Maatregelen na ongelukken bij MC Zuiderzee

LELYSTAD
De gemeente Lelystad gaat maatregelen nemen om de verkeerssituatie bij de nieuwe achteringang van het MC Zuiderzee te verbeteren. Er zijn veel aanrijdingen van auto's met fietsende scholieren. Extra haaientanden en waarschuwingsborden moeten dat gaan voorkomen.

Sinds een aantal weken is er een aparte personeelsparkeerplaats aan de achterkant van het ziekenhuis. Bezoekers en patiënten kunnen alleen nog aan de voorzijde parkeren. Volgens het ziekenhuis levert dit zo'n tachtig extra parkeerplekken op. Omdat de parkeerplaats is opgesplitst rijdt het personeel nu vanaf de Middendreef tussen De Hoven en de Rabobank door naar de parkeerplaats. Daar kruisen ze het fietspad waar veel schoolgaande jeugd fietst en dat is de afgelopen weken al meerdere keren mis gegaan.

Behalve de maatregelen van de gemeente gaat het ziekenhuis het personeel ook nog eens wijzen op het feit dat fietsers op de betreffende kruising voorrang hebben.

reacties (33)

 • frits

   

  Je citaat is onvolledig, en gaat alleen over het constructiecritrium. In het zelfde Wikipedia-artikel, als je Wikipedia dan als betrouwbare bron wilt beschouwen, staat overigens ook dat een slagboom een indicatie is voor een uitrit. De rechter toetst naast het constructiecriterium uitdrukkelijk ook aan het bestemmingscritrium. Zie bijvoorbeeld de jurisprudentie onder nummer LJN: AU9519. De rechter heeft hier bepaald dat bij het verlaten van een duidelijk herkenbaar parkeerterrein voorrang verleend moet worden. In dit geval was er op het parkeerterrein nog niet eens een slagboom aanwezig, maar het parkeerterrein op zich was voor de rechter al voldoende om te oordelen dat er sprake was van een rangordeverschil met de doorgaande weg.

  reageer
 • frits

   

  Je kunt zo'n citaat niet uit zijn verband trekken. Dit citaat geldt alleen voor situaties waar geen sprake is van een herkenbare beperkte bestemming, bijvoorbeeld inritconstructies bij kruisingen van zijstraten. Er zijn heel veel situaties waarin er helemaal geen sprake is van een trottoir of trottoirband, bijvoorbeeld van een weiland of boerderij een weg op. Toch zijn dat ook uitritten, vanwege het type bestemming.

  reageer
 • Dick

   

  Citaat: "De jurisprudentie heeft wel een aantal kenmerken ontwikkeld waaraan een uitrit moet voldoen. Er moet sprake zijn van verlaagde trottoirbanden en van een doorlopende bestrating die de trottoirs aan weerszijden van de uitrit verbindt. Het gaat erom dat een ieder bij de nadering van de uitrit kan zien, dat het een uitrit is. ."

  reageer
 • Frits

   

  Ik heb het even nagezocht. In de jurisprudentie is dat een "herkenbare beperkte bestemming". Er hoeft dan geen sprake te zijn van een herkenbare vormgeving in de bestrating of van hekwerken/slagbomen.

  reageer
 • Frits

   

  Het passeren van een hek of slagboom wordt per definitie als uitrit gezien. Geldt bijvoorbeeld ook bij het uitrijden van een parkeergarage.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Frits

   

  Alles van een privéterrein wat slechts één adres ontsluit, is per officiële definitie een uitrrit. Daar heb je geen aparte inrichting voor nodig. Maar omdat mensen dat inmiddels overal gewend zijn, kennen ze de basisregel niet meer, en gaat het dus mis. Maar de basisregel in het verkeer is dat je bij het verlaten van een parkeerterrein die bij één adres hoort, altijd voorrang moet verlenen omdat het een uitrit is. Als je als particulier je uitrit vormgeeft als een weg, krijg je nog geen voorrang. Dat geldt ook voor ziekenhuizen.

  reageer
 • Frits

   

  Artikel 2:15 van de APV bepaalt dat je geen beplanting mag hebben die het wegvekeer het zicht ontneemt. Maar de gemeente Lelystad doet toch niet aan handhaving. Dat is het manco van de gemeente Lelystad. De politici willen alleen maar populair doen, en de ambtenaren van de handhaving zijn al lang blij als ze niets hoeven te doen.

  reageer
 • Dick

   

  Het Laarhof vind ik absoluut niet onduidelijk, dat is een "uitrit" in de zin van de voorschriften hoe een uitrit er uit moet zien. Dus moet je daar alle kruisende verkeersdeelnemers voorrang verlenen. Het is niet zo moeilijk. Wat betreft Horst 27, daar hebben fietsers dan ook geen voorrang. Maar je hebt gelijk, de hoge heg is zelfs tegen de regels van weginrichting, zo dicht aan de weg MAG de heg niet meer dan een meter hoog zijn.

  reageer
 • Dick

   

  Op zich heb je gelijk dat er bij een "Uitrit" geen haaientanden mogen staan. Echter kan ik met de beste wil van de wereld hier geen "uitrit" in herkennen. Daarvoor moeten er een aantal kenmerken meer zichtbaar zijn. Dit is gewoon een "straat" die uitmondt op een parkeerterrein. En dat maakt het niet in ene een uitrit. Dat dus automobilisten niet doorhebben dat dit een "uitrit" is is heel begrijpelijk want het is geen "uitrit".

  reageer
 • Frits

   

  Emmeloorder bedoelt dat bij een uitrit geen haaientanden horen te staan, omdat je vanuit een uitrit altijd al voorrang moet verlenen. Daarom staan ze er ook niet, en zie je ze niet. Maar niet iedereen kent de verkeersregels even goed, en dus zijn er automobilisten die hier geen voorrang verlenen omdat ze niet doorhebben dat het een uitrit is.

  reageer
 • Frits

   

  De gemeenteraad heeft de afgelopen vijf jaar herhaaldelijk zwaar bezuinigd op de budgetten voor verkeerveiligheid. Zo is er bijvoorbeeld op verkeersbudgetten bezuinigd om een transitiefonds voor de decentralisatie van zorgtaken te dekken, maar ook om algemene tekorten op de begroting te dekken. In het coalitieakkoord staat ook dat er in Lelystad geen verkeersproblemen zijn. De dames en heren politici vinden verkeersveiligheid duidelijk niet belangrijk. Dat verkeersongevallen uiteindelijk tot hogere zorgkosten leiden, dat dringt niet bij ze door.

  reageer
 • Rolinda

   

  Nog zo'n punt is het Laar/Laarhof. Het fietspad kruist daar de weg en de ingangen van de parkeerplaatsen. Heel onoverzichtelijk ook door de hoge heggen daar. Met name in het donker onstaan er zeer gevaarlijke sitauties omdat de fietsers niet te zien zijn. Een ander punt is Horst 27/fietspad. Door hoge heg (200 cm) zeer gevaarlijk over te steken. Zou mooi zijn als de gemeente eens naar deze punten zou willen kijken en er een oplossing voor porbeert te vinden.

  reageer
 • Rob

   

  Klopt, dit zijn idd puntjes waarbij je elkaar regelmatig schaapachtig in de ogen kijkt van wat zou hier nou bedoeld worden ;) vooral dat 'gedrocht' bij de afslag centrum Botter waarnaar je verwijst is een leuke. Ik interpreteer hem als volgt: Als men van de Botter afkomt dan heb je op zowel het verkeer van links als rechts voorrang. Omgekeerd geld dan:als je van het fietspad van de andere richting komt dan heb je ALTIJD voorrang. Andere interpretaties? Iemand?

  reageer
 • Dick

   

  Hmmmmm, extra haaientanden, waarschuwingsborden, bovenop de heel duidelijke borden die er nu al staan, Ja je moet het nl. even op google maps opzoeken, dan zie je dus duidelijk haaientanden op de grond (maar aan één kant, dat dan weer wel), en waarschuwingsborden staan. Maar "extra waarschuwingen" moeten het probleem oplossen. Het probleem zit hem niet in verkeersmaatregelen, het zit hem in de zichtlijnen en kijkgedrag van verkeersdeelnemers. Heggen weg en een deel van het probleem is al weer weg. Overigens hoef ik daar alleen voorrang te verlenen aan fietsers, voetgangers hebben geen extra rechten op een fietsers oversteekplaats. Net zo goed als dat ik in principe (regelsgewijs) een fietser op een zebrapad geen voorrang hoef te verlenen. Loopt hij met de fiets aan de hand, dan weer wel.

  reageer
 • Barbara

   

  Oh je bedoelt dat er geen hond meer is tegenwoordig die weet heeft van het feit dat je op een zebrapad als voetganger voorrang hebt? De door jou genoemde z.g. kortere weg is een normale oversteek met stoplicht en al, bovendien staat nergens aangegeven dat je daar na de oversteek niet linksaf mag slaan richting ziekenhuis. Zou heel normaal zijn die mogelijkheid dan aan te passen met een stuk fietspad en stoep of voor ieders veiligheid dat deel af te sluiten. Niet iedereen heeft weet van een oversteek een eind verderop. Het slordige geheel behoort bij het Lelystads verkeersveiligheidsbeleid waar geen ambtenaar zich druk maakt over de talloze oversteekplaatsen die niet deugen. De bijna ongelukken in deze stad zijn dagelijkse kost voor de dagelijkse verkeersgebruiker, omdat consequente regels hier ontbreken. Altijd weer die hapering, kan ik nog wel, mag ik wel, of juist niet voorrang nemen of geven als voetganger,fietser of automobilist?

  reageer
 • August

   

  Ik zie geen haaientanden alleen vierkante blokken, misschien heb ik een bril nodig.

  reageer
 • Emmeloorder

   

  Op de foto is duidelijk te zien dat als een automobilist langs de slagboom rijd, die geen haaientanden ziet. Wellicht denkt hij dan voorrang te hebben. Echter - het is dan een uitrit (die je dan weer niet aan de bestrating kan zien). Voor velen zal het te onduidelijk zijn. Als je dan ook nog een heg hebt waar je niet doorheen kan kijken, dan is het vragen om ongelukken. Duidelijk een situatie die gewijzigd moet worden.

  reageer
 • roy

   

  misschien moet je dan maar eens het fietspad blijven volgen en in het midden oversteken zo als het hoort en niet via een kortere weg het gevaar gaan op zoeken

  reageer
 • drontense

   

  Automobilisten kunnen er ook wat van! . Geen richting aangeven, op het laatste moment vaart minderen bij een aankomende voorrangsweg of fietsers / voetgangers die voorrang hebben. Niet stoppen voor een zebrapad. Ga zo maar door. Ik fiets zelf heel veel, ook naar kampen. Regelmatig schrik ik van de roekeloosheid van andere fietsers en automobilisten

  reageer
 • Karel

   

  Ijzersterk!! je hebt gelijk!

  reageer
 • Esveen

   

  Natuurlijk zorg je zo voor klandizie in het eigen ziekenhuis. Hoeveel smartphones zojn er "verongelukt"?

  reageer
 • Ria

   

  Ik ben een verwoed fietser. Durfde niet meer omdat fietsers en wandelende mensen niet uitkijken en en met mobiltjes spelen en zo oversteken net voor je fiets langs. En wat automobilisten betreft,er is hier geen eenzijdig beleid van bv. overal auto's of fietsers voorrang, nee hier wel en daar niet.

  reageer
 • Geogerry

   

  Wat een heerlijke, onnozele, begeleidende tekst. Precies de verkeerde groep, i.c. het personeel, wordt hierop aangesproken en niet de jandoedel die dit allemaal heeft bedacht. Tenenkrommend.

  reageer
 • Lelystedeling

   

  Laat de automobilisten eerst maar eens richting aangeven en fatsoenlijk rijden binnen de bebouwde kom. I.p.v. met hun mobieltje te spelen, de muziek keihard aan, niks horen van hun omgeving en niet te anticiperen op het overige verkeer... :-)

  reageer
 • Ash

   

  Beste Barbara, er zijn meerdere wegen die naar de ingang leiden. Laat nu enkele tientallen meters verderop een overgang zijn. Enige mogelijk gevaarlijke situatie is de weg oversteken. Probeer het eens uit. Scheelt u veel heel gedoe en gestress.

  reageer
 • Tuuk

   

  Ik weet niet of je op de hoogte bent van de situatie, maar daar op dat fietspad kan je alleen maar rechtdoor. Er zit geen links en rechts af voor fietsers op dit stukje fietspad! Dus handen uitsteken is niet nodig, de automobilisten moeten daar stoppen wn fietsers voorrang verlenen.

  reageer
 • Ik

   

  Helemaal mee eens, die fietsers doen steeds vaker de automobilisten na met dat gebel !

  reageer
 • John

   

  Er zijn wel meer vreemde, zeer gevaarlijke, situatie's in de stad. Neem de doorgaande weg Tjalk/Schoener met de haaientanden midden over de weg ter hoogte van afslag centrum Botter... En de Voorstraat overgaand in fietspad Pijlerbrug.... Allebei deze kruizingen zouden allang aangepakt moeten worden omdat hier zoveel bijna ongelukken gebeuren... Is niet handig bedacht en het is wachten totdat er een fietser onder een auto, bus of vrachtwagen beland.... Dus niet wachten, kruizingen aanpakken gemeente!!

  reageer
 • laat de fietsers maar eens hun hand uitsteken waar ze heen willen,en zich aan de verkeersregels houden ipv met hun mobieltje te spelen onder het rijden,sommige kijken niet eens als ze oversteken of nemen gewoon voorrang.

  reageer
 • Joep ter Steeghe

   

  Zonde van zo'n doorgaand fietspad.

  reageer
 • Barbara

   

  Neem de voorkant ook meteen mee!! Wanneer je als fietser aan de kant van Zilverpark oversteekt bij stoplichten kom je terecht in niemandsland, je moet dan half over de straat( =verboden terrein trouwens voor fietsers) een stoepje opwippen, waar ambulances hun ingang hebben, dan naar rechts 't hoekje om waar je op een stoepje terecht komt, om 3 mtr verderop de straat weer op geduwd wordt. Na al dat geslinger kom je precies voor de deur van nieuwe ingang Spoedeisende hulp. Daar iets voorbij staan dan fietsenrekken. Als je geluk hebt ben je ondertussen niet aangereden, of heb je door al die kunstemakerij je nek nog niet gebroken.

  reageer
 • August

   

  Het eigen personeel doet aan klantenwerving, mag dat dan niet?!

  reageer
 • Ria

   

  Fietsten daar gisteren langs. En dacht "wat een linke situatie". Als fietser moet je toch ogen voor en in je achterhoofd hebben. Hier heb je voorrang en daar weer niet,enz.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert