nieuwe plannen (72%).

  reageer
 • Caro Buitink

   

  Als SP delen wij uw zorg. Al meerdere malen hebben we het bestuur laten weten dat we dit gebrek aan schoolkeuze niet kunnen steunen. Daarnaast is het al op veel plaatsen in Nederland gebleken dat heel grote scholen meer problemen creëren dan oplossen. Reden ook voor de minister om scholen onder druk te zetten om weer op te splitsen naar kleinere, veiligere en meer vertrouwde schoolomgevingen. Jammer genoeg komen we moeilijk in gesprek met medewerkers.

  reageer
 • Dnz

   

  Geleuter. Lelystad kent ontgroening en biedt geen ruimte meer voor 3 scholen. Personeel is grotendeels gewoon voor. GMR heeft al eerder zaken tegengehouden, dus zij laten zich echt niet onder druk zetten. Wellicht was u tegen gaat u nu uithuilen....

  reageer
 • HM

   

  De GMR is onder druk gezet door het bestuur dat deze fusieplannen door wil drammen. Er wordt geen tegenspraak geduld. Zowel ouders, personeel als MR van alle afzonderlijke scholen waren tegen het plan maar het bestuur stelt dat zij alleen met de GMR hierover willen spreken. (Wat overigens wettelijk niet klopt!) De demografische ontwikkeling van Lelystad is zodanig dat er prima drie scholen los van elkaar kunnen blijven bestaan. Er zijn en blijven voldoende leerlingen voor een toereikende bekostiging. Waarom dan toch deze gedwongen fusie? Omdat de gemeente wil bezuinigen op de kosten voor huisvesting (minder uitgeven dan zij daarvoor van het rijk ontvangen) en omdat het bestuur het bijzonder onderwijs (interconfessioneel) weg wil hebben.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert