Lobby tegen schaliegas richt zich op Kamerverkiezingen

FLEVOLAND
De discussie over schaliegasboringen wordt in de verkiezingscampagne van 2017 beslist. Dat zegt voorzitter Henk Tiesinga van het platform Tegengas in het tv-programma Over Flevoland Gesproken dat zaterdag wordt uitgezonden.

Tegengas zet de lobby voort tegen de winning van schaliegas, waarvoor ook delen van de Noordoostpolder in beeld zijn. Die lobby is er op gericht dat politieke partijen zich in hun verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamer-verkiezingen uitspreken tegen schaliegas, aldus Tiesinga.

Hij stelt vast dat VVD-minister Kamp met zijn partij vrijwel alleen staat met het standpunt om de optie-schaliegas open te houden.

reacties (7)

 • Boels

   

  Vanzelfsprekend zijn er mensen begaan met de leefbaarheid van de omgeving. Maar zodra zij daar een gesubsidieerd beroep van maken moet je uitkijken. Energie is één van de eerste levensbehoeften: vrijwel niemand heeft door dat de gesubsidieerde milieu-beroepen teren op en baat hebben bij de virtuele slaven, de belastingbetalers. Gelovigen in de zaligmakende wind en zonne-energie beseffen niet dat een wisselend aanbod van energie alleen een beetje kan werken door een staatsingreep en staatscontrole op de wijze waarop consumenten energie gebruiken. Typisch orthodox-marxistisch gepraat.

  reageer
 • Tip

   

  U kunt ook kijken naar de ontwikkelingen in Groningen. Wij hebben de planeet aarde toch echt nodig om op te leven en daar zou u zuinig op moeten zijn. Ik ben zeer beledigd dat u mensen die begaan zijn met het beschermen van de aarde en dus ook mijzelf vergelijkt met personen als Volkert van der Graaf. U mag uw woorden wel terug nemen. Dat is zeker niet sjiek. Bah.

  reageer
 • Jacobus MG

   

  Geachte heer / mevrouw Tip. U adviseert me om een oordeel te vormen, gebaseerd op informatie van milieudefensie ? Ik geloof dat ik nog liever bij dhr. Tiesinga in bed kruip dan me te laten brainwashen door de club die moordenaars, zoals Volkert van der Graaf, voorgebracht heeft. Iets te overtuigd zijn van het eigen gelijk rechtvaardigt dergelijke misdaden niet maar zou juist een streep moeten zetten door het voortbestaan van deze subsidieslurpers. Op zulke bevooroordeelde informatie zit de samenleving niet te wachten.

  reageer
 • Rob

   

  Onze overheid/ regering heeft alleen maar oog voor geld, geld, geld, geld en nogmaal geld, milieu interesseert ze geen donder laat staan de veiligheid want dat hebben we wel gezien in Groningen daar worden de mensen nog altijd tevreden gehouden met een grote fopspeen van Kamp die over lijken gaat. Ik zeg en ik hoop velen geen druppel schaliegas in Flevoland. Flevoland is er ook al misleidend ingetrapt met vliegveld Lelystad wat straks let maar op ook een grote miskleun en alleen maar een prestige object zal blijken te zijn net zoals eerder de HSL, Betuwelijn, Fyra enz. Enz.

  reageer
 • Tip

   

  Kijk op de site van milieudefensie. Dan ben je zeker tegen. Fracking, de gebruikte wintechniek om schaliegas ondergronds los te breken uit hard gesteente, creëert grote milieurisico's. Bodem en grondwater kunnen ernstig vervuild raken, niet alleen met de gebruikte chemicaliën, ook met zware metalen en radioactieve elementen. Gifstoffen kunnen ook in de landbouw terecht komen, in drinkwater en in de lucht.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Zeewolde

   

  Meneer Tiesinga heeft er voor gezorgd dat de dijken rondom Urk vol staan met subsidie slurpende windmolens. Waar hij en zijn vrouw de nodige gelden van ontvangen. En waar hij zelfs als dijkgraaf toendertijd de vergunningen voor heeft afgegeven, wat mijn inziens zeer discutabel is. Maar nu er een andere energie bron word aangeboord (letterlijk) is hij er op tegen. Waarschijnlijk om dat te dicht bij komt.. Die Urkers moesten niet zo zeuren en nu zit hij zelf te zeuren.

  reageer
 • Jacobus MG

   

  Ik ben niet voor schaliegaswinning, maar ik ben ook niet tegen schaliegaswinning. Ik weet het gewoon niet omdat het me hieromtrent aan kennis ontbreekt. Net zo goed als ( volgens mij ) 99,9 % van de bevolking er amper kennis van heeft. Maar wat ik wel weet, is dat tegenover alle astronomische uitgaven die de diverse overheidsinstanties doen, inkomsten dienen te staan. En dat wij als belastingbetalers compleet uitgemolken zijn en dus niet meer bij machte zijn om al die ( luxe ) uitgaves op te brengen. Dus het gaat mij te ver om op voorhand een mogelijke inkomstenbron als schaliegaswinning te torpederen zonder dat we over voldoende kennis beschikken om de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Dat dhr. Tiesinga zich nu opwerpt als pleitbezorger tegen schaliegaswinning, stoort mij daarom bijzonder. Er is in dit land immers geen staatsruif te vinden of dhr. Tiesinga heeft er uit gevreten. En op geen enkel terrein waar dhr. Tiesinga actief geweest is, heeft hij zich ook maar 1 seconde bekommert over de belangen van degene die de staatsruif mochten vullen, nl. de belastingbetaler. Enige terughoudendheid van dhr. Tiesinga lijkt mij in deze wat meer gepast. Hij heeft ons immers al genoeg overtuigd van zijn incompetentie. Dat behoeft niet nogmaals aangetoond te worden.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert