Kabinet: vliegverkeer dwingen naar Lelystad

FLEVOLAND
Vliegroutes die jaarlijks minder dan 10.000 zakelijke reizigers trekken, kunnen juridisch gedwongen worden om van Schiphol naar Lelystad Airport te verhuizen. Dat stelt het kabinet in het vrijdag verschenen Actieplan Schiphol. Daarin zijn de groeiplannen van Schiphol voor de komende jaren geactualiseerd.

Lelystad gaat vanaf april 2018 open om vliegverkeer over te nemen dat niet aan Schiphol gebonden is. Het is in eerste instantie aan eigenaar Schiphol Group maatschappijen met een commercieel aantrekkelijk voorstel te lokken. Weigeren maatschappijen te verhuizen en dreigt Schiphol te vol te raken, dan past het Rijk een zogeheten Verkeersverdelingsregel toe voor gedwongen overplaatsing.

Tot nu toe heeft nog geen enkele maatschappij bekend gemaakt vanaf Lelystad te gaan vliegen. Volgens Lelystad Airport is er wel degelijk concrete belangstelling.

reacties (34)

 • grove

   

  Allemaal onzin, helaas veel reacties van ondeskundigen. De polderbaan ligt op zijn huidige plaats omdat er minimaal 1 km tussen twee banen moeten liggen om gelijktijdige nadering mogelijk te maken. er kan dus geen baan tussen. Vliegveld Lelystad geheel vernieuwen, en dat is het, is totale waanzin. verplaatsen van overlast. De vliegtuigen die straks gedwongen worden naar Lelystad te verhuizen zullen zo ontzettend veel meer brandstof gaan afbranden wat al die foeilelijke windmolens nooit kunnen opbrengen. Schiphol moet uitbreiden op zee, helaas dat is de kortzichtige politiek niet bij te brengen, terwijl Nederland daar ruimte te over heeft en de Haarlemmermeer nodig heeft voor woningbouw. Dan heb ik het nog niet over de kosten van Lelystad, zeker 650 miljoen ofwel drie keer meer dan nu begroot. Heel handig worden veel werkzaamheden nu ondergebracht bij andere begrotingen. Een vraag, wie weet waarom de instrument nadering van baan 05 nooit gepubliceerd werd? Precies, die gaat op 450 meter hoog over Almere en dat tot 2300 uur. Ga maar vast klagen, de bevolking van Almere heeft al genoeg geslapen, die tijd komt niet terug.

  reageer
 • Frits3

   

  @Frits2: fout geraden. De staat is inderdaad aandeelhouder en krijgt bij dien verstande de winsten uitgekeerd. En Schiphol maakt nog altijd mooie winst. Van geld in het zakje bij de exploitatie is echter geen sprake. Dus bijna goed.

  reageer
 • Jaap

   

  Een volk dat leeft, bouwd aan zijn toekomst. En dat mag wat kosten.

  reageer
 • Hannes

   

  Met deze achteraf inhoudelijke uitleg. Daar zou ik verder op in kunnen gaan. Maar dat is ook allemaal duidelijk zichtbaar aangetoond, wat er fout is gegaan. Zoals de velen hogere kosten van infrastructuur teweeg heeft gebracht..En uiteindelijk het rijdend product waar het werkelijk om zou moeten gaan, met een te hogen inschatting en teveel eigenbelang de das heeft omgedaan. "En dan heb ik het niet alleen over HSL" ( want aanleggen en bouwen is ook onderhouden)

  reageer
 • Frits1

   

  Beste Frits, u schrijft regelmatig over Schiphol als zelfstandig bedrijf, dat is geheel correct. Maar helaas is de Staat de grootste aandeelhouder......met wiens euro's?? Wie draait er dus op voor het zoveelste (politieke) en financiële debacle?........ Goed geraden!

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Frits

   

  Er is geen enkele maatschappelijke of bedrijfsmatige kosten-baten-analyse geweest waaruit blijkt dat de HSL-zuid of de Floriade een goede investering zouden zijn.Beide zijn politieke keuzes geweest,en betaald door de overheid. T.a.v. de HSL-zuid gaven studies zelfs aan dat de variant via Den Haag beter zou zijn, maar dat er nog beter geïnvesteerd kon worden in de route Utrecht-Arnhem-Frankfurt. Het vliegveld in Lelystad wordt door Schiphol, een zelfstandig bedrijf, gerealiseerd, zonder subsidie. Dat is een verschil met Beek en Eelde (en Twenthe) waar de provincies de eigenaar geworden zijn, omdat de rijksoverheid en Schiphol er geen heil in zagen. Tegenstanders hebben soms gelijk, maar heel vaak ook niet.Je hoort geen enkele tegenstander meer over de Ringlijn in Amsterdam, Randstadrail, de verbreding van de A2, de Tweede Coentunnel, de ontwikkeling van Eindhoven Airport enzovoorts... Het maakt ook nogal wat uit of mensen tegenstander zijn uit deskundigheid, uit een sectorbelang (natuur en milieu) of uit eigenbelang (angst voor overlast). Met name de laatste groepen roepen vaak maar wat in een wanhoopspoging een project tegen te houden. Niemand neemt dat soort groepen dan nog serieus, terwijl hun basisangst (overlast, en hoe die te voorkomen dan wel te compenseren) wel serieus besproken zou moeten worden.

  reageer
 • Frite

   

  Dat van de Polderbaan is onzin. De Polderbaan ligt op zijn huidige plek, omdat er dan geen bebouwing vlak onder de vliegroute ligt, zoals bij de Zwanenburgbaan (ook parallel aan de Polderbaan) wel het geval is. Drie parallele banen zouden zelfs niet eens tegelijkertijd gebruikt kunnen worden, dus zou zo'n extra baan als jij voorstelt alleen ipv de Zwanenburgbaan kunnen komen, en dus geen extra capaciteit opleveren. Dat Schiphol extra geluidsruimte krijgt door stiller wordende vliegtuigen, dat klopt. De planbureaus zijn er zelfs vanuit gegaan dat deze ruimte voor 100% ingezet gaat worden voor extra vluchten (dit is strijdig met de afspraak aan de Alderstafel dat de helft ingezet wordt tbv vermindering overlast omwonenden). Maar ondanks deze 100% benutting van de geluidswinst, kan Schiphol nog steeds de groei van de luchtvaart niet accomoderen, en is Lelystad nodig.

  reageer
 • Piet

   

  De reden dat de Polderbaan zo ver van de rest van Schiphol gelegd is is dat er dan ruimte over blijft om er een baan tussen te leggen, zodat Schiphol kan uitbreiden zonder gebied te vergroten. Vliegtuigen worden steeds stiller, en dat betekent dat met dezelfde geluidsnormen er steeds meer verkeer door Schiphol kan worden afgehandeld. Dan hebben ze Lelystad niet meer nodig.

  reageer
 • Hannes

   

  Het gekke is dat de tegenstanders achteraf met hun opinie heel vaak gelijk krijgen. Zo hadden velen ook met hun opinie dat de hogesnelheidslijn geen kans van slagen had, om met zo'n hoge snelheid door ons kleine Nederland te laten razen... En dat geld ook voor vliegveld Lelystad dat op zo'n korte afstand van Schiphol ligt... En daar komt de Floriade ook no bij. "Waar de bloemen en planten/en geld ook niet stinkt..

  reageer
 • Frits

   

  Welnee, capaciteitstoedeling mag gewoon bij schaarste, en Schiphol is binnen enkele jaren vol. Sterker nog, er zijn nu al geen ochtendslots meer beschikbaar. Dat het rijk kiest voor de economisch belangrijkste zakelijke verbindingen is ook toegestaan. Op het spoor gaan goederentreinen in de capaciteitstoedeling ook voor. Er zijn nu al maatschappijen uit het Midden-Oosten en Azië die juridische stappen nemen om slots op Schiphol af te dwingen ten koste van de KLM, die nu onevenredig veel slots heeft. Het verkleinen van de KLM is dramatisch. Het uitplaatsen van Transavia e.d. is dan een veel minder schadelijke oplossing. En dat weet KLM- dochter Transavia ook. Die hebben in het verleden ook al aangegeven ergens tussen 2020 en 2025 naar Lelystad te willen. En ook RyanAir wil toeristische vluchten op Lelystad bieden, mits ze dan ook slots voor zakelijke bestemmingen op Schiphol krijgen. De dwangmiddelen van de overheid zullen dan waarschijnlijk ook niet nodig zijn, maar hebben met onderhandelingstactiek te maken.

  reageer
 • Frits

   

  Het vliegveld Lelystad is niet van de gemeente of de provincie, maar van Schiphol. De exploitatie kost de Flevolandse burger dus niets. Eelde en Beek zijn totaal niet te vergelijken. Die zijn wel van de regionale overheden, en dienen niet als overloop van Schiphol. Bovendien hebben ze goedkope concurrenten om de hoek in de vorm van Weeze, Luik en Münster. Vliegen is inderdaad slecht voor het milieu, maar dat geldt voor alle mobiliteit. Productie van vervoermiddelen kost altijd energie en grondstoffen, en het voortbewegen ook (tenzij het op menskracht gebeurt, alhoewel ook dat extra voedsel kost). Nederland heeft geen beleid om vliegen te ontmoedigen. Terecht, gezien de economische voordelen.

  reageer
 • Frits

   

  Eindhoven Airport heeft ook geen treinstation, en groeit toch als kool. De meeste vakantiegangers en zakelijke reizigers gaan met de auto. Trouwens, ook op Schiphol komt twee derde met de auto ondanks de hoge parkeertarieven en de trein.

  reageer
 • Frits

   

  Op de tweede Kaagbaan wordt ook gestudeerd, ook al heeft die forse gevolgen. Maar ook met die baan heeft Schiphol nog geen capaciteit genoeg. Het is dus en Eindhoven maximaal vol vliegen, en Lelystad benutten, en een capaciteitsuitbreiding op Schiphol. En dan nog is er volgens het hoge groeiscenario van het Centraal Planbureau en de andere planbureaus na 2040 een tekort aan luchtvaartcapaciteit in Nederland. De uitbreiding van Lelystad Airport moet dus gewoon.

  reageer
 • Dirk2

   

  En zo maakt onze overheid alles stuk en nietig! Triest in een land waar ondernemerschap ooit WEL centraal stond!

  reageer
 • Lola

   

  Ga toch heen met dat vliegveld. In Amsterdam was het al erg genoeg wonen in de stank en herrie van Schiphol. Het gegier van de motoren tijdens het taxiën gaat door merg en been en hier is alles nog dichterbij. Werkgelegenheid is er ook als Schiphol uitbreidt. Er zijn genoeg opties om die kant op te gaan.

  reageer
 • hendrik

   

  Beste OF, misschien kunnen jullie vliegmaatschappijen eens om een reactie vragen over deze voorgestelde maatregel?

  reageer
 • Jos '56

   

  Zou zo maar eens kunnen.

  reageer
 • Cor

   

  Bedankt voor de tip, ga ik zeker doen. Briefje met daaropm 'Hierbij stel ik u aansprakelijk voor alle toekomstige schade als gevolg van het door u genomen luchthavenbesluit tot uitbreiding van Lelystad Airport. Hierbij denk ik aan mogelijke financiele schade aan mijn eigendommen als gevolg van geluidshinder en andere vormen van hinder en eventuele gezondheidschade als gevolg van (ultra) fijnstof of andere vormen van uitstoot als gevolg van dit luchthavenbesluit.' Hoe meer mensen dit doen hoe beter. Ik zal ook eens informeren bij mijn rechtsbijstandsverzekering.

  reageer
 • Dnz

   

  Ook ik ben tegen de lucht havan op deze locatie, maar er zijn diverse voorbeelden dat een tweede luchthaven op een km of 40 buiten de binnenstad prima kan werken. Echter had de luchthaven dan of in zee gemoeten of in het Groene Hart. Dan kun je in 1x de vier grote steden bedienen die sowieso al 1 vormen als je op een iets groete schaal kijkt. Halfuurtje rijden naar Amsterdam is niet ver voor een luchthaven. Denk aan Luton, Gatwick of Orly...

  reageer
 • hendrik

   

  Wat een wanstaltige vertoning! Europees recht verbiedt het gedwongen uitplaatsen, dus dit zal zeker tot rechtzaken gaan leiden van vliegtuigmaatschappijen tegen de Nederlandse staat. Bewoners onder de vliegroutes kunnen ook nog tot 5 jaar na het luchthavenbesluit (dus nu nog iets minder dan 4 jaar) het Ministerie van I&M en Schiphol aansprakelijk stellen voor toekomstige geluidshinder. Zeker doen, misschien dat die wanbestuurders dan toch nog eieren voor hun geld kiezen.

  reageer
 • Frits1

   

  Als het allemaal zo goed komt met dat vliegveldje bij Lelystad waarom dan 600 miljoen investeren in de betere bereikbaarheid van Schiphol.? Een ding is erg mooi aan vliegveld Lelystad: het is al een geldverslindende mislukking voor het begonnen is! Stop nu het nog kan! Ook de gedwongen "winkelnering" is bij voorbaat al een mislukking, sla er de geschiedenis maar op na.

  reageer
 • Jake

   

  Zeker lschen, want een vliegtuigmaatschappij laat zich niet dwingen! Ze gooien gewoon onrendabele vluchten eruit en probleem is opgelost! Het is niks en het wordt niks...

  reageer
 • Joke

   

  Misschien, ik zeg misschien HEBBEN de tegenstanders gelijk, je weet maar nooit.

  reageer
 • Henk

   

  Hoe lang blijft men nog geloven in sprookjes ? Dit (politieke) project is vooraf al gedoemd tot mislukken. Nu wil men maatschappijen dwingen om naar dit veld te gaan. Een duidelijk zwakte bod en een kat in het nauw maakt rare sprongen. Zo snel mogelijk afblazen dit project om nodeloze kosten te voorkomen voor de samenleving. Maak van dit veld een mooi en gezond veld voor de General Aviation.

  reageer
 • Jaap

   

  Lachen weer,koren op de molen voor de tegenstanders. Elk argument wordt aangegrepen om gelijk te krijgen.

  reageer
 • Ron

   

  Nederland.....Dictatuur!!!

  reageer
 • Bram

   

  Hahaha je blijft lachen met deze Komedie/soap op naar het faillisement dat Lelystad AirPort heet,vergeet het niet de Burger Betaalt Weer.

  reageer
 • Ank

   

  De Flevolijn is niet de enige lijn die kampt met uitval. Wat denk je van de schipholtunnel?

  reageer
 • kees d.

   

  Ja het mag geld kosten van de Lachende Leugenaar en zijn rovers.

  reageer
 • Hans

   

  prachtig staaltje wanbestuur, den haag komt er ook achter dat maatschappijen niet willen. Dan maar dwingen om toch gelijk te krijgen. Bezint eer gij begint

  reageer
 • Rob

   

  Het woord dwingen zegt al genoeg, ze dekken zich al in in Den Haag omdat ze een fiasco voorzien met Airport Lelystad zoals de Betuwelijn, Fyra, HSLl etc etc. Lekker bezig jongens.

  reageer
 • J.

   

  Als je je klanten moet dwingen om van je producten gebruik te maken ben je natuurlijk gedoemd te mislukken

  reageer
 • Herbert Hagelklapper

   

  Wat een ridicuul idee. Lelystad Airport gaat de Flevolandse burger elk jaar weer heel veel geld kosten, omdat het absoluut nooit rendabel te krijgen is. Zie ook de vliegvelden Eelde en Maastricht- Aachen. Typisch politiek om heel veel geld in onrendabele voorzieningen te pompen. Het is ook nog slecht voor mens, dier en milieu. Maar dat speelt nu even niet voor de PvdA.

  reageer
 • Julia

   

  Zou ik als maatschappij niet doen. Er is niet eens behoorlijk vervoer! Rijdt geen trein. Hoe wil men snel van A naar B?? En als je de Flevolijn bekijkt is het dweilen met de kraan open vanwege de vele uitval.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert